COVID-19

Initiatief: NVALT Aantal modules: 72

Niet-invasieve ademhalingsondersteuning

Waar gaan deze richtlijnmodules over?

Deze richtlijnmodules behandelen de indicaties en randvoorwaarden voor niet-invasieve ademhalingsondersteuning bij patiënten met COVID-19 op de intensive care of verpleegafdeling.

 

Voor wie zijn deze richtlijnmodules bedoeld?

Deze richtlijnmodules zijn bedoeld voor ieder zorgprofessionals die betrokken zijn bij niet-invasieve ademhalingsondersteuning van patiënten met COVID-19 die opgenomen zijn op de verpleegafdeling of de IC.

 

Voor patiënten

Als de artsen zien dat u te weinig zuurstof in uw bloed heeft, kunt u extra zuurstof krijgen. Dit is dezelfde zuurstof die u thuis kunt krijgen, maar in het ziekenhuis kan meer zuurstof worden gegeven. Meestal voelt u zich hierdoor ook minder benauwd.

  • U kunt extra zuurstof krijgen op verschillende manieren:
  • via een slangetje in uw neus
  • via een kapje op uw gezicht
  • via een speciaal apparaat via een slangetje in uw neus. Hiermee kan veel zuurstof in 1 keer gegeven worden.

U ademt bij deze behandelingen zelf. Via het slangetje of kapje wordt er extra zuurstof en lucht in uw longen geblazen. Hierdoor kunt u beter ademhalen en blijft er genoeg zuurstof in uw bloed.

 

Zie ook de informatie op Thuisarts.nl:

https://www.thuisarts.nl/corona-in-ziekenhuis/ik-heb-corona-en-krijg-behandeling-in-ziekenhuis

 

Hoe is de richtlijnmodule tot stand gekomen?

Op initiatief van de Federatie Medisch Specialisten is begin 2021 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn COVID-19. Deze richtlijn beschrijft de infectiepreventie, diagnostiek, behandeling en revalidatie en nazorg voor alle COVID-19 (verdachte) patiënten. Deze richtlijn is deels gebaseerd op eerder gepubliceerde leidraden over COVID-19. In het voorjaar van 2020 is de leidraad ‘niet-invasieve ademhalingsondersteuning bij acute respiratoire insufficiëntie bij COVID-19’ ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Deze leidraad is geüpdatet en doorontwikkeld tot een richtlijnmodule met 2 deelvragen. Hiervoor is in 2020 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij behandeling van respiratoir insufficiënte patiënten met COVID-19 die behandeld zouden kunnen worden niet-invasieve ademhalingsondersteuning. Daarnaast is er aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door de module voor commentaar voor te leggen aan de Patiëntenfederatie Nederland. De eventueel aangeleverde commentaren zijn bekeken en verwerkt.

 

Status van de richtlijn

Gedurende de pandemie zijn diverse leidraden gepubliceerd. Voor onderwerpen die momenteel (nog) niet als modules zijn gepubliceerd, verwijzen we u naar de website: https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/details/richtlijnen-handreikingen-leidraden

Volgende:
Langdurige klachten en revalidatie na COVID-19