Cardiovasculaire schade na Hodgkinlymfoom

Initiatief: NVRO Aantal modules: 4

Startpagina - Cardiovasculaire schade na Hodgkinlymfoom

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor overlevers van hodgkinlymfoom, die een verhoogd risico op cardiovasculaire schade hebben als gevolg van de behandeling. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

    • Het risico op hartschade bij 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom en de verschillende factoren die dit risico kunnen vergroten.
    • De methoden om (risicofactoren voor) hart- en vaatziekten bij 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom vroeg op te sporen en de effecten hiervan op gezondheid en sterfte.
    • De methoden om hart- en vaatschade bij 5-jaarsoverlevers van hodgkinlymfoom te behandelen.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de (na)zorg voor overlevers van hodgkinlymfoom.

 


Voor patiënten

Hodgkinlymfoom is vorm van lymfklierkanker. Het is een zeldzame aandoening. Elk jaar komen er in Nederland ongeveer 400 nieuwe patiënten bij. Door de verbeterde behandelmogelijkheden genezen steeds meer mensen van een hodgkinlymfoom. Deze behandelingen kunnen echter door hun schadelijke bijwerkingen op de lange termijn (maanden tot jaren later) gezondheidsproblemen veroorzaken. Dit worden ook wel de late effecten van de behandeling genoemd. Zo kan bestraling en chemotherapie voor hodgkinlymfoom onder andere schade aan het hart en de bloedvaten veroorzaken, oftewel cardiovasculaire schade. Op latere leeftijd kan dit leiden tot een verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

 

Meer informatie over hodgkinlymfoom en de late effecten is te vinden bij aanverwante informatie:

http://www.beternahodgkin.nl/

http://www.hematon.nl/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de radiotherapeuten-oncologen, internisten-hematologen, kinderartsen, cardiologen en epidemiologen. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door de inbreng van afgevaardigden van de patiëntenorganisatie Stichting Hematon.

 

Volgende:
Risicofactoren HVZ na hodgkinlymfoom