COVID-19

Initiatief: FMS / SWAB Aantal modules: 72

Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijnmodules geven aanbeveling over de beste medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 patiënten. Voor de samenvatting van de richtlijn, klik hier.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bedoeld voor zorgverleners in de tweede (of derde) lijn betrokken bij de behandeling van patiënten met COVID-19. Daarnaast is de richtlijn ook informatief voor andere zorgverleners.

 

Voor patiënten

Patiënten kunnen in het ziekenhuis medicijnen krijgen direct gericht tegen het virus, tegen de door het virus veroorzaakte ontstekingen en gericht op het voorkomen van het ontstaan van bloedklonten (trombose of longembolie). Er bestaan nog geen medicijnen die iemand zeer snel kunnen genezen van corona. Het lichaam moet dit vooral zelf doen. Medicijnen kunnen het lichaam hierbij helpen. In deze modules worden adviezen gegeven over welke medicijnen wel en niet gebruikt kunnen worden.

 

Zie ook de informatie op Thuisarts.nl.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Bij aanvang van de pandemie in 2020 was het onduidelijk en/of bestaande of nieuwe medicijnen een relevante bijdrage konden leveren aan het herstel van patiënten geïnfecteerd met het SARS-CoV-2. Vandaar dat eind februari 2020 werd aangevangen met de eerste versie van de leidraad ‘Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 (infectie met SARS–CoV-2)’, welke begin maart 2020 online beschikbaar werd gesteld op de website van de SWAB (https://swab.nl/nl/covid-19). Sindsdien werd het adviesdocument op wekelijkse basis gereviseerd en indien nodig op basis van nieuwe publicaties van onderzoek aangepast. Het initiatief en de coördinatie hiertoe werden genomen door de SWAB Leidraadcommissie, ondersteund door het kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en een brede klankbordgroep waarbinnen de betrokken specialisten(verenigingen) zijn vertegenwoordigd. In september 2021 is gestart met het doorontwikkelen van de leidraad naar richtlijnmodules.

Daarnaast zijn de modules ook tegengelezen door het ‘Expertiseteam Behandeling COVID-19’. Voor de volledige lijst van participerende organisaties verwijzen wij u graag naar de modules.

Volgende:
Langdurige klachten en revalidatie na COVID-19