Borstkanker

Initiatief: NABON / NIV Aantal modules: 145

Borstkanker - Endocriene therapie

Aanbeveling

Bij puur DCIS, behandeld met borstsparende operatie (inclusief radiotherapie) of mastectomie, wordt endocriene adjuvante therapie niet aanbevolen.

 

Bij DCIS, behandeld met borstsparende operatie zonder radiotherapie kan endocriene adjuvante therapie (tamoxifen of een aromataseremmer) overwogen worden

 

Bijwerkingen en effectiviteit van zowel endocriene therapie als radiotherapie dienen samen met de patiënt te worden afgewogen.

Onderbouwing

Verschillende studies hebben laten zien dat adjuvant tamoxifen het risico op een lokaal recidief verkleint. Dit effect wordt voornamelijk gezien in de reductie van het risico op een DCIS lokaal recidief, terwijl het risico verlagend effect op een invasief lokaal recidief beperkt of zelfs afwezig is. Daarnaast lijkt het effect vooral aanwezig te zijn bij niet bestraalde patiënten; met radiotherapie is er geen verdere reductie van het risico op een lokaal recidief [Cuzick 2011]. Tamoxifen is verder effectief in de reductie van het risico van zowel invasieve contralaterale borstkanker als een contralateraal DCIS [Staley 2012].

 

Adjuvante endocriene therapie bij DCIS resulteert niet in verbeterde overleving. Vijftien mensen met DCIS dienen met tamoxifen behandeld te worden om één recidief (contra- of ipsilateraal, DCIS of invasief) te voorkomen (nnt = 15) [Staley 2014].

 

De IBIS-II DCIS studie bij vrouwen met een hormoonreceptor-positief DCIS liet geen verschil zien in het optreden van een lokaal recidief of contralateraal carcinoom met anastrozol vergeleken met tamoxifen [Forbes 2016].

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  :

Laatst geautoriseerd  : 31-12-2017

Geplande herbeoordeling  :

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
  • Nationaal Borstkanker Overleg Nederland
  • Nederlandse Internisten Vereniging
Geautoriseerd door:
  • Nederlandse Internisten Vereniging

Methode ontwikkeling

Evidence based

Volgende:
Behandeling invasief carcinoom