Bronchopulmonale dysplasie (BPD)

Initiatief: NVK Aantal modules: 25

Startpagina - Bronchopulmonale dysplasie (BPD)

Waar gaat deze richtlijn over?

Bronchopulmonale dysplasie: het uniform identificeren van patiënten met BPD en aanbevelingen ten aanzien van preventie en behandeling van BPD. Zie ook de Algemene inleiding.

 

Nieuwe aanbevelingen

Module

Publicatiedatum

Diagnose BPD

Maart 2021

Antenatale steroïden

Maart 2021

Profylactisch antibiotica bij gebroken vliezen

Maart 2021

Verlengde inflatie, NCAP/PEEP, restrictief O2

Maart 2021

ENCPAP versus primair intuberen

Maart 2021

Effect beademingsstrategie en –modaliteit op BPD

Maart 2021

Non-invasief beademen versus invasief en CPAP

Maart 2021

Surfactant

Maart 2021

Optimale zuurstofsaturatie

Maart 2021

Medicamenteuze behandeling apneus

Maart 2021

Vitamine A

Maart 2021

Behandeling PDA

Maart 2021

Antibiotische behandeling van ureaplasma

Maart 2021

Inhalatie NO

Maart 2021

Toedienen vocht

Maart 2021

Toedienen diuretica

Maart 2021

Bronchusverwijdende medicatie

Maart 2021

Corticosteroïden

Maart 2021

Optimale respiratoire ondersteuning

Maart 2021

Antibioticaprofylaxe

Maart 2021

Vaccinaties

Maart 2021

Vroege interventieprogramma’s

Maart 2021

Begeleiding ouders

Maart 2021

Pulmonale follow-up

Maart 2021

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn  is bedoeld voor: kinderartsen en arts assistenten kindergeneeskunde die premature pasgeborenen behandelen in de 3e lijn met een verhoogd risico op het ontwikkelen van BPD en voor kinderartsen en arts assistenten kindergeneeskunde in de 2e en 3e lijn die patiënten met een zich reeds ontwikkelde BPD behandelen.

 

Voor patiënten

In deze richtlijn ‘Bronchopulmonale Dysplasie’ staat beschreven wat BPD is, hoe de diagnose gesteld moet worden en wat mogelijkheden zijn voor preventie en behandeling.

 

Thuisartsinformatie:

Volgende:
Diagnose BPD