Op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) is onlangs gestart met het herzien van de multidisciplinaire richtlijn CardioVasculair RisicoManagement (CVRM). De CVRM-richtlijn uit 2011 zal worden geüpdatet. Hierbij zal een overgang gemaakt worden naar een modulaire structuur. De uiteindelijke herziening van de richtlijn zal op de website van het NHG en op de Richtlijnendatabase worden gepubliceerd.

 

Bij de aanverwante producten vindt u de multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement (2011) in pdf-formaat.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld : 01-01-2011

Laatst geautoriseerd : 01-01-2011

Initiatief en autorisatie

Initiatief : Nederlandse Internisten Vereniging