Cervixcarcinoom

Initiatief: NVOG Aantal modules: 78

Startpagina - Cervixcarcinoom

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met baarmoederhalskanker. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Screening van de bevolking om baarmoederhalskanker te voorkomen.
  • Welke onderzoeken patiënten moeten ondergaan bij (verdenking op) baarmoederhalskanker.
  • Behandelingen voor patiënten met baarmoederhalskanker in verschillende stadia van de ziekte.
  • De behandeling van eventuele uitzaaiingen bij baarmoederhalskanker.
  • De nacontrole en nazorg van patiënten met baarmoederhalskanker.
  • De behandeling van patiënten met baarmoederhalskanker in de laatste levensfase (palliatieve zorg).

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met baarmoederhalskanker.

 

Voor patiënten

Een ander woord voor cervixcarcinoom is baarmoederhalskanker. Het is een kwaadaardige tumor op de overgang van de vagina naar de baarmoeder, baarmoederhals genoemd. Bij het ontstaan van baarmoederhalskanker speelt het humaan papillomavirus (HPV) een belangrijke rol. Dit is een virus dat onder andere via seksueel contact wordt overgebracht. Jaarlijks krijgen ongeveer 700 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker.

 

Meer informatie over (screening op) baarmoederhalskanker is te vinden op Thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/baarmoederhalskanker-0

 

Meer informatie over baarmoederhalskanker is ook te vinden op kanker.nl:
https://www.kanker.nl/baarmoederhalskanker

 

Bij deze richtlijn is een keuzekaart ontwikkeld. Een keuzekaart geeft een overzicht van opties over screening, diagnose of behandeling en helpt de arts en patiënt bij het samen beslissen. Klik hier voor de keuzekaart baarmoederhalskanker.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). De richtlijn is opgesteld door een landelijke multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de gynaecologen, medisch oncologen, radiologen, radiotherapeuten, pathologen en verpleegkundigen, patiënten(organisatie) (Olijf).

Daarnaast werd de commissie aangevuld met vertegenwoordigers vanuit Levenmetkanker. Via een enquête op het internet zijn de knelpunten bij patiënten en professionals geïnventariseerd.

Volgende:
Algemeen