Constitutioneel eczeem

Initiatief: NVDV Aantal modules: 79

Systemische effecten op hypofyse-bijnieras CE

Uitgangsvraag

Wat zijn de systemische effecten van dermatocorticosteroïden op de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as?

Aanbeveling

Volwassenen met een gecontroleerd CE

In het algemeen dient de behandelaar zich bewust te zijn dat er, bij gebruik van dermatocorticosteroïden, mogelijk effect kan zijn op de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as en dat dit tussen individuen kan verschillen.

 

Bij langdurig gebruik met >10 gram / dag van met name klasse 3 en 4 dermatocorticosteroïden over grote oppervlakten met verhoogde kans op systemische resorptie is het zinvol cortisol spiegels te meten; zijn deze verlaagd als teken van resorptie dan dient in overleg met de endocrinoloog een cortisol stress schema afgesproken te worden.

 

NB. Een onderhoudsbehandeling klasse 3 dermatocorticosteroïden tot 60 gram / week en met klasse 4 dermatocorticosteroïden tot 40 gram / week heeft geen invloed op de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as.

 

Volwassenen met een exacerbatie CE

In het algemeen dient de behandelaar zich bewust te zijn dat er bij patiënten met een exacerbatie CE en gebruik van dermatocorticosteroïden, mogelijk resorptie kan optreden met een mogelijk effect op de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as meetbaar als een verlaagde serum cortisol spiegel; dit kan echter tussen individuen verschillen.

 

De behandelaar moet zich ervan bewust zijn dat verlaagde cortisol spiegels voorkomen tijdens een 2 weken durende intensieve behandeling met >10 gram / dag dermatocorticosteroïden van klasse 3 en 4 bij patiënten met een exacerbatie CE. Echter, herstel treedt snel op na het afbouwen en uiteindelijk na het staken van de therapie.

 

Het is belangrijk bij langdurig gebruik met >10 gram / dag van met name klasse 3 en 4 dermatocorticosteroïden de hoeveelheid gebruikte dermatocorticosteroïd langzaam af te bouwen. Niet alleen om exacerbaties van het eczeem te voorkomen maar ook om bij een eventueel onderdrukte cortisolproductie de bijnierschors adequaat te stimuleren.

 

Bij langdurig gebruik van met >10 gram / dag van met name klasse 3 en 4 dermatocorticosteroïden over grote oppervlakten is het zinvol cortisol spiegels te meten; zijn deze verlaagd als teken van resorptie dan dient in overleg met de endocrinoloog een cortisol stress schema afgesproken te worden.

 

Kinderen met CE

In het algemeen dient de behandelaar zich bewust te zijn dat er, bij gebruik van dermatocorticosteroïden, mogelijk resorptie kan optreden met een mogelijk effect op de op de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as meetbaar als een verlaagde serum cortisol spiegel; dit kan echter tussen individuen verschillen.

 

Met betrekking tot het mogelijk optreden van een effect op de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as wordt geadviseerd kinderen met CE in de onderhoudsfase bij voorkeur te behandelen met klasse 1 en 2 dermatocorticosteroïden.

 

Bij gebruik van klasse 3 en 4 dermatocorticosteroïden dient de behandelaar zich bewust te zijn dat door resorptie de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as onderdrukt kan worden.

 

Bij langdurig gebruik van klasse 3 en 4 dermatocorticosteroïden over grote oppervlakten met verhoogde kans op systemische resorptie is het zinvol cortisol spiegels te meten; zijn deze verlaagd als teken van resorptie dan dient in overleg met de (kinderarts) endocrinoloog een cortisol stress schema afgesproken te worden.

 

Intermitterend gebruik (2x / week, gedurende 16 weken) met 0.005% fluticason propionaat zalf lijkt geen invloed te hebben op de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as bij kinderen met CE.

 

Kortdurende behandeling met 0.005% fluticason propionaat zalf of 0.05% fluticason propionaat crème in hoeveelheden tot 30 gram / week bij kinderen <2 jaar en hoeveelheden tot 50 gram / week bij kinderen >2 jaar heeft nauwelijks effect op de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as.

Overwegingen

Volwassenen met een gecontroleerd CE

Zoals eerder besproken zijn er vele factoren die de percutane absorptie van dermatocorticosteroïden beïnvloeden. Gestandaardiseerde studies hiernaar zijn dan ook vrijwel onmogelijk. De activiteit van CE zal in de regel wisselen in intensiteit en dus zal ook het smeerpatroon van patiënten aangepast worden. Verder zijn niet alle soorten dermatocorticosteroïden onderzocht. Dit maakt dat de interpretatie met enige voorzichtigheid gedaan moet worden. Het blijft belangrijk de hoeveelheid dermatocorticosteroïden af te bouwen tot de minimale effectieve hoeveelheid. Desalniettemin zijn er nauwelijks aanwijzingen voor negatieve effecten op de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as bij beperkt gebruik van dermatocorticosteroïden bij volwassen patiënten met CE. Bij langdurig gebruik met >10 gram / dag van met name klasse 3 en 4 dermatocorticosteroïden over grote oppervlakten met verhoogde kans op systemische resorptie is het zinvol cortisol spiegels te meten; zijn deze verlaagd als teken van resorptie dan dient in overleg met de endocrinoloog een cortisol stress schema afgesproken te worden.

 

Volwassenen met een exacerbatie CE

Het is belangrijk dat men zich realiseert dat intensief gebruik van dermatocorticosteroïden (± 30 gram dermatocorticosteroïden per dag) kan leiden tot een verlaagde cortisol spiegel. Na een korte behandelduur (±14 dagen) treedt herstel van de cortisol spiegel vrij snel na stoppen van de therapie op, er zijn echter geen studies gedaan naar de effecten op de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as na langdurig gebruik van deze grote hoeveelheden dermatocorticosteroïden. Wel zijn er case-reports die laten zien dat het syndroom van Cushing is beschreven bij patiënten die gedurende een jaar grote hoeveelheden (tot 100 gram / week) 0.05% clobetasol propionaat zalf hadden gesmeerd [Gilbertston 1998].Ook is er een beschrijving van een patiënt die uiteindelijk is overleden aan het syndroom van Cushing na het gebruik van 200 gram 0.05% clobetasol propionaat zalf per week gedurende 8 jaar in de sub mammaire regio [Nathan 1979].

 

Al met al lijkt 0.05% clobetasol propionaat zalf een sterk effect op de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as te hebben. De biologische halfwaardetijd is niet bekend, maar na een eenmalige applicatie van 20-30 gram 0.05% clobetasol propionaat zalf bij patiënten met CE treedt herstel van de serum cortisol spiegel pas op na ongeveer 4 dagen [Hehir 1983]. Gezien het trage herstel van de endogene cortisol productie wordt gehypothetiseerd dat een applicatie van 20-30 gram 0.05% clobetasol propionaat zalf vergelijkbaar zou kunnen zijn met een gift oraal prednison van 25-40 mg. Als cortisol spiegels 24 uur na een gift 25 en 40 mg gemeten worden blijken deze respectievelijk normaal en tussen de 0.07 - ± 0.33 µmol / L te zijn.

 

Na een eenmalige applicatie van 20-30 gram 0.05% clobetasol propionaat zalf zijn deze waarden zelfs lager (0.01 ± 0.03 µmol / L) [van Velsen 2010].

 

Bovenstaande maakt dat steeds in acht genomen moet worden wat de hoeveelheid gebruikte dermatocorticosteroïden is, en dat het belangrijk is af te bouwen tot een onderhoudsbehandeling. Dit lijkt met name belangrijk te zijn bij het gebruik van 0.05% clobetasol propionaat zalf.

 

Kinderen met CE

Veel studies hebben het effect op de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as als secundair eindpunt meegenomen. Helaas zijn precieze gegevens over de gebruikte hoeveelheid dermatocorticosteroïd niet bekend. Wel blijkt uit deze studies dat negatieve effecten op de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as nauwelijks gevonden worden. De meeste studies zijn gedaan naar het dermatocorticosteroïd fluticason propionaat. Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de effecten van klasse 4 dermatocorticosteroïden op de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as bij kinderen. Er zijn wel enkele case-reports gepubliceerd waarbij het syndroom van Cushing wordt beschreven bij kinderen die gedurende maanden behandeld worden met 0.05% clobetasol propionaat [Tempark 2010]. Ook de resultaten bij volwassenen laten zien dat gebruik van deze klasse vaker gepaard gaat met een verlaagde cortisol spiegels.

Onderbouwing

Volwassenen met een gecontroleerd CE

Niveau 3

Tijdens de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met CE komen verlaagde cortisol spiegels of afwijkende ACTH testen nauwelijks voor bij gebruik van klasse 3 dermatocorticosteroïden tot ongeveer 60 gram / week en bij gebruik van klasse 4 dermatocorticosteroïden tot ongeveer 40 gram / week. Deze hoeveelheden komen overeen met de geadviseerde veilige hoeveelheden in de huidige CBO richtlijn Dermatocorticosteroïden.

 

C Wilson 1973, Munro 1973, Allenby 1975, Carruthers 1975, van der Meer 1999, Hanifin 2002, van Velsen 2010

 

Volwassenen met een exacerbatie CE

Niveau 3

Tijdens intensieve behandeling met ± 30 gram dermatocorticosteroïden per dag bij volwassen patiënten met een exacerbatie CE komen verlaagde cortisol spiegels vaak voor aan het begin van de behandeling. Hierbij maakt de gebruikte klasse dermatocorticosteroïden weinig uit.

 

C Munro 1976, James 1976, Allenby 1975, Hehir 1982, van Velsen 2012, Tschen 1998, van Velsen 2010

 

Niveau 3

Na een kortdurende, intensieve behandelperiode (14 dagen, 30 gram dermatocorticosteroïden per dag) wordt meestal herstel van cortisol spiegels gezien (binnen enkele dagen na stoppen met smeren). Dit komt mogelijk door herstel van de epidermale barrièrefunctie.

 

C Munro 1976, James 1976, Allenby 1975, Hehir 1982, van Velsen 2012, Tschen 1998, van Velsen 2010

 

Niveau 3

Gebruik van grote hoeveelheden (>10 gram / dag) 0.005% fluticason propionaat zalf lijkt minder vaak gepaard te gaan met verlaagde cortisol spiegels dan bij vergelijkbaar gebruik van 0.05% clobetasol propionaat zalf.

 

C van Velsen 2010

C Munro 1976, James 1976, Allenby 1975, Hehir 1982, van Velsen 2012, Tschen 1998, van Velsen 2010

 

Kinderen met CE

Niveau 3

Bij kinderen is fluticason propionaat het best onderzocht. Tijdens de behandeling van kinderen met CE komen verlaagde cortisol spiegels of een afwijkende ACTH test nauwelijks voor bij kortdurend gebruik van fluticason propionaat crème en lotion in hoeveelheden tot 30 gram / week bij kinderen jonger dan 2 jaar en tot ongeveer 60 gram / week bij kinderen ouder dan 2 jaar. Deze hoeveelheden komen overeen met de geadviseerde hoeveelheden in de huidige CBO richtlijn Dermatocorticosteroïden.

 

B Patel 1995

C Hanifin 2002, Glazenburg 2008, Friedlander 2002, Hebert 2006, Abramovits 2010, Nutan 2011, Ellison 2000

 

Niveau 3

Ook een onderhoudsbehandeling met 0.005% fluticason propionaat zalf 2 maal per week lijkt geen effect te hebben op de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as.

 

B Patel 1995

C Hanifin 2002, Glazenburg 2008, Friedlander 2002, Hebert 2006, Abramovits 2010, Patel 1995, Nutan 2011, Ellison 2000

 

Niveau 3

Andere typen / klassen dermatocorticosteroïden zijn onvoldoende onderzocht om hier een harde conclusie aan te kunnen verbinden. Wel lijkt het zo dat een onderhoudsbehandeling met klasse 1 of 2 dermatocorticosteroïden minder vaak gepaard gaat met verlaagde cortisol spiegels en een afwijkende ACTH test dan gebruik van klasse 3 of 4 dermatocorticosteroïden. Daarnaast kunnen de data die bij volwassenen gevonden zijn geëxtrapoleerd worden naar kinderen, daar de werking van de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as gelijk is.

 

B Patel 1995,

C Hanifin 2002, Glazenburg 2008, Friedlander 2002, Hebert 2006, Abramovits 2010, Patel 1995, Nutan 2011, Ellison 2000

 

Assays die de concentraties van een percutaan geabsorbeerd dermatocorticosteroïd kunnen meten in het serum van patiënten ontbreken vooralsnog voor de meeste dermatocorticosteroïden. De meeste studies die onderzoek doen naar de effecten van dermatocorticosteroïden op de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as meten dan ook het basale serum cortisol gehalte (gemeten in de vroege ochtend). De secretie van cortisol wordt gereguleerd door de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as en heeft een diurnaal ritme met piekwaarden in de vroege ochtend. Corticotropin-releasing hormone (CRH) vanuit de hypothalamus stimuleert de hypofyse tot het produceren van adrenocorticotropic hormone (ACTH) dat op zijn beurt de bijnier aanzet tot de productie van cortisol. Aanwezigheid van cortisol in de bloedbaan zorgt voor een negatieve feedback op zowel de productie van CRH als ACTH en dus ook op de productie van cortisol [Papadimitriou 2009]. Dit zal ook gebeuren in de aanwezigheid van exogeen cortisol, bijvoorbeeld door percutane absorptie van dermatocorticosteroïden. Daarom is het meten van de endogene cortisol productie een goede maat voor de aanwezigheid van percutane aborptie van dermatocorticosteroïden. Een normale cortisol spiegel gemeten in de vroege ochtend ligt tussen de 0.20-0.60 µmol / L.

 

Naast het meten van het serum cortisol gehalte, kunnen er ook functietesten worden gedaan die de stimuleerbaarheid van de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as kunnen onderzoeken. Voorbeelden hiervan zijn de ACTH-stimulatie test (Synacthen test) en de insuline tolerantie test (ITT). In geval van chronische suppressie van de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as kan deze minder stimuleerbaar worden doordat er bijnierschors atrofie is opgetreden. Abrupt stoppen na langdurig gebruik van dermatocorticosteroïden zou in theorie kunnen leiden tot het syndroom van Addison.

 

De meeste studies naar de effecten van dermatocorticosteroïden op de hypothalamus-hypofyse-bijnierschors-as zijn gedaan in de jaren 1960-1980 met een kleine uitloop naar de jaren 1990. Recent zijn er ook een aantal nieuwe publicaties verschenen. Het grootste deel van de studies betreft kleine patiëntgroepen en is observationeel van aard. Ook moet hierbij opgemerkt worden dat de onderzochte patiëntgroepen soms niet volledig uit patiënten met CE bestaan, maar dat hier ook een aantal patiënten met bijvoorbeeld psoriasis of Lichen Planus geïncludeerd werden.

 

Volwassenen met een gecontroleerd CE

Meerdere studies toonden aan dat percutane absorptie van dermatocorticosteroïden te verwaarlozen is bij patiënten met een gecontroleerd CE onder poliklinische behandeling. Een verlaagd serum cortisol gehalte werd nauwelijks geobserveerd bij patiënten die tot 100 gram / week 0.1% bètamethason valeraat zalf of tot 50 gram / week 0.05% clobetasol propionaat zalf smeerden [Wilson 1973, Munro 1973, Allenby 1975, Carruthers 1975].

 

Een andere studie liet zien dat het serum cortisol gehalte niet significant verschilde tussen patiënten (tussen 15-50 jaar) met CE die een onderhoudsbehandeling met 0.005% fluticason propionaat zalf of placebo kregen (2 maal per week applicatie gedurende 16 weken). De gemiddelde SCORAD van deze patiëntgroep was 15.9 ± 13.0; n=56. Echter, de hoeveelheid 0.005% fluticason propionaat zalf die gebruikt werd is niet berekend [van der Meer 1999]. In een bijna identieke studieopzet werden zowel volwassenen als kinderen (3 maanden-65 jaar) geïncludeerd. Na een opstartfase van 8 weken gebruikten deze patiënten een onderhoudsbehandeling met 0.05% fluticason propionaat crème 2 maal per week gedurende maximaal 26 weken (totale studieduur 44 weken). Aan het einde van de studie werd bij 44 patiënten een ACTH test gedaan, echter het aantal volwassenen en kinderen werd niet gespecificeerd, evenals de hoeveelheid gebruikte 0.05% fluticason propionaat crème voorafgaande aan de test. Van de 44 patiënten hadden 2 patiënten een afwijkende ACTH test. Er werd alleen melding gemaakt dat het aangedane huidoppervlak aan het begin van de studie respectievelijk meer en minder dan 35% was. Huidscores ten tijde van de ACTH test ontbreken en de test werd ook niet herhaald [Hanifin 2002].

 

Een studie onderzocht serum cortisol waarden in de directe periode na een ziekenhuisopname in verband met een exacerbatie CE. Op het moment van ontslag hadden deze patiënten een verlaagd cortisol gehalte (n=23; gemiddeld cortisol gehalte 0.03±0.03 µmol / L) en gebruikten zij 10-30 gram 0.1% bètamethason valeraat zalf of 0.005% clobetasol propionaat zalf. Een follow-up meting gemiddeld 41 dagen (± 50 dagen) na ontslag toonde normale basale cortisol spiegels in alle patiënten (0.35±0.15 µmol / L). Tijdens de follow-up fase gebruikten 15 patiënten 0.1% bètamethason valeraat zalf (58±34 gram / week), 6 patiënten gebruikten 0.05% clobetasol propionaat zalf (37±27 gram / week) en 2 patiënten gebruikten 0.005% fluticason propionaat zalf (43±11 gram / week) [van Velsen 2010]. (Zie Evidence tabellen).

 

Volwassenen met een exacerbatie CE

Meerdere studies laten zien dat het serum cortisol gehalte snel daalt bij patiënten met CE die tijdens een exacerbatie tussen de 25 en 30 gram dermatocorticosteroïden per dag gebruiken. Tijdens het gebruik van 30 gram 0.1% bètamethason valeraat zalf of 0.1% hydrocortison butyraat crème bij patiënten met CE die een aangedaan lichaamsoppervlak van >60% hadden daalden de cortisol spiegels binnen 1 dag tot sterk verlaagde waarden. Staken van de dermatocorticosteroïden na ongeveer 14 dagen liet volledig herstel zien van de cortisol spiegels binnen 3 dagen.

 

De cortisol spiegels vertoonden een stijgende lijn tijdens de behandeling, mogelijk door het herstel van de epidermale barrière functie [Munro 1976, James 1967]. Klinische behandeling met >50 gram 0.05% clobetasol propionaat zalf per week toonde tevens verlaagde cortisol spiegels aan in patiënten die gedurende 6-36 dagen behandeld werden vanwege een exacerbatie CE of psoriasis [Allenby 1975]. Een andere studie toonde aan dat een eenmalige applicatie van 25 gram 0.05% clobetasol propionaat zalf bij patiënten met een exacerbatie CE resulteerde in een daling van cortisol spiegels binnen 3 tot 6 uur tot sterk verlaagde waarden. Tevens werden in deze studie systemische spiegels van clobetasol propionaat aangetoond binnen 3-6 uur na de applicatie van 0.05% clobetasol propionaat zalf [Hehir 1983]. In een recentere studie werd nogmaals aangetoond dat een eenmalige applicatie van 30 gram 0.05% clobetasol propionaat bij patiënten met een exacerbatie CE leidt tot on-detecteerbare cortisol spiegels en aantoonbare spiegels van clobetasol propionaat binnen 24 uur [van Velsen 2012].

Iets anders lijkt het te zijn na applicatie van 30 gram 0.05% fluticason propionaat crème per dag gedurende 7 dagen. Dit gebruik leidde tot verlaagde cortisol spiegels in 1 uit 6 onderzochte patiënten met een exacerbatie CE of psoriasis [Tschen 1998].

 

Een recentere studie toonde significante verschillen in cortisol spiegels aan tussen 3 gebruikte dermatocorticosteroïden tijdens een klinische behandeling bij patiënten met een exacerbatie CE waarbij 20-30 gram zalf per dag werd gesmeerd. Basale cortisolspiegels direct voor de eerste applicatie van het dermatocorticosteroïd werden zo mogelijk gemeten (n=5), en waren normaal (0.43 ± 0.19 µmol / L). Aan het begin van de klinische behandeling (dag 1) leidde zowel applicatie van 20-30 gram 0.1% bètamethason valeraat zalf als 0.05% clobetasol propionaat zalf tot on-detecteerbare cortisol spiegels in 89.5% van de patiënten op dag 2 (0.02 ± 0.03 µmol / L). Tijdens opname werd zowel de frequentie van applicatie (van 2 dd. naar 1 dd.) als de hoeveelheid (maximaal 10-30 gram / dag) en het type lokaal corticosteroïd afgebouwd. Aan het einde van de opname bleek dat 54.9% van de patiënten weer een normale cortisol spiegel had. Patiënten die op dat moment 0.005% fluticason propionaat zalf smeerden hadden allen een normale cortisol spiegel. Ook hadden 60% van de patiënten die nog met 0.1% bètamethason valeraat zalf smeerden normale cortisol spiegels. Echter, alle patiënten die met 0.05% clobetasol propionaat smeerden hadden nog steeds on-detecteerbare cortisol spiegels [van Velsen 2010].

 

Kinderen met CE

Door de hogere ratio tussen het huidoppervlak en het lichaamsgewicht zou percutane absorptie bij kinderen eerder kunnen leiden tot systemische beschikbaarheid van het lokaal aangebrachte corticosteroïd. Een studie bij zowel volwassenen als kinderen (leeftijd tussen 3 maanden en 65 jaar) met CE die behandeld werden met 0.005% fluticason propionaat zalf toonde geen verschil aan in cortisol spiegels tussen baseline en na behandeling (maximaal 44 weken; zie ook onder ‘Volwassenen met een gecontroleerd CE’). Echter, de hoeveelheid gebruikte 0.005% fluticason propionaat zalf is niet gespecificeerd. Nog belangrijker is dat er geen onderscheid in resultaten werd gemaakt tussen kinderen en volwassenen en het niet duidelijk is bij hoeveel kinderen cortisol spiegels gemeten zijn [Hanifin 2002].

 

Nog een studie naar het effect van 0.005% fluticason propionaat zalf toonde geen effect op de urine cortisol / kreatinine ratio in een groep van 90 kinderen tussen de 4 en 10 jaar met ernstig CE aan het begin van de studie die aanvankelijk 2 dd. smeerden, en later 2 maal per week, gedurende 16 weken. Echter, de hoeveelheid gesmeerde 0.005% fluticason propionaat zalf werd ook in deze studie niet weergegeven [Glazenburg 2008]. Een andere studie toonde geen verschil in cortisol spiegels aan tussen baseline en na een behandeling met 0.05% fluticason propionaat crème gedurende maximaal 4 weken bij kinderen met CE waarbij het huidoppervlak met gemiddeld 64% was aangedaan.

Kinderen tot 2 jaar smeerden gemiddeld 27 gram per week en kinderen van 3-5 jaar smeerden gemiddeld 54 gram per week. Wel bleek een ACTH test bij 2 uit 43 kinderen afwijkend te zijn, met herstel bij herhaling enkele dagen later (test bij 1 kind herhaald) [Friedlander 2002].

 

In een bijna identieke studieopzet werden ook normale ACTH testresultaten gevonden bij kinderen met CE (leeftijd tussen 3 maanden en 6 jaar; gemiddeld aangedaan huidoppervlak 65%) die behandeld werden met 0.05% fluticason propionaat lotion gedurende 4 weken. Kinderen tot 3 jaar smeerden gemiddeld 52 gram per week en kinderen tot 6 jaar 48 gram per week [Hebert 2006]. Het gebruik van 3 dd. 0.1% hydrocortison butyraat crème gedurende maximaal 4 weken leidt in 8% van een groep kinderen (n=63; leeftijd 3 maanden tot 18 jaar; aangedaan huidoppervlak 41%) tot een verlaging in de reactie op ACTH. Na staken wordt herstel gezien. Wederom wordt in deze studie het gebruikte aantal grammen dermatocorticosteroïd niet weergegeven [Abramovits 2010]. Wanneer kinderen tussen de 3 en 11 jaar met CE langdurig (3-10 jaar) behandeld worden met hydrocortison (vehikel niet gespecificeerd) worden er geen verschillen gevonden in cortisol spiegels en ACTH testresultaten met gezonde controles [Patel 1995].

Een wat onduidelijk opgezette studie toont aan dat cortisol spiegels en de reactie op ACTH vaker afwijkend zijn aan het begin van een behandeling met 0.1% bètamethason (vehikel niet gespecificeerd), in vergelijking met de situatie nadat de SCORAD met 75% verbeterd is. Verder bleek dat dit sterker gold voor kinderen met een ernstig CE dan voor kinderen met een mild of matig CE. Een groep van 62 kinderen (6 maanden – 16 jaar) werd onderzocht, maar er werd niet aangegeven wanneer de kinderen zijn begonnen met de eerste applicatie van het dermatocorticosteroïd. Ook de totale behandelduur werd niet precies aangegeven, maar is maximaal 12 weken. Het gebruik 0.1% bètamethason varieerde van 155 tot 450 gram gedurende de hele studieperiode [Nutan 2011]. Wanneer er wordt gekeken naar de effecten van verschillende sterktes dermatocorticosteroïden blijkt dat kinderen die langdurig (mediaan 6.9 jaar) behandeld worden met klasse 3 of 4 dermatocorticosteroïden (0.1% bètamethason valeraat en 0.05% clobetasol propionaat) lagere cortisol spiegels hebben en een lagere reactie op de ACTH test in vergelijking met gebruik van klasse 1 of 2 dermatocorticosteroïden. Dit is onderzocht in kleine groepen kinderen (n=7, 17 en 4) die in leeftijd varieerden tussen 0.7 en 18.7 jaar. Verder beperkend in deze studie is dat de hoeveelheid gebruikte dermatocorticosteroïden niet berekend is [Ellison 2000].

 1. Aalto-Korte K et al. Bone mineral density in patients with atopic dermatitis. Br J Dermatol 1997;136(2):172-5
 2. Abramovits W, Oquendo M. Hydrocortisone butyrate 0.1% cream (proprietary lipid rich cream vehicle) does not significantly suppress hypothalamic-pituitary-adrenal axis and is effective in pediatric patients 3 months and older with extensive atopic dermatitis. Skinmed 2010; 8(3):150-154.
 3. Aggarwal 1993, Aggarwal RK et al. Extensive visual loss with topical facial steroids. Eye 1993;7:664-6].
 4. Allenby CF, Main RA, Marsden RA, Sparkes CG. Effect on adrenal function of topically applied clobetasol propionate (Dermovate). Br Med J 1975; 4(5997):619-621.
 5. Bachrach LK. Measuring bone mass in children: can we really do it? Horm.Res. 2006;65 suppl 2:11-16
 6. Barry BW, Woodford R. Comparative bio-availability of proprietary topical corticosteroïd preparations; vasoconstrictor assays on thirty creams and gels. Br J Dermatol 1974; 91(3):323-338.
 7. Bieber T. Atopic dermatitis. N Engl J Med 2008; 358(14):1483-1494.
 8. Boling EP. Secondary osteoporosis: underlying disease and the risk for glucocorticoid-induced osteoporosis. Clin.Ther.2004;26:1-14
 9. Carruthers JA, August PJ, Staughton RC. Observations on the systemic effect of topical clobetasol propionate (Dermovate). Br Med J 1975; 4(5990):203-204.
 10. CBO Richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie 2011 [ref via: http: / / www.cbo.nl / thema / Richtlijnen / Overzicht-richtlijnen / Bewegingsapparaat / ?p=242]
 11. Cubey RB. Glaucoma following the application of corticosteroïd to the skin of the eyelids. Br J Dermatol 1976;95(2):207-8
 12. Ellison JA, Patel L, Ray DW, David TJ, Clayton PE. Hypothalamic-pituitary-adrenal function and glucocorticoid sensitivity in atopic dermatitis. Pediatrics 2000; 105(4 Pt 1):794-799.
 13. Farmacotherapeutisch Kompas 2013 The Netherlands. Available at: http: / / www.fk.cvz.nl / . Accessed March 2013. 2013.
 14. Feldmann RJ, Maibach HI. Regional variation in percutaneous penetration of 14C cortisol in man. J Invest Dermatol 1967; 48(2):181-183.
 15. Friedlander SF, Hebert AA, Allen DB. Safety of fluticasone propionate cream 0.05% for the treatment of severe and extensive atopic dermatitis in children as young as 3 months. J Am Acad Dermatol 2002; 46(3):387-393.
 16. Garrott 2004, Garrott HM et al. Glaucoma from topical corticosteroïds to the eyelids. Clin Exp Ophthalmol 2004;32(2):224-6
 17. Gilbertson EO, Spellman MC, Piacquadio DJ, Mulford MI. Super potent topical corticosteroïd use associated with adrenal suppression: clinical considerations. J Am Acad Dermatol. 1998 Feb;38(2 Pt 2):318-21.
 18. Glazenburg EJ, Wolkerstorfer A, Gerretsen AL, Mulder PG, Oranje AP. Efficacy and safety of fluticasone propionate 0.005% ointment in the long-term maintenance treatment of children with atopic dermatitis: differences between boys and girls? Pediatr Allergy Immunol 2009; 20(1):59-66.
 19. Haeck IM et al. Low bone mineral density in adult patients with moderate to severe atopic dermatitis. Br J Dermatol 2009;161(1):1248-54
 20. Haeck IM et al. Topical corticosteroïds in atopic dermatitis and the risk of glaucoma and cataracts. J Am Acad Dermatol 2011;64(2):275-81].
 21. Hanifin J, Gupta AK, Rajagopalan R. Intermittent dosing of fluticasone propionate cream for reducing the risk of relapse in atopic dermatitis patients. Br J Dermatol 2002; 147(3):528-537.
 22. Hebert AA, Friedlander SF, Allen DB. Topical fluticasone propionate lotion does not cause HPA axis suppression. J Pediatr 2006; 149(3):378-382.
 23. Hehir M, Du VA, Eilon L, Danie MJ, Shenoy EV. Investigation of the pharmacokinetics of clobetasol propionate and clobetasone butyrate after a single application of ointment. Clin Exp Dermatol 1983; 8(2):143-151.
 24. Hengge UR, Ruzicka T, Schwartz RA, Cork MJ. Adverse effects of topical glucocorticosteroïds. J Am Acad Dermatol 2006; 54(1):1-15.
 25. James VH, Munro DD., Feiwel M. Pituitary-adrenal function after occlusive topical therapy with betamethasone-17-valerate. Lancet 1967; 2(7525):1059-1061.
 26. Kanis JA. Assessment of fracture risk and it application to screening for postmenopausal osteoporosis: synopsis of a WHO report. WHO Study Group. Osteoporos. Int. 1994;4:368-81
 27. Kirkland R, Pearce DJ, Balkrishnan R, Feldman SR. Critical factors determining the potency of topical corticosteroïds. J Dermatolog Treat 2006; 17(3):133-135.
 28. Lewiecki EM et al. International Society for Clinical Densitometry 2007 Adult and Pediatric Official Positions. Bone 2008;43:1115-21].
 29. Lo C et al. Bone loss after glucocorticoid therapy. Calcif Tissue Int. 1984;36:435-8
 30. Marekov LN, Steinert PM. Ceramides are bound to structural proteins of the human foreskin epidermal cornified cell envelope. J Biol Chem 1998; 273(28):17763-17770.
 31. McDonough AK et al. The epidemiology of glucocorticoid-associated adverse events. Curr Opin Rheumatol 2008;20:131-7
 32. McDonough AK, Curtis JR, Saag KG. The epidemiology of glucocorticoid-associated adverse events. Curr Opin Rheumatol 2008; 20(2):131-137.
 33. Michaeli-Cohen 1998, Michaeli-Cohen A et al. Case report: visual loss caused by facial steroids. Can Fam Physician 1998:44:2462-3
 34. Munro DD., Clift DC. Pituitary-adrenal function after prolonged use of topical corticosteroïds. Br J Dermatol 1973; 88(4):381-385.
 35. Munro DD. The effect of percutaneously absorbed steroids on hypothalamic--pituitary--adrenal function after intensive use in in-patients. Br J Dermatol 1976; 94 suppl 12:67-76.
 36. Nathan AW, Rose GL. Fatal iatrogenic Cushing's syndrome. Lancet 1979; 1(8109):207.
 37. NHG-Standaard Fractuurpreventie 2012 [ref via: https: / / www.nhg.org / standaarden / samenvatting / fractuurpreventie#idp84848]
 38. Nutan, Kanwar AJ, Bhansali A, Parsad D. Evaluation of hypothalamic-pituitary-adrenal axis in patients with atopic dermatitis. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2011; 77(3):288-293.
 39. Papadimitriou A, Priftis KN. Regulation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Neuroimmunomodulation 2009; 16(5):265-271.
 40. Pariser D. Topical corticosteroïds and topical calcineurin inhibitors in the treatment of atopic dermatitis: focus on percutaneous absorption. Am J Ther 2009; 16(3):264-273.
 41. Patel L, Clayton PE, Addison GM, Price DA, David TJ. Adrenal function following topical steroid treatment in children with atopic dermatitis. Br J Dermatol 1995; 132(6):950-955.
 42. Pedreira CC et al. Oral CsA plus topical corticosteroïd therapy diminishes bone mass in children with eczema. Pediatr Dermatol 2007;24:613-20
 43. Poetker 2010, Poetker DM et al. A comprehensive review of the adverse effects of systemic corticosteroïds. Otolaryngol Clin North Am 2010;43:753-68].
 44. Poetker DM, Reh DD. A comprehensive review of the adverse effects of systemic corticosteroïds. Otolaryngol Clin North Am 2010; 43(4):753-768.
 45. Reid IR. Glucocorticoid osteoporosis—mechanisms and management. Eur.J.Endocrinol. 1997;137:209-17
 46. Ross 2004, Ross JJ et al. Facial eczema and sight-threatening glaucoma. J R Soc Med 2004; 97(10):485-6
 47. Sahni D et al. Glaucoma induced by periorbital topical steroid use—a rare complication. Clin Exp Dermatol 2004;29(6):617-9
 48. Saito JK et al. Users of low-dose glucocorticoids have increased bone loss rates: a longitudinal study. Calcif Tissue Int. 1995;57:115-9
 49. Swartzendruber DC, Wertz PW, Madison KC, Downing DT. Evidence that the corneocyte has a chemically bound lipid envelope. J Invest Dermatol 1987; 88(6):709-713.
 50. Tempark T, Phatarakijnirund V, Chatproedprai S, Watcharasindhu S, Supornsilchai V, Wananukul S. Exogenous Cushing's syndrome due to topical corticosteroïd application: case report and review literature. Endocrine 2010; 38(3):328-334.
 51. Tschen EH, Bucko AD. Assessment of HPA-Axis Suppression with Fluticasone Cream 0.05% in Patients with Extensive Psoriasis or Eczema. Clin Drug Investig 1998; 16(2):111-116.
 52. Van Der Meer JB, Glazenburg EJ, Mulder PG, Eggink HF, Coenraads PJ. The management of moderate to severe atopic dermatitis in adults with topical fluticasone propionate. The Netherlands Adult Atopic DermatitisStudy Group. Br J Dermatol 1999; 140(6):1114-1121.
 53. van Velsen SG, De Roos MP, Haeck IM, Sparidans RW, Bruijnzeel-Koomen CA. The potency of clobetasol propionate: serum levels of clobetasol propionate and adrenal function during therapy with 0.05% clobetasol propionate in patients with severe atopic dermatitis. J Dermatolog Treat 2012; 23(1):16-20.
 54. van Velsen SG, Haeck IM, Bruijnzeel-Koomen CA. Percutaneous absorption of potent topical corticosteroïds in patients with severe atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 2010; 63(5):911-913.
 55. van Velsen SGA et al. Bone mineral density in children with moderate to severe atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 2010;63(5):824-31].
 56. van Velsen SGA et al. Two-year assessment of effect of topical corticosteroïds on bone mineral density in adults with moderate to severe atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol. 2012;66(4):691-3
 57. Wiedersberg S, Leopold CS, Guy RH. Bioavailability and bioequivalence of topical glucocorticoids. Eur J Pharm Biopharm 2008; 68(3):453-466.
 58. Wilson L, Williams DI, Marsh SD. Plasma corticosteroïd levels in out-patients treated with topical steroids. Br J Dermatol 1973; 88(4):373-380.
 59. Zugerman 1976, Zugerman C et al. Glaucoma from topically applied steroids. Arch Dermatol 1976;112(9):1326

 

Auteur, jaartal

Mate van bewijs

Type studie

Setting

N (aantal patiënten)

Patiënten populatie

Interventie en follow-up duur

Controle interventie

Uitkomstmaat

Resultaten

Opmerkingen

Munro, 1973

C

Observationele studie

Polikliniek ziekenhuis

40

CE of psoriasis patiënten die langdurig topicale corticosteroïden gebruikten (78% gedurende 3-6 jr)

Geen, (eenmalige meting)

0.1% betamethason valeraat zalf (75%), 0.025% beclomethason dipropionaat of 1% hydrocortisonacetaat (25%)

 

Gebruik niet gestandaardiseerd

Geen

Reactie op insuline stress test

n=37 (93%) normale respons op insuline stress test

 

Herhaalde test na 2-5 mnd.: in n=3 met afwijkende respons na halvering gebruik topicale

corticosteroïden normalisatie

Wilson, 1973

C

Observationele studie

Polikliniek ziekenhuis

n=295

(interventie)

 

n=158

(controle)

CE (41%)

 

Psoriasis

(33%)

 

Andere huidziekte

(26%)

Geen, (eenmalige meting)

0.1% betamethason valeraat (90%)

 

Gebruik niet gestandaardiseerd

O.a. patiënten met acne vulgaris, rosacea, verrucae vulgares

Cortisol spiegel

n=289 (98%) hadden een normale cortisol spiegel

 

99% van de controles hadden een normale cortisol spiegel

 

Neiging tot lagere cortisol spiegel bij >100 g/wk topicale corticosteroïden gebruik

Allenby,

1975

C

Observationele studie

Polikliniek ziekenhuis

15

CE of psoriasis

7-31 dgn

0.05% clobetasol propionaat zalf tot 2 dd.

 

Gebruik niet gestandaardiseerd

Geen

Cortisol spiegel en Synacthen test

n=10 hadden normale cortisol waarden gedurende de studie; n=9 gebruikte 50g/wk

n=3 hadden een te lage cortisol spiegel aan het einde van de studie; alle patiënten gebruikten >50g/wk

 

Auteur, jaartal

Mate van bewijs

Type studie

Setting

N (aantal patiënten)

Patiënten populatie

Interventie en follow-up duur

Controle interventie

Uitkomstmaat

Resultaten

Opmerkingen

van der

Meer, 1999

B

Maar voor effect cortisol C

Inductiefase: open.

 

Onderhoudsfase: dubbelblind, placebo gecontroleerd

 

Polikliniek ziekenhuis

Cortisol meting:

Baseline: n=109

Einde inductiefase: n=79

Einde onderhoudsfase 0.005% fluticason propionaat: n=13         

Einde onderhoudsfase placebo: n=18

CE

20 wkn

Inductiefase: 2 wkn; 1 dd. 0.005% fluticason propionaat zalf en 2 wkn 4 dgn/wk

 

Onderhoudsfase: 16 wkn; 2 maal/wk 0.005% fluticason propionaat zalf of placebo

In de onderhoudsfase placebogroep alleen vehikel

Primair:

ziekteactiviteit

 

Secundair:

cortisol spiegels, waar mogelijk bepaald tijdens visites

Aan einde van inductiefase geen sign. verschil in cortisol spiegels

 

Gedurende onderhoudsfase geen sign. verschillen in cortisol spiegels tussen de beide groepen

Hanifin,

2002

B

Maar voor effect cortisol C

Inductiefase: open

Onderhoudsfase: 2:1 dubbelblinde, placebo gecontroleerd

 

Follow-up: open

‘Investigator sites’ in de V.S. en Canada

Inductiefase:

n=372

 

Onderhoudsfase:

n=119 placebo

n=229 0.05% fluticason propionaat

 

Follow-up fase: n=170

 

Bij start onderhoudsfase: n=125 volw

CE (leeftijd 3 mnd.- 65 jr)

48 wkn

Inductiefase: 4 wkn; 2 dd. 0.05% fluticason propionaat crème

 

Onderhoudsfase: 20 wkn waarvan 4 wkn

4 maal/wk en 16 wkn 2 maal/wk 0.05% fluticason propionaal crème of placebo

 

Follow-u: 24 wkn; zelfde als onderhoudsfase

In de onderhoudsfase placebogroep alleen vehikel

Primair: ziekteactiviteit

 

Secundair: veiligheid waarbij in 3 centra een ACTH test werd gedaan aan het einde van de studie

N=44 ACTH test; 2 afwijkend. Test niet herhaald

 

Geen onderscheid in kinderen en volwassenen tijdens analyse ACTH test

 

Auteur, jaartal

Mate van bewijs

Type studie

Setting

N (aantal patiënten)

Patiënten populatie

Interventie en follow-up duur

Controle interventie

Uitkomstmaat

Resultaten

Opmerkingen

Hanifin,

2002

B

Maar voor effect cortisol C

Inductiefase: open

Onderhoudsfase: 2:1 dubbelblinde, placebo gecontroleerd

 

Follow-up: open

‘Investigator sites’ in de V.S. en Canada

Inductiefase:

n=372

 

Onderhoudsfase:

n=119 placebo

n=229 0.05% fluticason propionaat

 

Follow-up fase: n=170

 

Bij start onderhoudsfase: n=125 volw

CE (leeftijd 3 mnd.- 65 jr)

48 wkn

Inductiefase: 4 wkn; 2 dd. 0.05% fluticason propionaat crème

 

Onderhoudsfase: 20 wkn waarvan 4 wkn

4 maal/wk en 16 wkn 2 maal/wk 0.05% fluticason propionaal crème of placebo

 

Follow-u: 24 wkn; zelfde als onderhoudsfase

In de onderhoudsfase placebogroep alleen vehikel

Primair: ziekteactiviteit

 

Secundair: veiligheid waarbij in 3 centra een ACTH test werd gedaan aan het einde van de studie

N=44 ACTH test; 2 afwijkend. Test niet herhaald

 

Geen onderscheid in kinderen en volwassenen tijdens analyse ACTH test

Carruthers, 1975

C

Observationele studie

Ziekenhuis

13

CE of psoriasis

Geen, eenmalige meting

0.05% clobetasol propionaat zalf

 

Gebruik niet gestandaardiseerd

Geen

Insuline stress test

Verlaagde cortisol waarden vanaf gebruik tussen de 50 en 100 g/wk

van Velsen,

2010

C

Observationele studie

Polikliniek ziekenhuis

23

CE

Klinische opname: 16 ± 6 dgn

 

Follow-up: 41 ± 50 dgn

0.1% betamethason valeraat zalf, 0.05% clobetasol propionaat zalf of 0.005% fluticason propionaat zalf

Geen

Cortisol spiegel

Cortisol spiegel aan einde klinische opname: 0.03±0.03 µmol/L

 

Follow-up: na 41 (± 50) dgn cortisol spiegel: 0.35±0.15 µmol/L

 

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-01-2014

Laatst geautoriseerd  : 01-01-2014

Geplande herbeoordeling  :

Voor het beoordelen van de actualiteit van deze richtlijn is de werkgroep uit 2014 gedeeltelijk in stand gehouden. Op modulair niveau is een onderhoudsplan beschreven. Bij het opstellen van de richtlijn heeft de werkgroep per module een inschatting gemaakt van de maximale termijn waarop herbeoordeling moet plaatsvinden en eventuele aandachtspunten geformuleerd die van belang zijn bij een toekomstige herziening (update).

 

De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) is regiehouder van deze richtlijn(modules) en eerstverantwoordelijke op het gebied van de actualiteitsbeoordeling van de richtlijn(modules). De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijke verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren de regiehouder over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Allergologie

Algemene gegevens

De richtlijnontwikkeling werd ondersteund door arts-onderzoekers van de NVDV en werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). De financier heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijn.

Doel en doelgroep

Doel

Deze richtlijn over constitutioneel eczeem is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch handelen. De richtlijn geeft aanbevelingen over begeleiding en behandeling van patiënten met constitutioneel eczeem.

 

Doelgroep

De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem. Zoals dermatologen, gespecialiseerd verpleegkundigen, huisartsen, bedrijfsartsen, jeugdgezondheidsartsen, allergologen, kinderartsen, klinische chemici, apothekers en psychologen. Voor patiënten is een afgeleide tekst van de richtlijn beschikbaar op de website van de NVDV (www.nvdv.nl) en op www.thuisarts.nl.

Samenstelling werkgroep

Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2007 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem en patiëntenvertegenwoordiger(s) vanuit de Huidpatiënten Nederland en Vereniging voor mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) (zie voor het overzicht van de werkgroepleden de tabellen hieronder). Wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen zoals de NVK, NVZA, NVvA, V&VN, NHG, NVAB en NIP en stakeholders zoals VIG, ZN, NVZ, en NFU werden voor de knelpuntenanalyse en commentaarronde uitgenodigd. Voor de modulaire update in 2018 van de richtlijn werden bovenstaande partijen weer uitgenodigd.

 

De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname.

De werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.

 

Werkgroepleden – (modulaire) herziening 2019

Werkgroeplid

Affiliatie en vereniging

Dhr. B.W.M. Arents

VMCE

Mw. Dr. M.A. Breukels, kinderarts

Elkerliek ziekenhuis, NVK

Mw. Dr. M.S. de Bruin-Weller, dermatoloog (voorzitter)

UMC Utrecht, NVDV

Mw. Drs. Y.Y. Chung, arts-onderzoeker (secretaris) (tot december 2017)

Bureau NVDV, Utrecht, NVDV (tot 2018)

Dhr. Dr. J.J.E. van Everdingen, dermatoloog n.p.

Directeur NVDV

Mw. Dr. F.M. Garritsen, AIOS dermatologie

UMC Utrecht

Mw. Drs. M.F. Hofhuis, arts-onderzoeker (secretaris) (vanaf januari 2018)

Bureau NVDV, Utrecht, NVDV (vanaf 2018)

Dhr. Drs. W.N.M. Kouwenhoven

VMCE

Dhr. Dr. T. Rustemeyer, dermatoloog

VUMC, NVDV

Mw. Drs. A.A.J. van der Sande, arts-onderzoeker (secretaris) (tot december 2017)

Bureau NVDV, Utrecht, NVDV (tot 2018)

Mw. Dr. M.L.A. Schuttelaar, dermatoloog

UMC Groningen, NVDV

Mw. Drs. L. Teligui, arts-onderzoeker (secretaris) (januari tot december 2018)

Bureau NVDV, Utrecht, NVDV (vanaf 2018)

Dhr. Dr. R. Tupker, dermatoloog

St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein, NVDV

Werkgroep vroege introductie voedingsallergenen

Affiliatie en vereniging

Mw. Dr. M. de Graaf dermatoloog

UMC Utrecht, NVDV

Mw. Dr. I. M. Haeck, dermatoloog

Reinier de Graaf Groep, NVDV

Dhr. Dr. A.C. Knulst, dermatoloog

UMC Utrecht, NVDV

Mw. Dr. T. M. Le, dermatoloog

UMC Utrecht, NVDV

Mw. Prof. dr. S.G.M.A. Pasmans, dermatoloog

Erasmus MC, NVDV

Mw. Drs. L.S. van der Schoot, arts-onderzoeker (secretaris), vanaf april 2019

Bureau NVDV, Utrecht, NVDV (vanaf 2019)

 

Werkgroepleden – versie 2014

Werkgroeplid

Affiliatie en vereniging

Mw. Dr. M.A. Breukels, kinderarts

NVK

Mw. Prof. dr. C.A.F.M. Bruijnzeel-Koomen, dermatoloog (voorzitter)

NVDV

Mw. Dr. M.S. de Bruin-Weller, dermatoloog

NVDV

Mw. Drs. C.A.M. Eggen, arts-onderzoeker (secretaris)

Bureau NVDV, Utrecht, NVDV (tot 2014)

Dhr. Dr. J.J.E. van Everdingen, dermatoloog n.p.

Directeur NVDV

Dhr. Dr. F. Jungbauer, bedrijfsarts

NVAB

Dhr. Drs. W.N.M. Kouwenhoven

VMCE

Mw. Drs, R.A. Kuin, arts-onderzoeker (secretaris)

Bureau NVDV, Utrecht, NVDV (vanaf 2014)

Dhr. Prof. dr. A. Oranje, dermatoloog

NVDV

Mw. Dr. J.N.G. Oude Elberink, internist-allergoloog

Vakgroep Allergologie (+NVvA)

Mw. Dr. H. van Os-Medendorp

V&VN

Mw. Prof. dr. S. G.M.A. Pasmans, dermatoloog

NVDV

Dhr. Dr. T. Rustemeyer, dermatoloog

NVDV

Mw. Dr. M.L.A. Schuttelaar, dermatoloog

NVDV

Mw. Prof. dr. P.I. Spuls, dermatoloog

NVDV

Dhr. Dr. R.A. Tupker, dermatoloog

NVDV

Mw. Drs. C.J.H. de Vries, huisarts

NHG (RL)

Mw. Drs. W. Zijlstra

NIP

Ondersteuning werkgroep

Affiliatie en vereniging

Mw. Drs. K.B. Fieten

NAD

Mw. C. Frima

student UMCU

Mw. Drs. F.M. Garritsen

AIOS UMCU

Mw. Drs K. Hiemstra

student UMCU

Mw. Drs. E. Roekevisch

AIOS AMC

Mw. Drs. J.L. Thijs

student UMCU

Mw. Dr. S.G.A. van Velsen

AIOS VUmc

Dhr. Drs. G. Weststrate

student UMCU

Mw. Dr. M.J. Wiegman

AIOS UMCG

 

Werkgroepleden – versie 2007

Werkgroeplid (kernwerkgroep)

Affiliatie en vereniging

Mw. Prof. dr. C.A.F.M. Bruijnzeel-Koomen, dermatoloog (voorzitter)

UMC Utrecht, NVDV

Mw. drs. P.C.M. Eland-de Kok, verpleegkundig specialist

UMC Utrecht

Dhr. Dr. J.J.E. van Everdingen, dermatoloog

CBO, secretaris vanaf 1 januari 2006

Mw. dr.ir. C.W.P.M. Hukkelhoven, epidemioloog,

CBO, secretaris tot 1 januari 2006

Dr. J.P.C. Jaspers stafmedewerker vakinhoudelijke ontwikkeling

UMC Groningen

Dhr. Dr. J.H. Sillevis Smitt, dermatoloog

AMC Amsterdam

Werkgroep

B.W.M. Arents

VMCE (tot 27 november 2005)

Mw. Drs. F.S. Boukes, huisarts

NHG

Mw. Dr. M.S. de Bruin-Weller, dermatoloog

UMC Utrecht

Dr. B.J.G. Daemen, apotheker

Den Haag, KNMP/WINAP

Mw. drs. P.C. Dirven-Meijer, huisarts

Huisartsenpraktijk Renswoude

Dr. M.O. Hoekstra, kinderarts

UMC Utrecht

Drs. E.J. Jansen, verpleegkundig consulent

UMC Groningen

Dr. E.J.M. van Leent, dermatoloog

AMC Amsterdam

Mw. Dr. J.N.G. Oude Elberink, internist-allergoloog

UMC Groningen

Drs. W.P. Piebenga, bedrijfsarts

Velp

Mw. drs. J.G.M. Rijntjes, kinderarts

Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam

Dr. K.H. Tjiam, dermatoloog

Renier de Graaf Groep, Delft

Dr. A.W. van Toorenenbergen, klinisch chemicus

Erasmus MC, Rotterdam

Dr. R.A. Tupker, dermatoloog

Sint Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Mw. Y. de Vries, hulplijn/columnist

VMCE

Mw. drs. C.L. Wensing-Souren, jeugdarts

Huisartsenpraktijk Chaam

Belangenverklaringen

Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, reputatiemanagement, kennisvalorisatie) hebben gehad. Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met eventuele belangen is opgenomen in bijlage A. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van de NVDV.

Inbreng patiëntenperspectief

Er is aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door deelname van vertegenwoordigers vanuit de patiëntenvereniging VMCE in de werkgroep (zie ook samenstelling van de werkgroep). De deelnemers zijn betrokken geweest bij het opstellen van de conceptteksten. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan de VMCE.

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie van de richtlijn(module) en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren, zoals het niet meer vergoeden van bepaalde behandelingen (lichttherapie en (ureumhoudende) indifferente middelen) en de introductie van nieuwe systemische medicatie (dupilumab). Het implementatieplan is te vinden op de richtlijnen database (RLDB) onder aanverwante producten. Omdat de maatschappelijke impact van het gebruik van het nieuwe geneesmiddel dupilumab als groot werd ingeschat, is in 2019 een doorrekening van de gewijzigde kosten bij integrale implementatie van de richtlijn gerealiseerd in een zogenaamde Budget Impact Analyse (BIA). De volledige rapportage is opgenomen in de aanverwante producten.

Werkwijze

De werkgroep constitutioneel eczeem heeft de vraag- en doelstellingen van deze richtlijn met elkaar afgestemd en uitgewerkt. De eerste versie van de richtlijn stamt uit 2007. De richtlijn is in 2012-2014 herzien op een groot aantal onderdelen, de hoofdstukken ‘diagnostiek’, ‘lokale therapie’ en ‘overige systemische therapie’ gedeeltelijk herzien. Per hoofdstuk staat aangegeven in welk jaartal deze al dan niet herzien is.

De ontwikkeling van de modulaire herziening in 2019 is o.a. gebaseerd op de update van de systematische review van Roekevisch et al. over de effectiviteit en veiligheid van systemische immunomodulerende middelen bij patiënten met matig tot ernstig constitutioneel eczeem. [Roekevisch 2014] Ook is gebruik gemaakt van de ‘Guidelines of care for the management of atopic dermatitis, section 3. Management and treatment with phototherapy and systemic agents‘. [Sidbury 2014]

Hieronder wordt de werkwijze van de richtlijnontwikkeling toegelicht.

 

AGREE

Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. [Medisch Specialistische Richtlijnen] Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II-instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument is. [Brouwers 2010] Voor een stap-voor-stapbeschrijving hoe een evidence-based richtlijn tot stand komt, wordt verwezen naar het stappenplan Ontwikkeling van Medisch Specialistische Richtlijnen van het Kennisinstituut van Medisch Specialisten.

 

Knelpuntenanalyse

In de eerste vergadering zijn knelpunten en wensen ten aanzien van de richtlijn geïnventariseerd door de werkgroepleden. De werkgroep heeft de aanbevelingen beoordeeld uit de eerdere richtlijn (NVDV, 2014) op noodzaak tot revisie. Tevens zijn er knelpunten aangedragen door de patiëntenvereniging. Tevens zijn de VIG, ZN, NVZ en NFU uitgenodigd om knelpunten aan te dragen tijdens de eerste bijeenkomst.

 

Uitgangsvragen en uitkomstmaten

Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de werkgroep uitgangsvragen opgesteld. Per uitgangsvraag zijn klinisch relevante uitkomstmaten opgesteld, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten is gekeken. De werkgroep heeft deze uitkomstmaten gewaardeerd volgens hun relatieve klinisch belang bij de besluitvorming rondom aanbevelingen. Specifieke uitkomstmaten per uitkomstvraag worden in de betreffende paragrafen uitgewerkt. Klinische uitkomstmaten zoals het proportie patiënten die IGA response (clear/almost clear) behaalt en de reductie in ernst van het constitutioneel eczeem (EASI50 en SCORAD50). Maar ook patiënt gerapporteerde uitkomsten zoals afname en/of controle van symptomen (NRS-jeuk), verandering in DLQI score. Met betrekking tot daily practice research is drug survival de meest gebruikte uitkomstmaat. Deze werd meegenomen voor de lange-termijnveiligheid van systemische therapie.

 

Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur

Voor de afzonderlijke uitgangsvragen is aan de hand van specifieke zoektermen een systematische zoekstrategie uitgevoerd in (verschillende) elektronische databases Embase, MEDLINE en Cochrane. In eerste instantie is gezocht naar studies met de hoogste mate van bewijs. De gevonden studies zijn steeds door twee arts-onderzoekers van de NVDV dan wel werkgroepleden onafhankelijk van elkaar geselecteerd op basis van titel en abstract en vooraf opgestelde selectiecriteria. De beoordeling en uiteindelijke selectie op basis van volledige tekst is gedaan door arts-onderzoekers van de NVDV en werkgroepleden. De geselecteerde studies zijn gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De zoekstrategie is te vinden in bijlage B.

 

Kwaliteitsbeoordeling wetenschappelijk bewijs

De beoordeling van de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs en onderzoeksgegevens is in de (modulaire herziening van de) richtlijn voor het grootste deel tot stand gekomen met de EBRO-methode. De paragraaf ‘Dupilumab’ uit het hoofdstuk ‘systemische immunosuppressieve therapie’ is met de GRADE-methode uitgewerkt net als de paragraaf ‘effectiviteit van ureum bij patiënten met constitutioneel eczeem’ uit het addendum Ureum.

 

Kwaliteitsbeoordeling wetenschappelijk bewijs middels GRADE

Bij de GRADE-methode (Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation) worden individuele studies systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand opgestelde methodologische kwaliteitscriteria om zo het risico op vertekende studieresultaten (risk of bias) te kunnen inschatten. [Schünemann 2013]

Tabel 1 geeft een kort overzicht van de indeling van methodologische kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs volgens GRADE. De beoordelingen van de methodologische kwaliteit kunt u vinden in de Risk of Bias (RoB)-tabellen, deze zijn op te vragen via de NVDV en/of terug te vinden in bijlage C. Hiervoor is gebruikgemaakt van de Cochrane risk of bias tool. [Higgins 2011] GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, redelijk, laag en zeer laag (tabel 1). Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat over de literatuurconclusie. [Schünemann, 2013] De kwaliteit van het bewijs per interventie per uitkomstmaat is te vinden in de tabellen met de Summary of Findings (zie bijlage C).

 

Een volledige uitleg over de GRADE-methode valt buiten het bestek van deze richtlijn, zie hiervoor het ‘GRADE handbook’. [Schünemann 2013, www.gradeworkinggroup.org]

 

Tabel 1. Indeling van kwaliteit van wetenschappelijk bewijs volgens GRADE

GRADE-systeem

Kwaliteitsindeling bewijs

Hoog

 • er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Redelijk

 • er is matige zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • het is mogelijk dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Laag

 • er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • er is een reële kans dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Zeer laag

 • er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
 • de literatuurconclusie is zeer onzeker.

Startkwalificatie

- Gerandomiseerd onderzoek = hoog

- Observationele studie = laag

Factoren die de kwaliteit van bewijs kunnen verlagen*

- Ernstige of zeer ernstige beperkingen in de kwaliteit van de studie

- Indirectheid van het bewijs

- Belangrijke inconsistentie tussen studies

- Imprecisie

- Grote kans op ‘publicatiebias’

Factoren die de kwaliteit van bewijs kunnen verhogen**

- Sterk bewijs voor een associatie – significant relatief risico van > 2 (< 0,5) gebaseerd op consistent bewijs uit twee of meer observationele studies, zonder plausibele ‘confounders’ (+1)

- Zeer sterk bewijs voor een associatie – significant relatief risico van > 5 (< 0,2) gebaseerd op direct bewijs zonder belangrijke bedreigingen voor de validiteit (+2)

- Bewijs voor een dosis respons gradiënt (+1)

- Alle plausibele ‘confounders’ zonder het effect te hebben verminderd (+1)

* Elk criterium kan de kwaliteit verminderen met 1 stap of bij zeer ernstige beperkingen met 2 stappen.

** Verhogen kan alleen indien er geen beperkingen zijn t.a.v. de studiekwaliteit, imprecisie, inconsistentie, indirectheid en publicatiebias

 

Beoordelen van het niveau van het wetenschappelijke bewijs middels EBRO

Bij de EBRO-methode (Evidence Based RichtlijnOntwikkeling) wordt een andere classificatie voor de beoordeling van de kwaliteit van studies aangehouden (zie tabel 2). [van Everdingen 2004] Hierbij ligt de belangrijkheid van de uitkomstmaten niet van tevoren vast en is er geen vastgelegde procedure voor upgraden en downgraden van bewijs, zoals die bij GRADE geldt.

 

Tabel 2. Indeling van methodologische kwaliteit van individuele studies volgens EBRO

Kwaliteit

Interventie

Diagnostisch accuratesse- onderzoek

Schade/ bijwerkingen*, etiologie, prognose

A1

Systematische review van ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau

A2

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit van voldoende omvang

Onderzoek ten opzichte van een referentietest (een ‘gouden standaard’) met tevoren gedefinieerde afkapwaarden en onafhankelijke beoordeling van de resultaten van test en gouden standaard, betreffende een voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten die allen de index- en referentietest hebben gehad

Prospectief cohortonderzoek van voldoende omvang en follow-up, waarbij adequaat gecontroleerd is voor ‘confounding’ en selectieve follow-up voldoende is uitgesloten.

B

Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 (hieronder valt ook patiënt-controleonderzoek, cohortonderzoek)

Onderzoek ten opzichte van een referentietest, maar niet met alle kenmerken die onder A2 zijn genoemd

Prospectief cohortonderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 of retrospectief cohortonderzoek of patiënt-controleonderzoek

C

Niet-vergelijkend onderzoek

D

Mening van deskundigen

*Deze classificatie is alleen van toepassing in situaties waarin om ethische of andere redenen gecontroleerde trials niet mogelijk zijn. Zijn die wel mogelijk dan geldt de classificatie voor interventies.

 

Bij het werken volgens de EBRO-methode zijn op basis van de beschikbare literatuur een of meerdere conclusies geformuleerd. Afhankelijk van het aantal onderzoeken en de mate van bewijs is een niveau van bewijskracht toegekend aan de conclusie (zie tabel 3). [van Everdingen 2004]

 

Tabel 3. Niveau van conclusies volgens EBRO

Niveau

Conclusie gebaseerd op

1

Onderzoek van niveau A1 of ten minste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2

2

1 onderzoek van niveau A2 of ten minste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B

3

1 onderzoek van niveau B of C

4

Mening van deskundigen

 

Samenvatten van de literatuur

De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde studies zijn overzichtelijk weergegeven als ‘karakteristieken en resultaten van geïncludeerde studies’ zie bijlage C. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur met betrekking op de vooraf opgestelde uitkomstmaten zijn beschreven in de samenvatting van de literatuur. Bij een voldoende aantal studies en overeenkomstigheid (homogeniteit) tussen de studies zijn de gegevens ook kwantitatief samengevat (meta-analyse) met behulp van Review Manager 5.

 

Formuleren van conclusies

Voor elke relevante uitkomstmaat werd het wetenschappelijk bewijs samengevat in een of meerdere literatuurconclusies waarbij het niveau van bewijs werd bepaald volgens de EBRO- of GRADE-methode. De werkgroepleden maakten de balans op van elke interventie (overall conclusie). Bij het opmaken van de balans werden de gunstige en ongunstige effecten voor de patiënt afgewogen. De overall bewijskracht wordt bepaald door de laagste bewijskracht gevonden bij een van de kritieke uitkomstmaten. Bij complexe besluitvorming waarin naast de conclusies uit de systematische literatuuranalyse vele aanvullende argumenten (overwegingen) een rol spelen, werd afgezien van een overall conclusie. In dat geval werden de gunstige en ongunstige effecten van de interventies samen met alle aanvullende argumenten gewogen onder het kopje 'Overwegingen'.

 

Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling)

Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk en meegewogen, zoals de expertise van de werkgroepleden, de waarden en voorkeuren van de patiënt (patient values and preferences), kosten, beschikbaarheid van voorzieningen en organisatorische zaken. Deze aspecten werden, voor zover geen onderdeel van de literatuursamenvatting, vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het kopje ‘Overige overwegingen’.

 

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn voor zowel de GRADE- en EBRO-methodiek gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs, de belangrijkste overige overwegingen en een weging van de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht of het niveau van het wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling.

Conform de GRADE-methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk. De sterkte van de aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen.

 

Kennislacunes

Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan de resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke uitgangsvraag is door de werkgroep nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden. Een overzicht van de onderwerpen waarvoor (aanvullend) wetenschappelijk van belang wordt geacht (zie bijlage G).

 

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijn is aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren zijn verzameld in een commentaarformulier/tabel en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren is de conceptrichtlijn aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijn is aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt)organisaties voorgelegd ter autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd. Zie daarvoor paragraaf ‘Autorisatie’.

 

Autorisatie

In 2014 werd de gehele richtlijn geautoriseerd door: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE)

 

De in 2019 herziene modules in deze richtlijn werden geautoriseerd door: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA) en de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) op 15 november 2019. De V&VN en HPN onderschrijven de richtlijn  Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gaf een verklaring van geen bezwaar af. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft de richtlijn geautoriseerd onder voorwaarde dat de module over monitoring en dosering van systemische en immunosuppressieve therapie bij kinderen herzien wordt conform de aanbevelingen van het Kinderformularium én de NVK richtlijn Medicamenteuze behandeling van kinderen met juveniele idiopathische artritis.

 

Literatuur

 • Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, et al. AGREE Next Steps Consortium. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ. 2010;182(18):E839-42. doi: 10.1503/cmaj.090449. Epub 2010 Jul 5. Review. PubMed PMID: 20603348.
 • Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration, 2011. Available from https://training.cochrane.org/handbook
 • Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 (2012). Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Online beschikbaar op http://richtlijnendatabase.nl/
 • van Everdingen JJE, Burgers JS, Assendelft WJJ, et al. Evidence-based richtlijnontwikkeling. Bohn Stafleu Van Loghum 2004.
 • Roekevisch E, Spuls PI, Kuester D, et al. Efficacy and safety of systemic treatments for moderate-to-severe atopic dermatitis: A systematic review. J Allergy Clin Immunol 2014;133(2):429-438
 • Schünemann H, Brożek J, Guyatt G, et al. GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations. Updated October 2013. The GRADE Working Group, 2013. Available from http://gdt.guidelinedevelopment.org/central_prod/_design/client/handbook/handbook.html.
 • Sidbury R, Davis DM, Cohen DE et al. American Academy of Dermatology. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 3. Management and treatment with phototherapy and systemic agents. J Am Acad Dermatol. 2014 Aug;71(2):327-49.
Volgende:
Conventionele systemische immunosuppressieve therapie