Borstkanker

Initiatief: NABON / NIV Aantal modules: 136

Borstkanker - Systemische therapie bij afstandsmetastasen

Onderbouwing

Oligometastasen

Bij sommige borstkankerpatiënten met een geïsoleerde afstandsmetastase of een beperkt aantal (≤ 3) afstandsmetastasen kan met succesvolle behandeling een langdurige ziektevrije overleving worden bewerkstelligd. Het verdient aanbeveling om in een dergelijke situatie van oligometastasen het behandelplan multidisciplinair en in overleg met een centrum op te stellen.

Bij meerdere afstandsmetastasen wordt systemische therapie ingezet.

  • Chemotherapie
  • Endcoriene therapie
  • Doelgerichte therapie

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 01-07-2018

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland
  • Nederlandse Internisten Vereniging
Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Internisten Vereniging

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Borstkanker bij mannen