Borstkanker

Initiatief: NABON / NIV Aantal modules: 145

Borstkanker - Inflammatoire borstkanker

Aanbeveling

Diagnostiek
Inflammatoire borstkanker is een klinische diagnose. Primair kenmerk is erytheem in >1/3e deel van de borst, al dan niet met oedeem of peau d’orange. Meestal is er geen palpabele zwelling. Let op de korte anamnese, <6 maanden (i.t.t. locally advanced borstkanker), geen borstvoeding of recente zwangerschap en gebrek aan reactie op antibiotica.

Aanvullende diagnostiek bestaat uit een huidbiopsie (afwezigheid van lymfovasculaire embolieën sluit inflammatoire borstkanker niet uit) en radiologische evaluatie middels mammografie, echo en een MRI en stadiëringsonderzoek (FDG-PET/CT).

Behandeling
Spoedige start (bij voorkeur <2 weken na diagnose) met neoadjuvante combinatiechemotherapie (inclusief antracycline en taxanen), met anti-HER2 therapie indien HER2 positief. Daarna optimale lokale behandeling (bij voorkeur óók in gemetastaseerde setting) middels GRM en radiotherapie inclusief okselregio en thoraxwand.

Overwegingen

Er zijn geen overwegingen beschreven

Onderbouwing

Niveau 2

Inflammatoire borstkanker komt bij relatief jonge vrouwen voor en is een onafhankelijke ongunstige predictieve factor voor overleving.

 

B          Robertson 2010, Dawood 2011, Fouad 2015

 

Niveau 3

Inflammatoire borstkanker is een klinische diagnose, met erytheem >1/3e deel van de borst. I.t.t. locally advanced borstkanker is de anamnese kort <6 maanden. Afwezigheid van borstvoeding of recente zwangerschap, en geen reactie op antibiotica ondersteunen de diagnose.

 

C          Internationale expert panel consensus 2011

 

Niveau 2

Inflammatoire borstkanker heeft een hoge a priori kans op afstandsmetastasen. Bij primaire diagnose heeft stadiëringsonderzoek met FDG-PET/CT een hogere gevoeligheid dan conventionele beeldvorming.

 

B          Dawood 2011, Groheux 2013

 

Niveau 2

Inflammatoire borstkanker is primair irresectabel vanwege de huidbetrokkenheid. Neo-adjuvante systeemtherapie (chemotherapie met antracyclines en taxanen, anti-HER2 therapie als HER2 positief) verbetert de overleving.

 

B          Christofanilli 2004, Dawood 2012

 

Niveau 1

Na neoadjuvante therapie omvat optimale lokale therapie een gemodificeerde radicale mastectomie en radiotherapie in ieder geval inclusief oksel en thoraxwand.

 

A1        ABC 3 guidelines Cardoso 2017

 

Niveau 3

Optimale lokale therapie heeft mogelijk ook in gemetastaseerde setting een gunstige invloed op overleving.

 

C          Internationale expert panel consensus 2011, Dawood 2012, Makower 2013

Inleiding

Inflammatoire borstkanker, ook wel bekend als ‘mastitis carcinomatosa’ of ‘inflammatory breast cancer’ (IBC), komt zelden voor en omvat minder dan 1% van alle borstkankers. Inflammatoire borstkanker presenteert zich bij relatief jonge patiënten met een mediane leeftijd van 56 jaar. Inflammatoire borstkanker heeft een agressief beloop, met bij primaire diagnose al lymfklier- en afstandsmetastasen in respectievelijk tot 85% en 40% van de patiënten [Robertson 2010]. Ten opzichte van niet-inflammatoire borstkanker is inflammatoire borstkanker een onafhankelijke ongunstige prognostische factor voor overleving (HR 1,43; 95%CI 1,10-1,86), en in gemetastaseerde setting is de overleving significant korter (mediaan 2,3 versus 3,4 jaar) Dawood 2011, Fouad 2015].

 

Diagnose

Inflammatoire borstkanker is een klinische diagnose, en wordt volgens de TNM classificatie van de American Joint Committee on Cancer (AJCC) genoteerd als T4d borstkanker [Dawood 2011]. De anamnese is kort, met klachten van een zwaar voelende, vergrote, pijnlijke, jeukende of warme borst, die ontstaan zijn in hooguit 6 maanden (i.t.t. locally advanced borstkanker). Bij lichamelijk onderzoek is >1/3e deel van de borst oedemateus, erythemateus, al dan niet met het ‘peau d’orange’ beeld, meestal zonder palpabele zwelling. Een histologisch biopt van de aangedane huid is noodzakelijk voor het pathologisch bevestigen van invasief carcinoom. Inflammatoire borstkanker is relatief vaak triple negatief (met afwezigheid van receptoren voor oestrogeen, progesteron en HER2; 20-30% versus 10% bij borstkanker algemeen), of juist HER2 positief (30-45% versus 15%) [Dawood 2012]. Verder wordt bij 90% verhoogde E-cadherine expressie gevonden, en bij 75% van de gevallen typische lymfovasculaire tumorembolieën. Er zijn geen specifieke radiologische onderzoeken om de diagnose inflammatoire borstkanker vast te stellen. Wel is, naast de standaard diagnostiek met mammografie en eventueel echo, een MRI van belang om de lokale uitbreiding te evalueren. Daarnaast is stadiëringsonderzoek aangewezen, gezien de grote à priori kans op metastasen. Met FDG-PET/CT kunnen bij inflammatoire borstkanker tot 13% meer metastasen gedetecteerd worden dan met conventionele beeldvorming [Groheux 2013].

 

Behandeling

Inflammatoire borstkanker dient neoadjuvant behandeld te worden, aangezien primair lokale behandeling bij tot 50% van de patiënten tot een lokaal recidief leidt met uiteindelijk een infaust beloop. Neoadjuvante behandeling bestaat uit chemotherapie (antracyclines en taxanen) en anti-HER2 therapie bij HER2-positieve ziekte en dient snel (bij voorkeur <2 weken na diagnose) te starten (Internationale expert panel consensus, 2011) [Cristofanilli 2004, Dawood 2011, ABC 3 guidelines Cardoso 2017]. Na de neoadjuvante behandeling is niet-sparende chirurgie geboden van borst en oksel, in de vorm van een radicale gemodificeerde mastectomie. Vrije snijvlakken sluiten verdere huiduitbreiding door tumorembolieën niet uit, waardoor aanvullende radiotherapie van de thoraxwand noodzakelijk is [Makower 2013]. Een dergelijke intensieve lokale behandeling lijkt zowel bij aan- als afwezigheid van afstandsmetastasen zinvol te zijn. In een analyse van de Amerikaanse Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) data resulteerde chirurgie in een halvering van het overlijdensrisico, bij patiënten met gemetastaseerde inflammatoire borstkanker [Dawood 2012]. Lokale controle heeft bij deze ziekte dus vermoedelijk een gunstig effect op het systemische ziektebeloop.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 01-07-2018

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland
  • Nederlandse Internisten Vereniging
Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Phyllodestumoren