Borstkanker

Initiatief: NABON / NIV Aantal modules: 145

Borstkanker - Primair chirurgische behandeling

Borstsparende operatie levert ten minste even goede resultaten als een mastectomie in termen van lokale controle en overleving [Litiere 2012, van Maaren 2016]. Een mastectomie wordt verricht indien het de voorkeur van patiënt heeft of indien er een contra-indicatie bestaat voor een borstsparende operatie. Indien voor borstsparende therapie gekozen wordt, dienen er in principe geen contra-indicaties te zijn voor radiotherapie. Relatieve contra-indicaties voor radiotherapie dienen voorafgaande aan de keuze voor borstsparende therapie met patiënt besproken te worden. Hierbij kan gedacht worden aan SLE, sclerodermie en zwangerschap, maar ook leeftijd <30 jaar kan als relatieve contra-indicatie voor radiotherapie gezien worden in verband met de verhoogde kans op radiotherapie geïnduceerde tumoren bij jonge leeftijd [van Leeuwen 2000]. Bij patiënten die roken dient stoppen met roken besproken te worden, omdat bestraling bij rokers de kans op longcarcinoom verhoogt [Taylor 2017]. Bij eerdere bestraling op (een deel van) de borst (zoals mogelijk bij mantelveldbestraling) is borstsparende therapie relatief gecontra-indiceerd, omdat er een veilig alternatief bestaat (mastectomie). Alleen op uitdrukkelijk verzoek van patiënt kan na volledige informatie aan patiënt toch overgegaan worden op borstsparende therapie

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 31-12-2017

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland
  • Nederlandse Internisten Vereniging
Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Internisten Vereniging
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Inflammatoire borstkanker