Deze module is onderverdeeld in de volgende submodules:

  • Aanpassing medicatie op grond van nierfunctie bij CNS
  • Bepaling nierfunctie bij ouderen bij wie geen actuele nierfunctie bekend is
  • Polyfarmacie bij CNS
  • Contrastbelasting bij CNS (NIV-module)

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld : 18-01-2018

Laatst geautoriseerd : 18-01-2018

Initiatief en autorisatie

Initiatief : Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap

Algemene gegevens

Zie de individuele submodules voor de volledige verantwoording.

Methode ontwikkeling

Evidence based