Deze module is onderverdeeld in de volgende submodules:

  • Definitie
  • Bepaling van nierfunctie en albuminurie
  • Stadiëring
  • Vaststellen oorzaak (NIV-module)

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld : 18-01-2018

Laatst geautoriseerd : 18-01-2018

Initiatief en autorisatie

Initiatief : Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap

Algemene gegevens

Zie de individuele submodules voor de volledige verantwoording.

Methode ontwikkeling

Evidence based