Borstprothesechirurgie

Initiatief: NVPC Aantal modules: 15

Startpagina - Borstprothesechirurgie

Waar gaat deze richtlijn over?

De richtlijn betreft borstprothesechirurgie voor esthetische redenen. De veiligheid van deze ingreep staat hierin centraal.

Er is een aanbeveling voor het te voeren beleid opgesteld zodat de geleverde zorg, kwaliteit, veiligheid en effectiviteit geoptimaliseerd wordt. Tevens wordt het antibioticagebruik en de radiologische follow-up met betrekking tot borstprothesechirurgie besproken.

Gezien de behoefte aan voorlichtingsmateriaal voor de vrouw die een borstvergrotende operatie middels implantaat overweegt, is de chirurgische bijsluiter herzien en op Thuisarts.nl informatie beschikbaar op basis van deze richtlijn. Daarnaast wordt in de richtlijn uitgebreid aandacht besteed aan de voorlichting die een vrouw moet krijgen voorafgaand aan de beslissing voor een ingreep. Zo is de vrouw die deze ingreep overweegt optimaal geïnformeerd en geholpen bij haar keuze.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

De richtlijn is primair bedoeld voor behandelend medisch specialisten en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de bij zorgverlening rondom borstprothese chirurgie; plastisch chirurg, algemeen chirurg, patholoog, radioloog, microbioloog en andere betrokken zorgverleners. Tevens zal er een breed draagvlak vanuit de betrokken patiëntenorganisaties zijn.

 

Voor patiënten

De richtlijn borstprothesechirurgie is bedoeld voor vrouwen die overwegen om hun borsten te laten vergroten door het plaatsen van een vulling.. Het is belangrijk dat de vrouw eerst met een plastisch chirurg praat over een borstvergroting, zodat de vrouw optimaal geïnformeerd is en een goede keus te maken. Elke operatie heeft voor-en nadelen. Voordelen zoals verbetering van het zelfbeeld, meer zelfvertrouwen en vrouwelijker voelen kunnen redenen zijn om een borstvergroting te ondergaan. Hiertegenover staan nadelen als infectie, ander resultaat dan gewenst, noodzaak tot een tweede operatie en de invloed op radiologisch onderzoek. In deze richtlijn wordt besproken welke voorlichting een vrouw moet krijgen, voordat de vrouw beslist of ze wel of geen borstvergroting wil.

 

Meer informatie over borstprothesechirurgie is te vinden op www.thuisarts.nl of in de chirurgische bijsluiter.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgie (NVPC). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de algemene chirurgie, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, Nederlandse Vereniging voor Pathologie en Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgie en de Patiëntenfederatie Nederland. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van de Patiëntenfederatie Nederland ten aanzien van communicatie met de patiënt. Daarnaast is de richtlijn ter commentaar opgestuurd naar diverse stakeholders, zoals de betrokken specialismen en vertegenwoordiger van de patiëntenorganisatie.

 

Toepassen

De definities die in deze richtlijn gebruikt zijn, worden toegelicht bij de aanverwante items, onder “Algemene inleiding”.

Volgende:
Veiligheid van de prothese