Borstkanker

Initiatief: NABON / NIV Aantal modules: 145

Borstkanker - Neoadjuvante behandeling

Aanbeveling

Neoadjuvante systemische therapie kan overwogen worden wanneer vooraf zeker is dat er een indicatie is voor adjuvante systemische therapie.

Overwegingen

Bij vrouwen die mogelijk BRCA1/2 genmutatiedraagster zijn kan door de chemotherapie neoadjuvant te geven tijd gewonnen worden voor klinisch genetisch onderzoek en het nadenken over de eventuele consequenties voor de te volgen chirurgie. Neoadjuvante systemische therapie in studieverband geeft in relatief korte tijd inzicht in de effectiviteit van nieuwe middelen.


Er zijn veel organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling van online ondersteuning voor mensen die te maken hebben (gehad) met borstkanker. De veelheid in aanbod maakt het echter onoverzichtelijk en het aanbod blijft groeien. De BVN houdt een overzicht van online ondersteuning bij op borstkanker.nl/nl/keuzehulp.

Onderbouwing

Niveau 1

Neoadjuvante chemotherapie leidt vaker tot borstsparende therapie dan primaire chirurgie, zonder verhoogde kans op een lokaal recidief.

 

A1        Mieog 2007, Fisher 1997, van der Hage 2001

 

Niveau 2

Een pCR van tumor en lymfeklieren is geassocieerd met een betere overleving, dan wanneer geen complete remissie wordt bereikt.

 

A2        Cortazar 2014

Neoadjuvante systemische therapie dient overwogen te worden voor alle patiënten met borstkanker waarvan aan de hand van tumorkenmerken op voorhand al kan worden vastgesteld dat adjuvante systemische therapie geïndiceerd is.

 

Voordelen van neoadjuvante systemische therapie zijn het vaker kunnen aanbieden van borstsparende chirurgie, het kunnen verwijderen van kleinere volumina bij borstsparende behandeling (waardoor mogelijk beter cosmetisch resultaat), en mogelijk ook okselsparende therapie en het in vivo kunnen beoordelen van de gevoeligheid van de tumor voor de systemische therapie met zo nodig het vroegtijdig stoppen of aanpassen daarvan, en het inbouwen van extra tijd voor patiënt voor het maken van keuzes zoals met betrekking tot genetisch onderzoek, en keuzes over het type gewenste operatie. Zo lang neoadjuvante systemische therapie gevolgd werd door een vorm van chirurgie, leidt deze borstsparende behandeling niet tot meer lokale recidieven dan wanneer de systemische therapie adjuvant gegeven werd. Een complete pathologische remissie van zowel tumor als lymfeklieren is geassocieerd met een betere overleving [Cortazar 2014].

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 31-12-2017

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland
  • Nederlandse Internisten Vereniging
Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Internisten Vereniging

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Inflammatoire borstkanker