Bronchiolitis bij kinderen

Initiatief: NVK Aantal modules: 6

Startpagina - Bronchiolitis bij kinderen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste behandeling is van bronchiolitis bij kinderen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

    • Welke behandelingen op de spoedeisende hulp een vermindering van opnameduur kunnen geven
    • Wat de kans is op een tijdelijke ademstilstand (apneu) bij kinderen met bronchiolitis
    • Aanleidingen om een patiënt op te nemen en de maatregelen die dan genomen moeten worden

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bestemd voor behandelaars van bronchiolitis bij kinderen in de tweede lijn (voornamelijk kinderartsen).

 

Voor patiënten

Bronchiolitis is een infectie van de lage luchtwegen. Dit zorgt voor ontsteking en vernauwing van de kleine luchtwegen. Het geeft klachten als benauwdheid, een piepende ademhaling en koorts. Bronchiolitis komt voornamelijk voor bij kinderen onder de twee jaar, meestal in het herfst- en winterseizoen. Bronchiolitis kan ontstaan nadat iemand een ontsteking van de bovenste luchtwegen heeft gehad, zoals een neusverkoudheid. De oorzaak van bronchiolitis is meestal een virus.

 

Soms verliezen kleine kinderen vocht vanwege koorts en kunnen ze minder goed drinken door de infectie. In dit geval is het soms nodig kleine kinderen kortdurend in het ziekenhuis op te nemen om ze vocht toe te dienen.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). De richtlijn is opgesteld door een kernwerkgroep, bestaande uit twee kinderartsen van het Emma Kinderziekenhuis/AMC, door werkgroepen van academisch en niet-academisch werkende kinderartsen en door een werkgroep van de NVK.

 

Volgende:
Neustoilet bij bronchiolitis