Borstkanker

Initiatief: NIV Aantal modules: 145

Startpagina - Borstkanker

Inleiding

In Nederland wordt jaarlijks bij ca. 15.000 vrouwen (en 120 mannen) de diagnose invasieve borstkanker gesteld en bij ongeveer 2.300 een in situ carcinoom (NKR cijfers). De kans op het krijgen van borstkanker is gedurende het leven van een vrouw is één op zeven. Hiermee is borstkanker in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Door vroegdetectie, vooral in het kader van bevolkingsonderzoek, en adjuvante behandeling in aansluiting op locoregionale behandeling is de prognose van (mannen en) vrouwen met borstkanker verbeterd. 

 

Belangrijkste wijzigingen 2023

In onderstaande tabel staan de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:

Onderwerp

Wijzigingen meest recente versie

Screening

Nieuwe module ‘Screening buiten het bevolkingsonderzoek tijdens zwangerschap en borstvoeding’

Radiotherapie en borstreconstructie

Nieuwe modules ‘Directe borstreconstructie en radiotherapie’ en ‘Uitgestelde borstreconstructie en radiotherapie’ (voorheen in richtlijn Borstreconstructie)

HER2-gerichte therapie

Nieuwe module ‘HER2-positieve borstkanker - Anti-HER2 therapie’ en ‘HER2-gerichte therapie gemetastaseerde setting’

Immuuntherapie

Nieuwe module ‘Triple negatieve borstkanker - Immuuntherapie’ en ‘Immuuntherapie gemetastaseerde setting’

Phyllodestumoren

Nieuwe modules ‘Diagnostiek’, ‘Radiotherapie’, ‘Resectiemarges’, ‘Systemische therapie’ en ‘Nacontrole’

Informatieparagraaf

Informatieparagraaf opgesteld door de NABON-commissie standaardisering verslaglegging

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners in de tweede (en derde) lijn die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met borstkanker.

 

Voor patiënten

 

Actualisering richtlijn

De richtlijn borstkanker is al meermaals gereviseerd. Oudere versies van de richtlijn zijn (bijvoorbeeld voor onderzoeksdoeleinden) beschikbaar als download op de website van het NABON.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  :

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nederlandse Internisten Vereniging
Volgende:
Screening