COVID-19

Initiatief: Aantal modules: 72

Diagnostiek bij COVID-19

Waar gaan de modules binnen deze richtlijn over?

De modules Diagnostiek binnen de richtlijn COVID19 richten zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste diagnostiek is voor patiënten met COVID-19. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Klinische karakteristieken voorspellend voor COVID-19
  • Aanvullende diagnostiek na negatieve PCR-test
  • Serologie na vaccinatie of herinfectie
  • Preoperatieve screening naar SARS-CoV-2 infectie bij asymptomatische patiënten ingepland voor chirurgie onder algehele anesthesie

 

Voor wie zijn deze richtlijnmodules bedoeld?

Deze modules zijn ontwikkeld voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij COVID-19 diagnostiek.

 

Voor patiënten

Deze modules helpen artsen in het stellen van een COVID19 diagnose binnen het ziekenhuis.

Voor patiënten is op Thuisarts.nl informatie te vinden over COVID-19 (https://www.thuisarts.nl/corona).

 

Hoe zijn de richtlijnmodules tot stand gekomen?

Deze modules zijn in 2021 ontwikkeld op initiatief van de Federatie Medisch Specialisten. De modules zijn opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de internisten, arts-microbiologen, longartsen, radiologen, chirurgen, anesthesiologen en kinderartsen.  

 

Bij meerdere modules is gebruik gemaakt van reeds ontwikkelde documenten, zoals de ‘Leidraad diagnostiek bij patiënten met een opname-indicatie en verdenking COVID-19 infectie’ (Expertiseteam Diagnostiek, 2021) en ‘Pre-operatieve screening naar SARS-CoV-2 infectie bij asymptomatische patiënten ingepland voor chirurgie onder algehele anesthesie’ (Werkgroep Preoperatieve Screening SARS-CoV-2, Expertiseteam Diagnostiek, 2021). Dit wordt in de betreffende modules nader toegelicht.

 

Toepassen

Bij de module ‘Preoperatieve screening naar SARS-CoV-2 infectie bij asymptomatische patiënten ingepland voor chirurgie onder algehele anesthesie’ is een stroomschema gemaakt.

 

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 01-07-2021

Geplande herbeoordeling  :

Volgende:
Behandeling