Iedere oudere patiënt dient besproken te worden in een multidisciplinair overleg. Bij het opstellen van een behandelplan moet niet alleen aandacht zijn voor het risico van de behandeling en tumorkenmerken maar ook voor patiënt-kenmerken zoals comorbiditeit, functionele status, psychosociaal en cognitief functioneren en voedingsstatus.

In de afweging tussen effectiviteit en toxiciteit dient ook rekening te worden gehouden met patiëntenpreferenties, behoud van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Daarbij dient effectiviteit beschouwd te worden in het licht van de geschatte resterende levensverwachting en concurrerende doodsoorzaken. Het achterwege laten van chirurgie kan hierbij een optie zijn.

 

Specifieke aanbevelingen kunt u vinden op Oncoline.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld : 01-09-2016

Laatst geautoriseerd : 01-09-2016

Initiatief en autorisatie

Initiatief : Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
  • Nederlandse Vereniging voor Pathologie
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie