COVID-19

Initiatief: Aantal modules: 72

Cardiovasculaire complicaties en cardiovasculaire ziekten covid-19

Waar gaan deze richtlijnmodules over?

Deze richtlijnmodules geven aanbevelingen over het in kaart brengen van cardiale schade bij in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten, prognostische factoren voor het risico op een ernstig ziektebeloop en overlijden bij COVID-19 patiënten met cardiovasculaire risicofactoren of cardiale ziekte en het gebruik van medicatie die de ACE-2 expressie beïnvloedt bij patiënten die een COVID-19 infectie doormaken.

De volgende modules zijn uitgewerkt:

 

  1. Omvang van cardiale schade bij in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten
  2. Prognostische factoren voor uitkomst bij COVID-19 patiënten met cardiovasculaire risicofactoren of cardiale ziekte
  3. Effect van medicatie die ACE-2 expressie beïnvloedt op uitkomst bij COVID-19 patiënten

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bedoeld voor ieder specialisme dat betrokken is bij COVID-19 patiënten met cardiovasculaire risicofactoren of cardiale ziekte die opgenomen zijn op de verpleegafdeling of de IC.

 

Voor patiënten

Als u een ziekte van hart en bloedvaten heeft of heeft gehad, heeft u meer kans om ernstig ziek te worden of te overlijden door corona. Deze modules beschrijven aspecten  die belangrijk zijn voor patiënten met een ziekte van hart en bloedvaten die een corona infectie doormaken, zoals hoe schade aan het hart in kaart kan worden gebracht en of het gebruik van bepaalde medicijnen voor uw hart of bloedvaten veilig gebruikt kan worden tijdens een corona infectie.

Zie ook de informatie op Thuisarts.nl:

https://www.thuisarts.nl/corona/ik-heb-corona-en-krijg-behandeling-in-ziekenhuis

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Op initiatief van de Federatie Medisch Specialisten is begin 2021 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn COVID-19. Deze richtlijn beschrijft de infectiepreventie, diagnostiek, behandeling en revalidatie en nazorg voor alle COVID-19 (verdachte) patiënten. Deze richtlijn is deels gebaseerd op eerder gepubliceerde leidraden over COVID-19. In het voorjaar van 2021 is de leidraad ‘Cardiovasculaire complicaties en cardiovasculaire ziekten COVID-19’ ontwikkeld op initiatief van de  Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Daarnaast is er aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door het meelezen van de patiëntenvereniging Harteraad. De verkregen input is meegenomen bij het opstellen van de module. 

Volgende:
Langdurige klachten en revalidatie na COVID-19