Cellulitis-Erysipelas onderste extremiteiten

Initiatief: NVDV Aantal modules: 15

Startpagina - Cellulitis-Erysipelas onderste extremiteiten

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met erysipelas/cellulitis. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De oorzaken en risicofactoren van erysipelas/cellulitis
  • De onderzoeken die in aanmerking komen bij een patiënt met verschijnselen die duiden op erysipelas/cellulitis
  • Het nut van een MRSA-kweek
  • Voorspellende factoren voor een gecompliceerd beloop
  • De waarde van compressietherapie naast antibiotica
  • De effectiviteit van een onderhoudsbehandeling met penicilline bij terugkerende erysipelas

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met erysipelas/cellulitis.

 

Voor patiënten

Erysipelas/cellulitis, ook wel wondroos genoemd, is een besmettelijke acute infectieziekte van de huid en het onderhuids weefsel. De oorzaak is een infectie met Streptococcus pyogenes en/of Staphylococcus aureus. De aandoening gaat gepaard met hoge koorts en een rode pijnlijke huidzwelling.

 

Meer informatie over erysipelas en cellulitis is te vinden op Thuisarts:

https://www.thuisarts.nl/wondroos/ik-heb-wondroos

 

Meer informatie over erysipelas en cellulitis is ook te vinden op de website van de dermatologen:

http://www.nvdv.nl/informatie-voor-de-patient/patientenfolders/algemene-folders-2/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV).  De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de dermatologen, internisten, microbiologen, huisartsen en een vertegenwoordiger van de koepel van huidpatiëntenverenigingen (HPN). Voor de huisartsen is er een NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties, die in een paralleltraject ontwikkeld is en goed aansluit op de NVDV-richtlijn.

 

Volgende:
Risicofactoren ontstaan cellulitis-erysipelas