Consultverlening laboratoriumgeneeskunde

Initiatief: NVKC Aantal modules: 2

Startpagina - Consultverleninng laboratoriumgeneeskunde

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste consultverlening is in de  laboratoriumgeneeskunde. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Beschikbaarheid van een laboratoriumspecialist voor het verlenen van consulten
  • Deelname van de laboratoriumspecialist aan relevante patiëntenbesprekingen
  • Registratie van de consulten, codering daarvan en inzage door de behandelaar
  • Signalering en advies met betrekking tot aanvullende diagnostiek door de laboratoriumspecialist
  • Geven van een interpretatie van of commentaar op onderzoeken door de laboratoriumspecialist

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de consultverlening in de laboratoriumgeneeskunde.

 

Voor patiënten

De laboratoriumtesten in de geneeskunde worden steeds complexer en het aantal beschikbare testen neemt toe. Medisch specialisten, huisartsen en paramedici vragen steeds vaker om advies over de selectie, interpretatie en follow-up van diagnostische testen. Daarom gaan laboratoriumspecialisten meer mondelinge en schriftelijke informatie geven in consulten.

 

Bij aanverwante informatie op deze website staat een link naar een samenvatting van deze richtlijn. 

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) en de Vereniging Artsen Laboratoriumdiagnostiek (VAL).

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 02-01-2012

Laatst geautoriseerd  : 02-01-2012

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Geautoriseerd door:
 • Vereniging Artsen Laboratoriumdiagnostiek

Algemene gegevens

De richtlijnontwikkeling werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)

Samenstelling werkgroep

Oosterhuis WP1,2,7,8, Verboeket-van de Venne WPHG2, Kuiper-Kramer PA1,3, Ulenkate HJLM4,7, Vermeer HJ5,7,8, Jansen RTP1,6

 

1     Werkgroep Consultfunctie, NVKC

2     Atrium Medisch Centrum Parkstad, Heerlen

3     Isala klinieken, Zwolle

4     ZorgSaam Ziekenhuis, Terneuzen

5     Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

6     UMC St. Radboud, SKML, Nijmegen

7     Werkgroep Richtlijnen, NVKC

8     Commissie Kwaliteit, NVKC

Methode ontwikkeling

Consensus based

Volgende:
Consultverlening laboratoriumgeneeskunde