Chronische spontane urticaria

Initiatief: NVDV Aantal modules: 13

Startpagina - Chronische spontane urticaria

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met CSU. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • ziekteactiviteit, waarbij mensen wordt gevraagd een bepaalde scoringslijst bij te houden
  • kwaliteit-van-leven-score
  • stappenplan (stepped-care model)
  • systemische therapie van CSU
  • Behandeling van kinderen met CSU
  • Organisatie van de zorg

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bestem voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met CSU.

 

Voor patiënten

Urticaria (urtica = brandnetel) is de medische naam voor netelroos of galbulten. Het is een huidaandoening die zich in korte tijd ontwikkelt en vaak heftig jeukt.  De afzonderlijke plekken trekken binnen 24 uur weer weg, meestal al binnen enkele uren. Eén zo'n plek is een urtica of kwaddel (huidverdikking). Het ziektebeeld in zijn geheel heet urticaria.

Als de periode van huidafwijkingen niet langer dan 6 weken duurt, spreekt men van acute urticaria. Duurt het langer dan 6 weken, dan noemt men het chronische urticaria. Wanneer men geen uitlokkende factor kan vinden, is er sprake van chronische spontane urticaria (CSU). Bijna een kwart van de bevolking krijgt in de loop van zijn leven een keer urticaria. De aandoening komt zowel bij mannen als vrouwen voor en op alle leeftijden.

 

Bij aanverwante informatie staat een patiëntenfolder:

http://richtlijnendatabase.nl/gerelateerde_documenten/f/10778/Patientenfolder%20Urticaria%20(04-05-2008).pdf

 

Meer informatie over urticaria is te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/urticaria

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV).  De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de dermatologen, allergologen, kinderartsen, huisartsen en Huidpatiënten Nederland (HPN).

Volgende:
Classificatie - Spontane urticaria