CIN, AIS en VAIN

Initiatief: IKNL Aantal modules: 64

CIN, AIS en VAIN - Oncoguide

Oncoguide biedt zorgprofessionals toegang tot inzichten uit richtlijnen, de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en andere bronnen die van toepassing zijn/waren op patiënten met dezelfde kenmerken als die van de patiënt in de spreekkamer.

 

Doel

Op basis van patiënt- en ziektekenmerken toont Oncoguide stap voor stap een route door beslisbomen naar zorgaanbevelingen op basis van richtlijnen. Oncoguide toont informatie uit verschillende bronnen op een transparante manier in beslisbomen op basis van de medische richtlijn.

Elke dag komen er nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek bij die relevant kunnen zijn voor persoonsgerichte behandeling. Het wordt steeds uitdagender voor medisch specialisten om alle kennis uit medische literatuur en databases present te hebben. Oncoguide kan hierbij ondersteunen door literatuur, data en afwegingen die relevant zijn voor de individuele patiënt samen te brengen.

 

Werking

Oncoguide toont op basis van patiënt- en tumorkenmerken adviezen uit de richtlijn. Bij elke stap worden in de beslisboom relevante afwegingen aangegeven en kan onderbouwd worden afgeweken. De beslisboom leidt tot een behandeladvies op basis van de richtlijn. Aanvullend kan Oncoguide uitkomsten tonen van predictiemodellen en trials waar de patiënt mogelijk voor in aanmerking komt. Dit is ter ondersteuning van het multidisciplinair overleg (mdo) en de gedeelde besluitvorming met de patiënt, waarin de context en voorkeuren van de patiënt worden meegewogen.

Daarnaast werkt IKNL er aan om de aantallen patiënten uit de Nederlandse Kankerregistratie op de beslisbomen te tonen. Voor patiënten met dezelfde kenmerken laat Oncoguide inzichten op basis van NKR data zien. Bijvoorbeeld in hoeverre de behandeling van deze patiënten in de praktijk overeen kwam met de richtlijnaanbeveling. Zo kan de richtlijn continu gevalideerd en verbeterd worden. Deze informatie geeft richtlijnwerkgroepen input om de richtlijn te valideren en te verbeteren.

 

Beschikbaarheid

De app is gratis verkrijgbaar in de App Store (iOS) en Google Play (Android). Oncoguide is ook te gebruiken via de website www.oncoguide.nl. Een app voor de smartphone is in ontwikkeling. Oncoguide is geclassificeerd als medisch hulpmiddel en heeft een CE-markering.

 

FAQ

Bekijk op de veelgestelde vragen op https://iknl.nl/over-iknl/innovatie/oncoguide/faq-oncoguide

 

OncolinQ

Oncoguide maakt deel uit van het innovatieprogramma OncolinQ. In dit innovatieprogramma werkt IKNL aan slimme informatietechnologie en optimale gegevensuitwisseling voor de kankerzorg.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 12-11-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based