CIN, AIS en VAIN

Initiatief: IKNL Aantal modules: 64

CIN, AIS en VAIN - Algemeen

Doel
De richtlijn Cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) geeft aanbevelingen op het gebied van de pathofysiologie, preventie, screening, diagnostiek, pathologie, behandeling, nacontrole en organisatie van zorg bij patiënten met (verdenking op) CIN. De richtlijn beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren, het klinisch handelen meer te baseren op wetenschappelijk bewijs dan op ervaringen en meningen, de transparantie te vergroten en de diversiteit van handelen door professionals te verminderen. Bij de besluitvorming is de professional zich ervan bewust dat keuzes altijd gemaakt worden in samenspraak met de patiënt (shared decision making). Het is van belang de patiënt goed te informeren over de verschillende opties en hem/haar te betrekken bij de besluitvorming omdat dit leidt tot een hogere patiënttevredenheid en betere uitkomsten van zorg [Jansen 2010 (1), O'Connor 2009 (2), Jansen 2008 (3), Haywood 2006 (4), Barrat 2004 (5), Wensing 2000 (6)].

De richtlijn is dus een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering van zorgverleners die betrokken zijn bij patiënten met (verdenking op) CIN. De richtlijn wordt tevens gebruikt bij het ontwikkelen van (digitaal) patiëntenvoorlichtingsmateriaal van de NVOG.
Deze richtlijn is zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek of consensus.

Doelpopulatie
De richtlijn is van toepassing op alle vrouwen met (verdenking op) CIN, AIS en VAIN.

Doelgroep
Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met CIN, zoals gynaecologen, huisartsen, pathologen, medisch microbiologen en psychologen. De richtlijn kan door de doelgroep worden gebruikt voor klinische besluitvorming, beleidsbepaling en opstellen van zorgstandaarden.

Deze richtlijn is primair geschreven voor bovenstaande (groepen) professionals en daardoor mogelijk minder makkelijk leesbaar voor patiënten. Zoals onder het kopje ‘Patiëntperspectief' beschreven is, is het patiëntperspectief uiteraard wel meegenomen bij (de revisie van) deze richtlijn.
Kanker.nl geeft makkelijker leesbare patiëntbrochures uit, die gebaseerd zijn op door IKNL gepubliceerde richtlijnen. Naar aanleiding van het verschijnen van een geheel of gedeeltelijk gereviseerde richtlijn bepaalt kanker.nl of de bestaande patiëntbrochure wordt herzien.

De richtlijn is geautoriseerd door de volgende partijen
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVVM)

De volgende verenigingen stemmen in met de inhoud
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Onderbouwing

Doel
De richtlijn Cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) geeft aanbevelingen op het gebied van de pathofysiologie, preventie, screening, diagnostiek, pathologie, behandeling, nacontrole en organisatie van zorg bij patiënten met (verdenking op) CIN. De richtlijn beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren, het klinisch handelen meer te baseren op wetenschappelijk bewijs dan op ervaringen en meningen, de transparantie te vergroten en de diversiteit van handelen door professionals te verminderen. Bij de besluitvorming is de professional zich ervan bewust dat keuzes altijd gemaakt worden in samenspraak met de patiënt (shared decision making). Het is van belang de patiënt goed te informeren over de verschillende opties en hem/haar te betrekken bij de besluitvorming omdat dit leidt tot een hogere patiënttevredenheid en betere uitkomsten van zorg [Jansen 2010 (1), O'Connor 2009 (2), Jansen 2008 (3), Haywood 2006 (4), Barrat 2004 (5), Wensing 2000 (6)].

De richtlijn is dus een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering van zorgverleners die betrokken zijn bij patiënten met (verdenking op) CIN. De richtlijn wordt tevens gebruikt bij het ontwikkelen van (digitaal) patiëntenvoorlichtingsmateriaal van de NVOG.
Deze richtlijn is zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek of consensus.

Doelpopulatie
De richtlijn is van toepassing op alle vrouwen met (verdenking op) CIN, AIS en VAIN.

Doelgroep
Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met CIN, zoals gynaecologen, huisartsen, pathologen, medisch microbiologen en psychologen. De richtlijn kan door de doelgroep worden gebruikt voor klinische besluitvorming, beleidsbepaling en opstellen van zorgstandaarden.

Deze richtlijn is primair geschreven voor bovenstaande (groepen) professionals en daardoor mogelijk minder makkelijk leesbaar voor patiënten. Zoals onder het kopje ‘Patiëntperspectief' beschreven is, is het patiëntperspectief uiteraard wel meegenomen bij (de revisie van) deze richtlijn.
Kanker.nl geeft makkelijker leesbare patiëntbrochures uit, die gebaseerd zijn op door IKNL gepubliceerde richtlijnen. Naar aanleiding van het verschijnen van een geheel of gedeeltelijk gereviseerde richtlijn bepaalt kanker.nl of de bestaande patiëntbrochure wordt herzien.

De richtlijn is geautoriseerd door de volgende partijen
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVVM)

De volgende verenigingen stemmen in met de inhoud
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Voor achtergrondinformatie over (de totstandkoming van) de richtlijn zie de bijlagen:

 • Werkwijze (zie {bijlage 1})
 • Afkortingen (zie {bijlage 2})
 • Conversietabel classificatiestystemen (zie {bijlage 3})
 • Samenvatting studies module Kans spontane regressie (zie {bijlage 4})
 • Flowchart Follow-up onbehandelde CIN (zie {bijlage 5})
 • Flowchart Follow-up na behandeling CIN 2 of 3 (zie {bijlage 6})
 • Geldigheid en juridische betekenis (zie {bijlage 7})
 • Samenstelling werkgroep (zie {bijlage 8})
 • Belangenverklaringen (zie {bijlage 9})
 • Patiënte perspectief (zie {bijlage 10})
 • Implementatie en Evaluatie (zie {bijlage 11})
 1. 1 - Jansen J, van Weert JC, de Groot J, et al. Emotional and informational patient cues: the impact of nurses' responses on recall. Patient education and counseling 2010;79(2):218-24. [link]
 2. 2 - O'Connor AM, Bennett CL, Stacey D, et al. Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. The Cochrane database of systematic reviews 2009(3):CD001431 [link]
 3. 3 - Jansen J, van Weert J, van der Meulen N, et al. Recall in older cancer patients: measuring memory for medical information. The Gerontologist 2008;48(2):149-57. [link]
 4. 4 - Haywood K, Marshall S, Fitzpatrick R. Patient participation in the consultation process: a structured review of intervention strategies. Patient education and counseling 2006;63(1-2):12-23. [link]
 5. 5 - Barratt A, Trevena L, Davey HM, et al. Use of decision aids to support informed choices about screening. Bmj 2004;329(7464):507-1. [link]
 6. 6 - Wensing M, Grol R. Patients’ views on health care. A driving force for improvement in disease management. Dis Manag Outcomes 2000;7:117-25.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 12-11-2015

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Integraal Kankercentrum Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Preventie