Borstkanker

Initiatief: NABON / NIV Aantal modules: 145

Borstkanker - Disseminatie onderzoek

Aanbeveling

Bij cT1-2N0M0 borstkanker is preoperatief disseminatieonderzoek niet geïndiceerd.

Bij cT3 en/of cN+ dient het aantal en de uitgebreidheid van positieve regionale lymfeklieren vastgelegd te worden (bij voorkeur met FDG-PET/CT).

Onderbouwing

Bij patiënten met cT1-2N0M0 borstkanker heeft het standaard uitvoeren van pre-operatief disseminatie onderzoek geen aanvullende waarde.

Niveau 3 (C) van der Hoeven 1999, Simos 2015, Rusch 2016


FDG-PET/CT heeft een hoge sensitiviteit en specificiteit voor het vaststellen van locoregionale pathologische lymfeklieren en is in staat te differentiëren tussen cN1 en cN2/3 tumor.

Niveau 2 (B) Fuster 2008, Koolen 2012, Koolen 2013, Groheux 2013, Bernsdorf 2012

 

Er is geen plaats voor stadiërend onderzoek bij cT1-2N0M0 borstkanker [van der Hoeven 1999, Simos 2015, Rusch 2016]. In geval van klinisch bewezen okselmetastasering dan wel een tumor ≥T3, is de kans op synchrone afstandsmetastasering dermate verhoogd dat stadiëringsonderzoek geïndiceerd is [Samant 1999, Norum 2000, Groheux 2013, Koolen 2013]. FDG-PET/CT heeft een hoge sensitiviteit en specificiteit voor het vaststellen van locoregionale pathologische lymfeklieren en is in staat te differentiëren tussen cN1 en cN2/3 tumor. Bovendien is het middels PET/CT mogelijk in één onderzoek het hele lichaam te screenen op metastasen, met een hogere sensitiviteit dan de klassieke modaliteiten (thorax, echo lever en skeletscan) [Krammer 2015].

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 31-12-2017

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland
  • Nederlandse Internisten Vereniging
Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Internisten Vereniging

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Inflammatoire borstkanker