Chirurgische correctie blepharo-/dermatochalasis, blepharoptosis en wenkbrauwptosis

Initiatief: NVPC Aantal modules: 20

Startpagina - Chirurgische correctie blepharo-/dermatochalasis, blepharoptosis en wenkbrauwptosis

Waar gaat deze richtlijn over?

Het doel van deze richtlijn was het ontwikkelen van een up-to-date multidisciplinaire, evidence-based richtlijn over de chirurgische correctie van blepharo-/dermatochalasis, blepharoptosis en wenkbrauwptosis.
Deze richtlijn richt zich op volwassen patiënten die zich bij een in deze chirurgie voldoende geschoolde medisch specialist presenteren met een huid en/of vet surplus met of zonder functionele, cosmetische en/of medische klachten van de bovenoogleden, een ptosis van de bovenoogleden en/of een verworven ptosis van de wenkbrauwen.


Er is voor gekozen uitsluitend de meest frequent uitgevoerde ingrepen te includeren en met elkaar te vergelijken. Derhalve is ervoor gekozen de temporale/Fogli browlift niet mee te nemen.

 

De belangrijkste voor de patiënt relevante uitkomstmaten zijn:

Effectiviteit ingreep

 • Verbetering van gezichtsveld of visus*
 • Kwaliteit van leven*
 • Hoofdpijn*
 • Zwaar of drukkend gevoel van oogleden*
 • Cosmetisch resultaat (contour, symmetrie)

 

Complicaties na blepharoplastiek/correctie dermatochalasis

 • Intraorbitale bloeding waardoor blijvend visusverlies
 • Cornea beschadiging/exposure keratitis
 • Postoperatieve infecties
 • Asymmetrisch resultaat
 • Wonddehiscentie
 • Littekenhypertrofie
 • Milia (inclusiecyste)

 

Complicaties na correctie blepharoptosis

 • Intraorbitale bloeding waardoor blijvend visusverlies*
 • Cornea beschadiging/exposure keratitis
 • Postoperatieve infecties
 • Asymmetrisch resultaat
 • Over/ondercorrectie bij blepharoptosis
 • Wonddehiscentie
 • Littekenhypertrofie
 • Milia (inclusiecyste)

 

Complicaties na wenkbrauw- en voorhoofdslift

 • Intraorbitale bloeding waarvoor blijvend visusverlies*
 • Sensorische of motorische zenuwbeschadiging (blijvend of tijdelijk)*
 • Asymmetrisch resultaat
 • Over- of ondercorrectie
 • Cornea beschadiging/exposure keratitis
 • Littekenhypertrofie
 • Alopecia
 • Wonddehiscentie
 • Postoperatieve infecties
 • Milia (inclusiecyste)

*kritieke uitkomstmaten

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bedoeld voor alle behandelaars en mensen in de zorg die betrokken zijn rondom het zorgproces van patiënten die een blepharoplastiek, levatorptosiscorrectie of wenkbrauwptosiscorrectie hebben ondergaan.

 

Voor patiënten

Als iemand last heeft van overhangende oogleden, is het mogelijk om daar met een chirurgische ingreep wat aan te doen.
Een ooglidcorrectie kan zowel een medische als cosmetische aanleiding hebben. Als uw bovenste oogleden zo ver over uw ogen heen hangen dat ze uw zicht beperken en tot hoofdpijn leiden, dan spreken we van een medische aanleiding. Heeft u klachten op cosmetisch gebied door uw hangende oogleden of wallen, omdat u er bijvoorbeeld ouder uitziet, een norse blik krijgt of er vermoeid uitziet? Dan zijn de klachten cosmetisch van aard.

 

Er zijn twee verschillende soorten ooglidcorrecties, namelijk: een bovenooglidcorrectie en een onderooglidcorrectie. Bij een bovenooglidcorrectie verwijdert de plastisch chirurg het teveel aan huid en vetweefsel van de bovenste oogleden. Voor de onderooglidcorrectie zijn er meerdere technieken mogelijk. De plastisch chirurg kan daarbij kiezen uit verschillende technieken die in de richtlijn beschreven staan (voor huidresectie, huidresectie met aanpassen van de vetpockets, een ooglidspierverstrakking). Verder kunnen ooglidcorrecties onder plaatselijke of algehele narcose worden uitgevoerd.

 

Meer informatie is te vinden op Thuisarts.nl:

 1. Ik heb te veel huid in mijn boven-oogleden
 2. Mijn boven-ooglid staat te laag
 3. Ik heb hangende wenkbrauwen
Volgende:
Indicaties