Borstkanker

Initiatief: NABON / NIV Aantal modules: 145

Borstkanker - Verslaglegging

Aanbeveling

  • Gestandaardiseerde verslaglegging met vermelding van de BI-RADS eindcategorieën is vereist.
  • Incidentele, additionele bevindingen moeten afzonderlijk worden geclassificeerd.

Overwegingen

Verslaglegging van het MRI onderzoek dient volgends de BI-RADS classificatie plaats te vinden.

 

BI-RADS classificatie bij MRI-onderzoek

Eindcategorie

Omschrijving

0

Onvolledig of technisch inadequaat onderzoek.

1

Geen afwijkende morfologische bevindingen of aankleuringspatronen.

2

Eenduidig benigne morfologische bevinding.

3

Waarschijnlijk benigne: De radioloog denkt dat de laesie benigne is, maar wil dit gecontroleerd zien, waarbij gekozen kan worden voor:

·         Herhaling in een andere fase van de cyclus, om het aankleuringspatroon nader te kunnen specificeren.

·         Herhaling over 6 maanden, om op groottetoename te kunnen controleren.

·         Gerichte echografie, om echogeleide punctie te kunnen verrichten; als de echografie negatief is, zal deze ten minste moeten worden aangevuld met een controle MRI over 6 maanden

4*

Morfologische bevindingen met aankleuringspatroon in combinatie verdacht, maar atypisch. Maligniteit kan niet worden uitgesloten, maar de laesie is niet klassiek.

Bij laesies die mammografisch en echografisch occult zijn is een MRI-geleide biopsie geïndiceerd.

5

Zeer verdacht voor maligniteit, zowel op basis van de morfologie als aankleuringspatroon. Bij laesies die mammografisch of echografisch occult zijn is een MRI-geleide biopsie geïndiceerd.

6

Histologisch (of cytologisch) bewezen maligniteit.

*) Voor MRI bestaat geen onderverdeling in 4a, 4b en 4c

Onderbouwing

Er zijn geen conclusies beschreven

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 01-07-2018

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland
  • Nederlandse Internisten Vereniging
Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Pathologie