Hoe verloopt de revisie van de richtlijn Borstkanker?

Procedure

De richtlijn is op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging en in afstemming met het NABON ontwikkeld. Dr. C.H. Smorenburg leidt, namens de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie de werkgroep als voorzitter. De werkgroep bestaat uit afgevaardigden van meerdere wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties (zie hieronder).

Naar aanleiding van aangedragen knelpunten zijn verschillende uitgangsvragen geformuleerd en evidence-based beantwoord. Bijgaand vindt u de tweede ronde suggesties voor aanpassing/vernieuwing. Er wordt gewerkt met een modulaire revisie, wat inhoudt dat niet de gehele richtlijn in één keer aangepast wordt, maar dat verschillende onderdelen op verschillende momenten aan u voorgelegd worden.

 

De eerste ronde bestond uit de volgende onderwerpen:

 1. Hernoeming van de richtlijn mammacarcinoom in richtlijn borstkanker
 2. Wat is de waarde van ovariële suppressie toegevoegd aan adjuvante endocriene therapie bij hormoon-receptor-positieve borstkanker bij premenopauzale vrouwen?
 3. Adjuvante therapie met botsterkte beïnvloedende (calcium-regulerende) middelen: bisfosfonaten (oraal en intraveneus) en denosumab.
 4. Aanbevolen duur van adjuvante endocriene therapie bij hormoonreceptor-positieve borstkanker bij premenopauzale vrouwen.
 5. Systemische behandeling locoregionaal recidief
 6. Molecular Breast Imaging
 7. Locoregionale behandeling van het invasief carcinoom
 8. Screening buiten Bevolkingsonderzoek borstkanker

Deze ronde bestaat uit de volgende onderwerpen:

 1. Adjuvante endocriene therapie
 2. Adjuvant HER2
 3. Behandeling van DCIS
 4. Neoadjuvante systemische behandeling


Voorzitter
dr. C.H. Smorenburg, internist-oncoloog, NKI-AVL Amsterdam, namens NIV/NVMO

 

Kerngroep
dr. L.J. Boersma, radiotherapeut-oncoloog, MAASTRO clinic Maastricht, namens NVRO
drs. D. Hairwassers, belangenbehartiger/ervaringsdeskundige, namens BVN

dr. A.I.M. Obdeijn, radioloog, Erasmus MC Rotterdam, namens NVVR

dr. M.J.C. van der Sangen, radiotherapeut-oncoloog, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, namens NABON
G.M. Smit MANP, verpleegkundig specialist mammacare, Waterlandziekenhuis Purmerend, namens V&VN
dr. L.J.A. Strobbe, chirurg-oncoloog, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, namens NVVH/NVCO
dr. J. Wesseling, patholoog, NKI-AVL Amsterdam, namens NVVP

Werkgroep
dr. F. Amant, gynaecoloog, NKI-AVL Amsterdam, op persoonlijke titel

dr. C.D.L. Bavelaar, nucleair geneeskundige, Ziekenhuis Gelderse Vallei, namens NVNG
prof. dr. G.H. de Bock, epidemioloog, UMC Groningen, namens NHG
dr. H.J.G.D. van den Bongard, radiotherapeut-oncoloog, UMC Utrecht, namens NVRO

dr. N. Bijker, radiotherapeut-oncoloog, Academisch Medisch Centrum Amsterdam, namens NVRO

prof. dr. P.J. van Diest, patholoog, UMC Utrecht, namens NVVP
P. Gielink MSc, oedeemtherapeut, namens NVFL
dr. H. de Graaf, internist-oncoloog, Medisch Centrum Leeuwarden, namens NIV/NVMO
drs. M.W. Imhof, radioloog, Radboud UMC Nijmegen, namens NVVR
dr. A. Jager, internist-oncoloog, Erasmus MC Rotterdam, namens NIV/NVMO

dr. L. Jansen, chirurg-oncoloog, UMC Groningen, namens NVVH/NVCO
dr. C.M. Kets, klinisch geneticus, Radboud UMC Nijmegen, namens VKGN
dr. J.R. Kroep, internist-oncoloog, LUMC, namens NIV/NVMO
dr. M.B.I. Lobbes, radioloog, MUMC Maastricht, namens NVVR

dr. C.A.R. Lok, gynaecoloog-oncoloog, NKI-AVL, namens NVOG
dr. J.H. Maduro, radiotherapeut-oncoloog, UMC Groningen, namens NVRO

dr. C. Meeuwis, radioloog, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem, namens NVVR

dr. J.W.S. Merkus, chirurg-oncoloog, HagaZiekenhuis den Haag, namens NVVH/NVCO

dr. H.S.A. Oldenburg, chirurg-oncoloog, NKI-AVL, namens NVVH/NVCO
M. van Oirsouw, belangenbehartiger/ervaringsdeskundige, namens BVN
dr. J.C. Oosterwijk, klinisch geneticus, UMC Groningen, namens VKGN
dr. L.M. Pereira, nucleair geneeskundige, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, namens NVNG
dr. A.N. Scholten, radiotherapeut-oncoloog, NKI-AVL Amsterdam, namens NVRO

dr. M.J. Schroevers, psycholoog, UMC Groningen, namens NVPO
Prof. dr. S.A. Scherjon, gynaecoloog-oncoloog, UMC Groningen, namens NVOG
dr. C.M.J.C. Seynaeve, internist-oncoloog, Erasmus MC Rotterdam, namens NVMO
dr. M.L. Smidt, chirurg-oncoloog, MUMC Maastricht, namens NVVH/NVCO
dr. G. van Tienhoven, radiotherapeut-oncoloog, AMC, namens NVRO
drs. B.E.P.J. Vriens, internist-oncoloog, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, namens NIV/NVMO
dr. P.J. Westenend, patholoog, Pathologisch laboratorium voor Dordrecht e.o., namens NVVP
drs. H.W. Wiersma, radioloog, Ziekenhuis Gelders Vallei Ede, namens NVVR

drs. L.M.H. Wijers, radioloog, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, namens NVVR

dr. A.J. Witkamp, chirurg-oncoloog, UMC Utrecht, namens NVVH/NVCO
dr. L.A.E. Woerdeman, plastisch chirurg, NKI-AVL Amsterdam, namens NVPC

 

Procesbegeleiding

drs. T. (Thijs) van Vegchel adviseur richtlijnontwikkeling IKNL t.vanvegchel@iknl.nl

t 06 549 33 424

 

Ondersteuning

S. Janssen, secretaresse IKNL

  

Gewijzigd: 31-05-2017

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld :

Laatst geautoriseerd :

Initiatief en autorisatie

Initiatief : Nationaal Borstkanker Overleg Nederland