Deze module is onderverdeeld in de volgende submodules:

 • Voorlichting aan patiënten over chronische nierschade en medicatiegebruik
 • Zelfmanagement bij
 • Leefstijl en dieetmaatregelen bij
 • Eiwitbeperking bij
 • Weging als cardiovasculaire risicofactor
 • Medicamenteuze behandeling van Cardiovasculaire en renale risicofactoren
  • Hypertensie
  • Ernstig verhoogde albuminurie (NIV-module)
  • Diabetes mellitus
  • Dislipidemie
  • Secundaire preventie hart- en vaatziekten met trombocytenaggregatieremmers
 • Medicamenteuze behandeling secundaire metabole gevolgen (NIV-module):
  • Hyperparathyreoïdie (NIV-module)
  • Verhoogd urinezuur (NIV-module)
  • Renale anemie (NIV-module)
  • Metabole acidose (NIV-module)
  • Hyperkaliëmie (NIV-module)
 • Influenza- en pneumococcenvaccinatie chronische nierschade
 • Obstructief slaap apneu syndroom chronische nierschade (NIV-module)
 • Nierfunctievervangende behandeling op hogere leeftijd

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld : 18-01-2018

Laatst geautoriseerd : 18-01-2018

Initiatief en autorisatie

Initiatief : Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap

Algemene gegevens

Zie de individuele submodules voor de volledige verantwoording.

Methode ontwikkeling

Evidence based