Chronische jeuk

Initiatief: NVDV Aantal modules: 7

Startpagina Chronische jeuk

Introductie

Met deze richtlijn beogen wij de verschillende typen chronische jeuk te onderscheiden en een handleiding te bieden voor de diagnostiek en behandeling ervan.

 

Algemene inleiding

Chronische jeuk is een veelvoorkomende klacht en geassocieerd met veel verschillende (huid)ziekten. De prevalentie lijkt met de leeftijd toe te nemen, hoewel er geen goed opgezette epidemiologische studies zijn verricht waaruit dit blijkt. Jeuk is vaak een moeilijk te behandelen symptoom en kan leiden tot een hoge ziektelast en impact op de kwaliteit van leven.
De termen jeuk en pruritus worden als synoniemen beschouwd. Jeuk is gedefinieerd als de sensatie die krabben uitlokt. Dit kan echter ook wrijven, knijpen of anderszins beschadigen van de huid zijn, met of zonder hulp van een voorwerp. Als het langer dan 6 weken aanhoudt, spreekt men van chronische jeuk).

 

Etiologie

Chronische jeuk kan voorkomen als symptoom bij patiënten met een huidziekte, maar kan ook een uiting zijn van systemische, neurologische en psychiatrische aandoeningen. Bij deze laatstgenoemde oorzaken kan de huid er geheel normaal uitzien, of zijn alleen secundaire huidafwijkingen zoals excoriaties en bulten als gevolg van krabben.

 

Diagnostiek

Goede diagnostiek is belangrijk om de oorzaak van de jeuk te achterhalen.

 

Lokale therapie

Bij chronische jeuk is het van belang om het onderliggende probleem te behandelen, zo mogelijk met passende lokale therapie. Indifferente middelen/emollientia zijn eerste keus ter voorkoming en behandeling van xerosis cutis en de chronische jeuk die als gevolg hiervan kan ontstaan.

 

Systemische therapie

Systemische interventies bij CP kunnen worden voorgeschreven op basis van voldoende bewijs voor werkzaamheid en/of ruime klinische ervaring bij de voorschrijver.

 

Psychologische behandeling

De keuze van de specifieke interventies is toegespitst op de individuele patiënt. Bij psychiatrische problematiek luidt de aanbeveling om een psycholoog/psychiater in een vroegtijdig stadium te betrekken.

 

Therapie bij specifieke subgroepen

Bij gebruik van lokale corticosteroïden bij ouderen is voorzichtigheid geboden gezien het risico op atrofie van de huid. Bij zwangere vrouwen volgen wij het advies van Lareb.

 

UVB-lichttherapie valt te overwegen bij ouderen, daarbij rekening houdend met toegenomen fotosensitiviteit of fototoxiciteit veroorzaakt door polyfarmacie.

 

Nieuwe aanbevelingen

-

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bedoeld voor alle betrokken beroepsgroepen. Voor huisartsen geldt primair de NHG-Standaard. Als de huisarts bij patiënten met chronische jeuk niet meer met de NHG-Standaard uitkomt, kan de huisartsen gebruikmaken van deze richtlijn.

 

Voor patiënten

Beschrijf hierin voor patiënten begrijpelijke taal wat het onderwerp is van de richtlijn en globaal welke onderwerpen in de richtlijn geadresseerd zijn.

  • Meer informatie over chronische jeuk is te vinden op Thuisarts

Toepassen

Benoem en verwijs hier naar stroomdiagrammen, websites, presentaties, filmpjes etc.

  • Stroomdiagram zal op de website van de NVDV geplaatst worden.
Volgende:
Etiologie