Borstkanker

Initiatief: NABON / NIV Aantal modules: 145

Borstkanker - Systemische therapie

Aanbeveling

Het schema van neoadjuvante chemotherapie hangt af van patiënt- en tumorvariabelen en is meestal conform een adjuvant schema.

 

Triple-negatieve tumoren

Bij patiënten met triple-negatieve tumoren (met een HRD-like profiel) verhoogt neoadjuvante chemotherapie met een carboplatin-bevattend schema de kans op een pCR. De toevoeging van carboplatin resulteert in meer toxiciteit.

 

Hormoonreceptor-positieve tumoren

  • Bij patiënten met hormoonreceptor-positieve tumoren is neoadjuvante endocriene therapie een alternatief voor chemotherapie en kan overwogen worden bij oude en fragiele patiënten, of patiënten met een zeer oestrogeengevoelige ziekte (ER > 50%).
  • Indien gekozen wordt voor neoadjuvante endocriene therapie zijn aromataseremmers te verkiezen boven tamoxifen bij postmenopauzale patiënten.

HER2-positieve tumoren

  • Bij de neoadjuvante behandeling van HER2-positieve borstkanker dient trastuzumab toegevoegd te worden aan de neoadjuvante chemotherapie. Het wordt adjuvant tot totaal 1 jaar voortgezet.
  • Bij neoadjuvante behandeling van HER2-positieve borstkanker wordt op grond van de verhoogde kans op een pCR geadviseerd om pertuzumab toe te voegen aan chemotherapie en trastuzumab.

Overwegingen

De indicatie en keuze van chemotherapie hangt af van tumorkarakteristieken, leeftijd en performance, conform adjuvante chemotherapie.

Onderbouwing

Niveau 2

Carboplatin bevattende neoadjuvante chemotherapie verhoogt de kans op pCR bij triple negatieve borstkanker.

 

B          Ando 2014, Sikov 2015

 

Niveau 2

Er is in (neo)adjuvante setting geen verschil in effectiviteit van sequentieel 4x driewekelijks AC gevolgd door 12x wekelijks paclitaxel of 4x AC gevolgd door 4x driewekelijks docetaxel dan wel 6x met alle 3 middelen samen (TAC).

 

Bij triple-negatieve borstkanker bestaat een voorkeur voor 4x AC gevolgd door wekelijks paclitaxel.

 

B          Vriens 2013, von MG 2005, Bear 2003, Sparano 2017

 

Niveau 2

Bij oudere of kwetsbare patiënten met een indicatie voor (neo)adjuvante chemotherapie of bij patiënten met een contra-indicatie voor anthracyclines kan docetaxel/cyclofosfamide (TC) worden overwogen.

 

B          Jones 2009, Freyer 2011

 

Niveau 2

Neoadjuvant gebruik van aromataseremmers is superieur aan neoadjuvant gebruik van tamoxifen bij postmenopauzale patiënten.

 

B          Charehbili 2014, Leal 2015

 

Niveau2

Bij HER2-positieve tumoren verhoogt het toevoegen van trastuzumab aan chemotherapie de kans op een pathologisch complete respons (pCR).

 

B          Buzdar 2005, Buzdar2007, Gianni 2010

 

Niveau 2

Duale HER2-blokkade middels toevoegen van pertuzumab aan neoadjuvante chemotherapie en trastuzumab bij HER2-positieve tumoren verhoogt de kans op een pCR.

 

B          Gianni 2010, Gianni 2016

 

Niveau2

Bij residu ziekte na neoadjuvante chemotherapie (geen pCR) geeft adjuvant capecitabine een verbetering bij oestrogeen-receptor-negatieve borstkanker een verbetering van de overleving.

 

B          Masuda 2017

Zie onderliggende modules.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 31-12-2017

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland
  • Nederlandse Internisten Vereniging
Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Internisten Vereniging

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Inflammatoire borstkanker