Chronische buikpijn

Initiatief: NVVH Aantal modules: 2

Startpagina - Chronische buikpijn

Waar gaat deze module over?

Deze overzichtsmodule dient als ondersteuningsinstrument voor zorgverleners van patiënten met chronische buikpijn, waarbij structuur wordt geboden voor het diagnostische denkproces en de differentiaal diagnose. Deze module is niet bedoeld om alle diagnostische twijfel weg te nemen bij zowel patiënt als zorgverlener, maar om bewustzijn te creëren ten aanzien van de complexe integrale benadering bij de patiënt met chronische buikpijn. 

Deze overzichtsmodule is een hulpmiddel om de diagnosestelling en behandeling van met name functionele aandoeningen die vaak monodisciplinair verloopt, multidisciplinair te laten verlopen. Deze overzichtsmodule beoogt niet de (patho)fysiologie van pijnmechanismen te bespreken

De overzichtsmodule is van toepassing op volwassen patiënten (≥ 18 jaar) met chronische buikpijn, zowel in de eerstelijnszorg als tweedelijnszorg. De werkgroep beoogt niet volledig te zijn in de opsomming van de rode vlaggen en de ziektebeelden gerelateerd aan chronische buikpijnklachten. Het overzicht van de ziektebeelden kunt u in deze viewer raadplegen.

 

In deze overzichtsmodule kunt u de volgende onderwerpen vinden:

  • de belangrijkste rode vlaggen
    • voor psychosociale of psychiatrische factoren
    • voor somatische somatische aandoeningen
  • de meest voorkomende ziektebeelden met chronische buikpijn als klacht én waarvoor een bestaande Nederlandse richtlijn beschikbaar is óf ziektebeelden die in een bestaande Nederlandse richtlijn benoemd worden. Soms wordt ter aanvulling verwezen naar Europese / buitenlandse richtlijnen.

 

De module heeft géén betrekking op:

  • kinderen met chronische buikpijn;
  • behandeling van chronische buikpijn.

 

Voor wie is deze module bedoeld?

Deze overzichtsmodule is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met chronische buikpijnklachten.

 

Voor patiënten

Chronische buikpijn is een veelvoorkomende klacht. Patiënten met deze klachten lopen hier vaak lang mee rond voordat de juiste diagnose wordt gesteld. Dit komt doordat chronische buikpijn veel oorzaken kan hebben. Deze module geeft zorgverleners een handvat met een overzicht van alle mogelijke diagnoses die te maken hebben met chronische buikpijn. Het doel is om patiënten sneller te helpen en indien nodig, naar de juiste zorgverlener door te sturen.

 

Meer informatie over chronische buikpijnklachten kunt u vinden via:

https://www.thuisarts.nl/buikpijn/ik-heb-last-van-buikpijn (nieuwe informatie in ontwikkeling, behorende bij deze overzichtsmodule)

 

Hoe is deze module tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze module is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de huisartsen, MDL-artsen, gynaecologen, psychiaters, internisten en urologen. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van de Patientenfederatie Nederland.

 

Toepassen

Het overzicht van de ziektebeelden kunt u in deze viewer raadplegen.

 

Status van de overzichtsmodule

Alle inhoud m.b.t. de ziektebeelden in deze overzichtsmodule is afkomstig uit bestaande Nederlandse of Europese richtlijnen. De werkgroep heeft geen veranderingen aangebracht in de bestaande richtlijnen. De werkgroep is in stand gebleven om wijzigingen in de richtlijnen te kunnen doorvoeren in deze overzichtsmodule.

Volgende:
Chronische buikpijn: een integrale benadering