Borstkanker

Initiatief: NABON / NIV Aantal modules: 145

Borstkanker - Detectie nieuwe carcinoommanifestaties

Aanbeveling

Detectie heeft tot doel vroegtijdige opsporing van het locoregionaal recidief of een tweede primaire tumor teneinde te streven naar een betere overleving van patiënten met een eerder doorgemaakt mammacarcinoom.
 

Schema 1: Nazorg in de eerste 5 jaar na diagnose/laatste mammografie voor operatie

 

Patiënten
zonder BRCA1/2 mutatie

Patiënten met BRCA1/2 mutatie

Klinisch
onderzoek

Mammografie

Klinisch
onderzoek

Mammografie

MRI

Plaats

ziekenhuis

ziekenhuis / P.E.T.

 

1 jaar

jaarlijks

1 jaar

jaarlijks

jaarlijks

NB1: De eerste mammografie en/of MRI na de behandeling moet ongeveer 1 jaar plaatsvinden na de laatste mammografie/MRI voor de operatie.
NB2: Controle met MRI in de algemene populatie wordt niet aanbevolen
NB3: Met name in het eerste jaar moet er aandacht zijn voor psychosociale begeleiding. Voor individueel nazorgplan, zie Organisatie van zorg.

Schema 2: Nazorg (tenminste) 5 jaar na diagnose/laatste mammografie voor operatie

 

Patiënten

zonder BRCA1/2 mutatie 

Patiënten

met BRCA1/2 mutatie

< 60 jaar ten tijde van controle
 

na mastectomie

na MST

na mastectomie of MST

Plaats

Ziekenhuis

ziekenhuis / P.E.T.*

Klinisch onderzoek

-

jaarlijks

jaarlijks

Mammografie

jaarlijks

jaarlijks

jaarlijks

MRI

-

-

jaarlijks

60-75 jaar ten tijde van controle
Regie

BVO

huisarts

ziekenhuis / P.E.T.

Klinisch onderzoek

-

jaarlijks

jaarlijks

Mammografie

2-jaarlijks**

2-jaarlijks**

afhankelijk van de beoordeelbaarheid
van de mammografie:
1- of 2-jaarlijks

> 75 jaar ten tijde van controle
 

controle overwegen te staken

*: Polikliniek Erfelijke Tumoren
**: éénmaal per twee jaar

NB 1: Als de patiënt een mastectomie heeft ondergaan, kan zij na 5 jaar en indien ouder dan 60 jaar terugkeren naar het bevolkingsonderzoek (BVO). De specialist moet haar actief terugverwijzen naar het BVO, omdat zij anders geen oproep krijgt.
NB 2: Als de patiënt een MST heeft ondergaan, kan zij na 5 jaar en indien ouder dan 60 jaar, worden terugverwezen naar de huisarts voor jaarlijks klinisch onderzoek, waarbij het mammografisch onderzoek om de 2 jaar gebeurt via het ziekenhuis waar patiënt tot dan toe werd gecontroleerd, in verband met positionerings- en beoordelingsproblemen van de geopereerde en bestraalde borst. De specialist moet haar actief terugverwijzen naar de huisarts.
NB 3: De duur van de nacontrole dient in overleg tussen arts en patiënt te worden bepaald. De terugverwijzing moet vergezeld gaan met duidelijke instructies voor nazorg en hoe te handelen in geval van klachten, zie Organisatie van zorg.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 13-02-2012

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland
  • Nederlandse Internisten Vereniging
Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Internisten Vereniging

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Nazorg