Borstkanker

Initiatief: NABON / NIV Aantal modules: 145

Borstkanker - Gemetastaseerde borstkanker

Op afstand gemetastaseerde ziekte moet worden beschouwd als een niet-curabele ziekte. Belangrijke doelstellingen bij de behandeling zijn daarom buiten het verlengen van het leven het optimaliseren van de kwaliteit van leven door het verminderen van ziekte-gerelateerde symptomen.

Metastasering komt bij 75% van de patiënten aan het licht naar aanleiding van klachten [Rutgers 1989]. De diagnostiek is gericht op de aard van de klachten en op de bevindingen bij lichamelijk onderzoek. Indien bij onderzoek naar aanleiding van klachten metastasen worden gedetecteerd dient een volledige stadiëring plaats te vinden zoals beschreven in de module primaire diagnostiek. Het doel is om andere en bedreigende tumorlokalisaties op te sporen, een prognose te bepalen en het effect van behandeling in de toekomst te kunnen evalueren.

 


Er zijn veel organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling van online ondersteuning voor mensen die te maken hebben (gehad) met borstkanker. De veelheid in aanbod maakt het echter onoverzichtelijk en het aanbod blijft groeien. De BVN houdt een overzicht van online ondersteuning bij op borstkanker.nl/nl/keuzehulp

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 01-07-2018

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland
  • Nederlandse Internisten Vereniging
Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Zwangerschap en fertiliteit