Borstkanker

Initiatief: NABON / NIV Aantal modules: 133

Borstkanker - Zorg voor de patiënt met gemetastaseerde

Onderbouwing

Door de sterk verbeterde behandeling van borstkanker en van de metastasen is de levensverwachting van patiënten met borstkanker toegenomen. De behandelingen en de symptomen van voortgeschreden ziekte hebben tot gevolg, dat er sprake kan zijn van een breed scala aan niet-tumorspecifieke klachten. Via www.pallialine.nl - de database met richtlijnen voor de palliatieve zorg van IKNL - is een uitgebreide set van landelijk opgestelde multidisciplinaire richtlijnen te vinden. Zowel richtlijnen op symptoomgebied, levenseinde, als overige richtlijnen voor de palliatieve zorg zijn op Pallialine te vinden.

 

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 31-12-2017

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland
  • Nederlandse Internisten Vereniging
Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Internisten Vereniging

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Organisatie van zorg