Deze richtlijn is deels gereviseerd en beschikbaar via www.oncoline.nl. De nieuwe modules worden op dit moment ingevoerd in de Richtlijnendatabase.

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met borstkanker. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Screening die kan worden uitgevoerd met borstzelfonderzoek, klinisch borstonderzoek en beeldvormend onderzoek (mammografie, echografie of MRI-scan)
 • Diagnostiek van borstkanker
 • Behandelingen voorafgaand aan en na een operatie
 • Behandeling van uitgezaaide borstkanker
 • Andere onderwerpen in deze richtlijn zijn borstkanker bij de man, gevolgen voor zwangerschap en vruchtbaarheid en de nazorg en nacontrole

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

De richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met borstkanker. Daarnaast wordt deze richtlijn gebruikt voor het maken van informatiemateriaal voor patiënten.

 

Voor patiënten

Mammacarcinoom is de medische term voor borstkanker. Borstkanker kan zich in het borstweefsel van vrouwen en soms van mannen ontwikkelen. Borstkanker is in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 14.000 vrouwen en 100 mannen borstkanker.

 

Meer informatie over borstkanker opsporen is te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/borstkanker-opsporen

 

Meer Informatie over borstkanker is te vinden op kanker.nl:

https://www.kanker.nl/borstkanker

 

Meer informatie over borstkanker is ook te vinden bij Borstkankervereniging Nederland:

www.borstkanker.nl

 

Meer informatie over borstkanker bij mannen is te vinden op mannenmetborstkanker.nl:
https://www.mannenmetborstkanker.nl/

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de internisten, chirurgen, gynaecologen, plastisch chirurgen, pathologen, klinisch genetici, nucleair geneeskundigen, psychosociaal oncologen, radiologen, radiotherapeuten, huisartsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Bij de totstandkoming van de richtlijn waren twee afgevaardigden van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) betrokken.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld : 31-12-2017

Laatst geautoriseerd : 31-12-2017

Initiatief en autorisatie

Initiatief : Nationaal Borstkanker Overleg Nederland

Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Internisten Vereniging
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Nederlandse Vereniging voor Nucleaire geneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 • Nederlandse Vereniging voor Pathologie
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based