Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1

Initiatief: NVA / VRA Aantal modules: 87

Startpagina - Complex Regionaal Pijn Syndroom type 1

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met CRPS-I. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • pathofysiologie en epidemiologie van CRPS-I
  • diagnostiek van CRPS-I
  • behandeling van CRPS-I: medicamenteus, invasief en operatief, paramedisch, overige behandelvormen
  • behandeling van kinderen
  • werk en CRPS-I
  • preventie van CRPS-I
  • informatievertrekking aan patiënten en naasten

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met CRPS-I.

 

Voor patiënten

Complex Regionaal Pijn Syndroom type I (CRPS-I) is een aandoening waarbij de patiënt voortdurend pijn heeft in een bepaalde regio van het lichaam na een verwonding. De pijn staat qua duur of ernst niet in verhouding met pijn die een patiënt normaal ondervindt bij een verwonding of andere beschadiging. De pijnregio is niet beperkt tot het gebied van een bepaalde zenuw en gaat vaak gepaard met afwijkingen in de extremiteiten. Het gaat hierbij om tast/gevoel, motoriek, overmatig zweten, verwijding of vernauwing van bloedvaten, verstoorde voeding van weefsels, vochtophoping in de weefsels. CRPS-I kan ontstaan na iedere vorm van verwonding, vooral na een botbreuk of beschadiging van de weke delen.

 

Meer informatie over CRPS-I is te vinden op de website van de patiëntenvereniging: http://www.posttraumatischedystrofie.nl/literatuur.html

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (NVR). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de anesthesiologen, revalidatieartsen, fysiotherapeuten, orthopeden, chirurgen, kinderartsen, neurochirurgen, neurologen, plastisch chirurgen, reumatologen, bedrijfsgeneeskundigen, ergotherapeuten, psychologen en verzekeringsgeneeskundigen. In de knelpuntanalyse heeft de betrokken patiëntenvereniging CRPS eigen knelpunten ingebracht. De conceptrichtlijn is tevens aan deze patiëntenvereniging voorgelegd voor commentaar.

 

 

Volgende:
Diagnostiek CRPS-I