Blaasinstillatie

Initiatief: V&VN Aantal modules: 20

Startpagina - Blaasinstillatie

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten die een blaasinstillatie ondergaan. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Algemene informatie over een blaasinstillatie
  • Veiligheid rondom de uitvoering van een blaasinstillatie
  • De beste manier van uitwisselen van informatie tussen specialist en verpleegkundige
  • De optimale lichaamshouding van de patiënt en de tijdsduur van de behandeling
  •  De mogelijke bijwerkingen en complicaties
  • De optimale voorlichting vooraf, tijdens en na de behandeling
  • De beïnvloeding van andere medicijnen op de werkzaamheid van BCG (een van de medicijnen die gebruikt worden bij een blaasinstillatie)

 

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten die een blaasinstillatie ondergaan.

 

Voor patiënten

Jaarlijks krijgen ongeveer 5500 mensen in Nederland blaaskanker. Bij blaaskanker wordt onderscheid gemaakt tussen een niet-spierinvasief en een spierinvasief groeiende blaastumor. Een spierinvasief groeiende tumor bevindt zich zowel in het blaasslijmvlies als in de omringende blaasspier. Een niet-spierinvasieve tumor (oppervlakkig groeiende tumor) bevindt zich alleen in het blaasslijmvlies. Van de 5500 mensen met blaaskanker hebben 4000 mensen een niet-spierinvasieve tumor. De belangrijkste behandeling van niet-spierinvasieve blaastumoren is het toedienen van medicatie direct in de blaas. Dit wordt een blaasinstillatie of blaasspoeling genoemd.

 

Meer informatie over blaaskanker is te vinden op kanker.nl:

https://www.kanker.nl/blaaskanker

 

Meer informatie is ook te vinden op de website van de urologen:

https://www.allesoverurologie.nl/aandoeningen/blaaskanker/#wat-is-het

 

Bij deze richtlijn is een keuzekaart gemaakt. Een keuzekaart kan helpen bij het maken van keuzes over screening, diagnose en behandeling in het kader van samen beslissen. Klik hier voor de keuze kaart blaaskanker carcinoma in situ.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de urologen, specialistisch verpleegkundigen, ziekenhuisapothekers en ziekenhuis- en arbeidshygiënisten. Een vertegenwoordiger van de patiëntenorganisatie Vereniging Waterloop is als lid van de richtlijnwerkgroep verantwoordelijk voor de inbreng vanuit het patiëntenperspectief.

Volgende:
Algemeen