Borstkanker

Initiatief: NABON / NIV Aantal modules: 145

Borstkanker - Systemische therapie na neoadjuvante therapie

Aanbeveling

Deze module is in 2017 gereviseerd

Bij HER2-positieve tumoren dient de trastuzumab voortgezet te worden tot één jaar na de start.

 

Bij hormoonreceptor-positieve tumoren dient de endocriene therapie voortgezet te worden tot minimaal 5 jaar na de start.

Onderbouwing

Adjuvante systemische therapie na neoadjuvante systemische therapie kan bestaan uit endocriene therapie en/of doelgerichte therapie. Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als bij adjuvante systemische therapie.

 

In de CREATE-X studie gaf toevoeging van adjuvant 6-8 kuren capecitabine na een neoadjuvant schema van anthracyclines en/of taxanen een significante verbetering van de DFS met 74,1% vs. 67,6% (95%CI 0,53-0,92; p=0,01) en van OS met 89,2% vs. 83,6% (95%CI 0,39-0,90; p=0,01) [Joensuu 2017, Masuda 2017]. Het verschil was bij oestrogeen-receptor negatieve ziekte meer uitgesproken dan bij oestrogeen-receptor positieve ziekte (HR 0,58 (0,39-0,87) vs. 0,81 (0,55-1,17).

De meta-analyse van Natori (2017) laat eveneens zien dat toevoegen van capecitabine aan de standaard behandeling leidt tot een verbetering van de ziekte vrije en totale overleving bij hoog-risico patiënten met name bij patiënten met triple negatieve borstkanker.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 31-12-2017

Laatst geautoriseerd  : 31-12-2017

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland
  • Nederlandse Internisten Vereniging
Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Internisten Vereniging

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Inflammatoire borstkanker