COVID-19

Initiatief: Aantal modules: 72

Behandeling bij COVID-19

Waar gaan de modules binnen deze richtlijn over?

De modules Behandeling binnen de richtlijn COVID-19 richten zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste behandeling is voor patiënten met COVID-19. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Medicamenteuze behandeling
  • Tromboseprofylaxe
  • Niet-invasieve ademhalingsondersteuning
  • Cardiovasculaire complicaties en cardiovasculaire ziekten covid-19
  • Invasieve beademing (volgt binnenkort)

 

Voor wie zijn deze richtlijnmodules bedoeld?

Deze modules zijn ontwikkeld voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de behandeling van COVID-19.

 

Voor patiënten

Deze modules helpen artsen bij het behandelen van patiënten met COVID-19 binnen het ziekenhuis.

Voor patiënten is op Thuisarts.nl informatie te vinden over COVID-19.

 

Hoe zijn de richtlijnmodules tot stand gekomen?

Na de uitbraak van SARS-COV-2 zijn er binnen het programma COVID-19 een groot aantal leidraden en handreikingen ontwikkeld en gepubliceerd op de website van de Federatie Medisch Specialisten. Deze leidraden en handreikingen zijn doorontwikkeld tot richtlijnmodules. Voor de totstandkoming per onderwerp verwijzen we naar de startpagina van de verschillende modules.

 

Status van de richtlijn

Gedurende de pandemie zijn diverse leidraden gepubliceerd. Voor onderwerpen die momenteel (nog) niet als modules zijn gepubliceerd, verwijzen we u naar de website: https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/details/richtlijnen-handreikingen-leidraden.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 19-07-2021

Geplande herbeoordeling  :

Volgende:
Langdurige klachten en revalidatie na COVID-19