Contourherstellend post-bariatrisch chirurgie

Initiatief: NVPC Aantal modules: 21

Startpagina - Contourherstellend post-bariatrisch chirurgie

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten die een post-bariatrische contourherstellende operatie ondergaan. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Voorwaarden waaraan de patient moet voldoen om in aanmerking te komen voor een contourherstellende operatie.
  • De informatie die de chirurg minimaal nodig heeft voorafgaand aan de contourherstellende operatie
  • De minimale wachttijd tussen het gewichtsverlies en de contourherstellende operatie
  • De voorlichting aan patiënten en de alternatieve mogelijkheden
  • De screening en mogelijke behandeling van patiënten met psychische problemen, die in aanmerking komen voor contourherstellende chirurgie.
  • De verschillende risicofactoren voor problemen rondom de contourherstellende operatie(s) en hoe deze risico’s geminimaliseerd kunnen worden
  • De verschillende contourherstellende operatietechnieken
  • De voorwaarden waaraan het operatieteam en het ziekenhuis moeten voldoen
  • Het omgaan met de toenemende vraag naar contourherstellende operaties

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten die contourherstellende post-bariatrische chirurgie ondergaan of overwegen.

 

Voor patiënten

Door fors gewichtsverlies kan er een overschot aan huid ontstaan. Dit kan fysieke, cosmetische en hygiënische klachten geven. Post-bariatrische contourherstellende chirurgie is de medische term voor een groep operatieve ingrepen die kunnen worden uitgevoerd nadat een patiënt op enige manier is met succes is behandeld voor ernstig overgewicht, meestal door middel van een operatie (bariatrische ingreep). Door middel van een contourherstellende operatie kan de overtollige huid worden verwijderd, met als doel verbetering van het lichaamsfiguur. Er bestaan verschillende soorten contourherstellende operaties. Een dergelijke operatie wordt over het algemeen uitgevoerd door een plastisch chirurg.

 

Meer informatie over obesitas/overgewicht is te vinden op de website van de patiëntenorganisatie:

https://overgewichtnederland.org/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de plastisch chirurgen, internist-endocrinologen, anesthesiologen, klinisch psychologen en diëtisten. In de richtlijncommissie waren patiënten vertegenwoordigd door een afgevaardigde van de Nederlandse Obesitas Vereniging.

Volgende:
Indicaties contourherstellende chirurgie