Borstkanker

Initiatief: NABON / NIV Aantal modules: 145

Borstkanker - Risicoprofilering

Het doel van adjuvante systemische behandeling is om metastasering op afstand te voorkomen. Een goede selectie van patiënten die baat kunnen hebben van de behandeling is belangrijk vanwege bijwerkingen en kosten van deze therapieën. Risicoprofilering of prognosestratificatie houdt in dat patiënten met een goede prognose worden onderscheiden van de patiënten met een slechte(re) prognose. Doel hiervan is patiënten met een slechte(re) prognose en dus een hoger risico op recidief en ziekte-gerelateerde sterfte te selecteren. Als een behandeling voor alle risicogroepen eenzelfde procentuele reductie in recidief en sterfte heeft, dan is de winst in ziektevrije en totale overleving in absolute zin immers groter bij een hoog risico. De identificatie van patiënten met een goede prognose die geen adjuvante systemische behandeling nodig hebben, impliceert echter nog niet dat alle patiënten met een slechtere prognose baat zullen hebben van behandeling. Prognostische factoren zeggen iets over de uitkomst van ziekte die niet behandeld wordt (‘Who needs therapy?’). Predictieve factoren hangen samen met de kans dat een ziekte op een behandeling respondeert (‘Who will benefit?’).

 


Er zijn veel organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling van online ondersteuning voor mensen die te maken hebben (gehad) met borstkanker. De veelheid in aanbod maakt het echter onoverzichtelijk en het aanbod blijft groeien. De BVN houdt een overzicht van online ondersteuning bij op borstkanker.nl/nl/keuzehulp

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 01-07-2018

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland
  • Nederlandse Internisten Vereniging
Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Inflammatoire borstkanker