Borstkanker

Initiatief: NABON / NIV Aantal modules: 145

Borstkanker - Birads 0

Vanaf 1 juli 2017 wordt de doorverwijzing van een deel van de vrouwen verwezen via de screening gewijzigd. Vrouwen met een BI-RADS 0 (B0) uitslag worden in de nieuwe route voor aanvullend beeldvormend onderzoek rechtstreeks verwezen naar de afdeling Radiologie in een ziekenhuis in plaats van naar de Mammapoli in hetzelfde ziekenhuis.

Achtergrond
Ongeveer 10.000 van de 1 miljoen vrouwen die jaarlijks deelnemen aan het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek borstkanker ontvangen een B0 uitslag. Deze uitslag betekent dat er in de screening onvoldoende informatie is om tot een definitieve BI-RADS classificatie te komen. Er dient additioneel beeldvormend onderzoek in het ziekenhuis plaats te vinden.

 • Ongeveer 30-35% van deze vrouwen krijgt na aanvullend beeldvormend onderzoek in het ziekenhuis een BI-RADS 3, 4 of 5 classificatie waarbij verder onderzoek, behandeling en controles binnen een multidisciplinair team in het ziekenhuis nodig is.
 • De overige 65-70% van deze vrouwen krijgt na aanvullend beeldvormend onderzoek in het ziekenhuis een BI-RADS 1 of 2 classificatie en kunnen gerustgesteld naar huis zonder dat er verdere controles nodig zijn. Deze vrouwen kunnen worden terugverwezen naar het BVO.

Elke verwijzing uit de screening brengt stress met zich mee. Een fout-positieve uitslag kan gevolgen hebben voor de toekomstige participatie van een vrouw aan het bevolkingsonderzoek. Om de stress en ongerustheid gepaard gaande met een verwijzing voor vrouwen met een B0 uitslag te verminderen is er de wens voor een ander verwijstraject.

Voordelen:

 1. Korte wachttijd voor downstaging of upstaging in de BI-RADS classificatie.
 2. Kortere wachttijd voor vrouwen met terecht positieve afwijkingen op de multidisciplinaire mammapoli.
 3. Snellere diagnose leidt tot minder stress.
 4. Doelmatigere zorg.

Gevolgen voor afdeling Radiologie in het ziekenhuis

 • De vaststelling van de B0 uitslag in de screening blijft conform de huidige standaard en screeningsrichtlijnen (visitatieprotocol LRCB) op basis van de onafhankelijke beoordeling van 2 screeningradiologen.
 • De huisarts blijft verantwoordelijk voor het regelen van de verwijzing, echter nu naar de afdeling Radiologie in een ziekenhuis met een mammapoli in plaats van rechtstreeks naar de mammapoli (zie de NHG-standaard borstkanker 2016). De verwijzing bevat de bij de huisarts bekende relevante klinische gegevens evenals een kopie van de uitslagbrief van de screening.
 • De vrouw kiest in samenspraak met de huisarts de zorgaanbieder waar ze het aanvullend onderzoek wil laten verrichten.
 • De wachttijd voor een afspraak op de afdeling Radiologie is maximaal 1-2 werkdagen.

Op de afdeling Radiologie wordt de verwijsbrief (als aanvraag) en de uitslagbrief van de screening gescand en worden de mammografiebeelden uit het bevolkingsonderzoek digitaal (via MammoXL) opgevraagd. Vervolgens worden de benodigde aanvullende beeldvormende onderzoeken uitgevoerd (afhankelijk van de lokale situatie eventueel direct inclusief aanvullend benodigd onderzoek zoals histologische biopten, stereotactische biopten, MRI), waardoor er 2 uitkomst scenario’s mogelijk zijn:

 1. Downstaging naar BI-RADS 1 (geen afwijkingen) of BI-RADS 2 (benigne afwijkingen).
 2. Upstaging naar BI-RADS (3), 4 (verdacht voor maligniteit) of 5 (zeer verdacht voor maligniteit).

In geval van downstaging communiceert de radioloog de uitslag direct aan de vrouw en stuurt een verslag naar de huisarts en screeningsorganisatie.

In geval van upstaging verwijst de radioloog direct naar de Mammapoli voor verder aanvullend onderzoek (indien nog niet uitgevoerd) of voor een uitslaggesprek van de reeds uitgevoerd benodigde aanvullende onderzoeken. Indien aanvullend benodigd onderzoek nog moet plaatsvinden dient dat verricht te worden binnen de termijn geldend voor reguliere Mammapoli-patiënten.
De radioloog stuurt een verslag met de radiologische bevindingen, de definitieve BI-RADS classificatie, de informatie over datgene wat met patiënte is gecommuniceerd naar de Mammapoli, huisarts en screeningsorganisatie. De huisarts stuurt achteraf een verwijsbrief naar de chirurg.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 01-07-2018

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland
 • Nederlandse Internisten Vereniging
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Primaire diagnostiek