Bipolaire stoornissen

Initiatief: NVvP Aantal modules: 58

Bijwerkingen lithium en anticonvulsiva

Elke bijsluiter bevat een uitgebreide opsomming van alle bijwerkingen die ooit gemeld zijn aan de fabrikant. Er is weinig placebogecontroleerd wetenschappelijk onderzoek naar bijwerkingen.

In een recente meta-analyse werd lithium geassocieerd met verminderde urineconcentrerend vermogen, hypothyreoïdie, hyperparathyreoïdie en gewichtstoename (McKnight e.a., 2012). Carbamazepine en valproïnezuur hebben minder bijwerkingen, en gewoonlijk alleen tijdens de instelfase. Lamotrigine wordt in het algemeen goed verdragen. Van lamotrigine zijn ernstige huidafwijkingen als onderdeel van het stevens-johnsonssyndroom beschreven, maar deze zijn zeldzaam als lamotrigine langzaam opgebouwd wordt.

Bijwerkingen zijn voor patiënten een belangrijke reden om met de medicatie te stoppen. Het bespreekbaar maken van bijwerkingen stimuleert de patiënt om bijwerkingen te rapporteren. De meeste bijwerkingen zijn tijdelijk, of verdwijnen na een (tijdelijke) dosisverlaging. Van het verdelen van de dosis in meerder giften op een dag is niet aangetoond dat het minder bijwerkingen geeft (Malhi & Tanious, 2011).

Een recent gepubliceerd overzicht van de prevalenties en behandelopties van de meest voorkomende bijwerkingen van lithium, valproïnezuur, carbamazepine en lamotrigine wordt hieronder samengevat (Dols e.a., 2013).

 

Tremor

Tremors komen voor bij tot 65% van de patiënten die lithium gebruiken (Gelenberg & Jefferson, 1995), en bij 1-6% van de patiënten die valproïnezuur gebruiken.

Het behandelen van een tremor start met het objectiveren ervan, gevolgd door een open dialoog waarin catastrofale gedachten over de tremor uitgedaagd kunnen worden (Hallam, 2010). Vertraagde-afgiftepreparaten kunnen een tremor verminderen, evenals het verminderen van nicotine- en cafeïnegebruik. Bèta-adrenerge blokkers (bijvoorbeeld propranolol) en vitamine B6 zijn effectief bij het verminderen van de tremor (Miodownik e.a., 2002). Primidon en gabapentine zijn ook effectief bevonden bij het behandelen van een essentiële tremor (Baek e.a., 2014). Andere psychofarmaca, vooral SSRI's, kunnen een tremor doen toenemen.

 

Bijwerkingen van maag en darm

Misselijkheid, overgeven en diarree zijn veelvoorkomende, tijdelijke bijwerkingen van lithium en valproïnezuur, die bij tot 50% van de patiënten voorkomen (Bowden e.a., 1994; 2000). Tabletten met een coating of met vertraagde afgifte worden meestal beter verdragen. Een tijdelijke verlaging van de dosis, gevolgd door een graduele verhoging, verhelpt misselijkheid. Voortdurende misselijkheid kan behandeld worden met histamine-2- (H2 -) receptorantagonisten (Stoll e.a., 1991).

 

Metabole bijwerkingen

Overgewicht is een maatschappelijk probleem. Veel psychofarmaca zijn geassocieerd met gewichtstoename. Gewichtstoename van 5-10% wordt gezien bij 25-50% van de patiënten die lithium gebruiken (Keck & McElroy, 2003; Goodwin e.a., 2007). Gewichtstoename van 3-10 kg komt voor bij 3-20% van de patiënten die valproïnezuur gebruiken (Bowden, 2003; Pijl & Meinders, 1996). Gewichtstoename komt nauwelijks voor bij carbamazepine (Torrent e.a., 2008).

Interventies gericht op gezond eten en voldoende bewegen moeten beschikbaar zijn voor alle patiënten.

Farmacotherapeutische opties om obesitas te behandelen zijn zeer beperkt, naltrexon en topiramaat zijn nog onvoldoende bewezen (Keck & McElroy, 2003; Zimmermann e.a., 1997).

 

Endocriene bijwerkingen

Uit een Cochranereview over lithium als onderhoudsbehandeling bleek dat hypothyroïdie voorkwam bij 5% van de lithiumgebruikers (Burgess e.a., 2001). Ook valproïnezuur en cabamazepine kunnen de schildklierfunctie verstoren, vooral in combinatie met lithium. Risicofactoren voor hypothyreoïdie zijn: jodiumdeficiëntie, nicotinegebruik, positieve titer voor schildklierantilichamen (thyroïdperoxidase- (TPO-) antilichamen), van het vrouwelijke geslacht zijn een leeftijd van boven de 50 jaar.

Een verminderde schildklierfunctie kan behandeld worden met levothyroxine. Dit is nodig bij tot 2% van patiënten die lithium gebruiken (Bocchetta & Loviselli, 2006; Kirov e.a., 2005). Patiënten met een subklinische hypothyreoïdie kunnen een verstoring van de stemming hebben die verbetert na behandeling met levothyroxine (Kleiner e.a., 1999).

 

Nefrogene bijwerkingen

Zie ook de Richtlijn renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (De Beus & Rookmaaker, 2013). Lithium remt het effect van het antidiuretisch hormoon, met als mogelijk gevolg een nefrogene diabetes insipidus (NDI) met als symptomen: polyurie, dehydratie, dorst en polydipsie (Bendz & Aurell, 1999). NDI kan behandeld worden met diuretica, hoewel dit nog geen bewezen behandeling is voor nefrogene diabetes insipidus (Batlle e.a., 1985, Bedford e.a., 2008).

 

Langdurig gebruik (> 10 jaar) van lithium is waarschijnlijk geassocieerd met chronische nierinsufficiëntie (Markowitz e.a., 2000; Bendz e.a., 2001), hoewel er onvoldoende data waren om dit te bevestigen, in de metaanalyse van McKnight e.a. (2012).

 

Bij een serumcreatinine van ~200 µmol/l of een glomerulusfiltratiesnelheid van minder dan 40 mmol/l wordt een point of no return verondersteld. Stoppen met lithium moet dan overwogen worden. Bij oudere patiënten komt een verminderde nierfunctie vaker voor, als gevolg van supratherapeutische lithiumspiegels, intoxicaties, medicatie (vooral diuretica en ACE-remmers), somatische comorbiditeit (vooral diabetes mellitus en hypertensie) en een leeftijdsgerelateerde verminderde nierfunctie (Rej e.a., 2012).

 

Huidafwijkingen

Huidafwijkingen zouden niet vaker voorkomen bij lithium vergeleken met placebo (McKnight e.a., 2012), maar acne en psoriasis worden vaak als bijwerkingen gerapporteerd in gecontroleerde trials (Yeung & Chan, 2004) en kunnen weken tot maanden na start van lithium nog ontstaan.

 • Acne kan behandeld worden met salicylzuur of vitamine A-preparaten (Remmer & Falk, 1986).
 • Psoriasis bij een patiënt die lithium gebruikt kan behandeld worden met steroïden, vitamine D-analogen of keratolytica, of met omega-3-vetzuren (Akkerhuis & Nolen, 2003).

 

Van lamotrigine zijn ernstige huidafwijkingen als onderdeel van stevensjohnsonssyndroom beschreven, maar deze zijn zeldzaam wanneer lamotrigine langzaam opgebouwd wordt (Labiner, 2002). Lamotrigine kan in 87% van de gevallen gegeven worden zonder dat er opnieuw huidafwijkingen ontstaan (Aiken & Orr, 2010) en vaak verdwijnen huidafwijkingen als de dosis tijdelijk verlaagd wordt. Haaruitval is beschreven bij lithium (Jafferany, 2008), carbamazepine (McKinney e.a., 1996; Mercke e.a., 2000), valproïnezuur (Mercke e.a., 2000) en lamotrigine (Hillemacher e.a., 2006; Patrizi e.a., 2005; Tengstrand e.a., 2010). Haaruitval is bijna altijd omkeerbaar na dosisverlaging of staken van het middel (Mercke e.a., 2000); behandelingen die haargroei zouden stimuleren of verbeteren, zijn niet bewezen effectief.

 

Cognitieve bijwerkingen

Cognitieve stoornissen kunnen een onderdeel zijn van de bipolaire stoornis, en hoeven dus niet gerelateerd te zijn aan medicatiegebruik, zoals vaak wordt verondersteld.

In een review van 600 onderzoeken had lithium weinig tot geen negatief effect op de cognitie (Wingo e.a., 2009). In een onderzoek bij euthyme oudere bipolaire patiënten bleken andere factoren zoals leeftijd en cardiovasculaire ziekten meer van invloed op de cognitie dan het gebruik van lithium (Schouws e.a., 2010).

Het effect van valproïnezuur en carbamazepine op de cognitie is vergelijkbaar met dat van lithium; lamotrigine heeft nog minder invloed (Daban e.a., 2006; Joffe e.a., 1988; Senturk e.a., 2007).

Het behandelen van cognitieve klachten is complex. Een eerste stap kan bestaan uit dosisverlaging indien een verband met medicatie wordt verondersteld, en het verbeteren van de schildklierfuncties indien geïndiceerd (Goodwin e.a., 2007).

Neuropsychologisch onderzoek kan overwogen worden om beter inzicht te krijgen in het cognitieve functioneren (Diaz e.a., 2012). Patiënten kunnen profiteren van cognitieve training gecombineerd met leefstijladviezen: focussen van aandacht (verminderen van afleiding), herhalen van informatie, gebruik van geheugensteuntjes, en visualisatie.

 

Seksuele bijwerkingen

Lithium zou in beperkte mate seksuele bijwerkingen geven. De voornaamste klacht is afgenomen libido (Aizenberg e.a., 1996).

Onderzoeken naar seksuele bijwerkingen van anticonvulsiva zijn voornamelijk gedaan bij mensen met epilepsie. Epilepsie is op zichzelf ook al geassocieerd met seksuele disfunctie (Harden, 2008; Smaldone e.a., 2004). Specifieke aanbevelingen ontbreken. Omzetten naar andere medicatie moet slechts met grote voorzichtigheid overwogen worden. Streven naar de laagst mogelijke dosering is voor de meeste bijwerkingen gunstig. Medicamenteuze behandeling met PDE5-blokkers is beperkt klinisch onderzocht.

Bij behandeling met SSRI’s komen zowel bij mannen als bij vrouwen vaak seksuele-functiestoornissen voor. Hierop moet men bedacht zijn indien SSRI's als comedicatie bij een stemmingsstabilisator worden gegeven. Het openlijk bespreekbaar maken van seksuele bijwerkingen, die veelal niet spontaan worden gemeld, kan de therapietrouw en de kwaliteit van leven verbeteren.

 

Hepatische bijwerkingen

Een asymptomatische stijging van transaminasen is beschreven in 40% van de patiënten behandeld met valproïnezuur. Meestal is een dosisverlaging afdoende (Ghozzi e.a., 2011). Ernstige hepatotoxiciteit is zeldzaam (0,01%) en komt vooral voor bij een behandeling waarbij verschillende anticonvulsiva gecombineerd worden (Ghozzi e.a., 2011). Een asymptomatische stijging van transaminasen bij carbamazepine komt weinig voor. Geadviseerd wordt om de leverfuncties te controleren voordat anticonvulsiva gestart worden, zeker als ze met elkaar gecombineerd worden.

Hyperammonemie zonder leverfunctiestoornissen is beschreven in 16-100% van de patiënten behandeld met anticonvulsiva (Chicharro e.a., 2007); in zeldzame gevallen kan het leiden tot valproïnezuurgeïnduceerde hyperammonemische encefalopathie (VIHE). De eerste symptomen ontstaan meestal na starten of dosisverhoging, maar kunnen ook ontstaan jaren na onderhoudsbehandeling. De belangrijkste symptomen zijn (flapping) tremor, ataxie, slaperigheid, lethargie, desoriëntatie en onaangepast gedrag (Dealberto, 2007; Shan e.a., 2009). De diagnose kan gemist worden omdat de symptomen geduid worden als een psychiatrische decompensatie, of als een bijwerking van andere medicatie (Shan e.a., 2009). Een eeg laat symmetrische vertraging zien (Dealberto, 2007). Risicofactoren voor VIHE zijn polyfarmacie, mentale retardatie, vegetarisch dieet, ureumcyclus-enzymdeficiëntie en carnitinedeficiëntie. Hoewel er geen correlatie is gevonden tussen valproïnezuurspiegels, ammoniakconcentraties en klinische symptomen, wordt aanbevolen om valproïnezuur te staken. Effectieve behandeling met carnitine is beschreven (Barrueto & Hack, 2001). Verder is de symptomatische behandeling: met vocht, actieve kool, lactulose, eiwitbeperking en naloxon (Dealberto, 2007; Hung e.a., 2011).

 

Hematologische bijwerkingen

In het begin van de behandeling met carbamazepine heeft 10% van de patiënten een leukopenie. Bij 2% blijft de leukopenie bestaan wanneer carbamazepine gecontinueerd wordt (Sobotka e.a., 1990).

Ouderen en patiënten met een laag gehalte aan neutrofielen of leukocyten hebben een verhoogd risico op een bloeddyscrasie (zoals aplastische anemie, agranulocytose, trombocytopenie) (Askmark & Wiholm, 1990; Sobotka e.a., 1990), maar dit is zeldzaam.

Een volledig bloedbeeld moet bepaald worden voorafgaand aan het starten met carbamazepine. Als de leukocyten dalen tot onder 3000/mm3 , of de neutrofielen onder 1000/mm3 , of bij een infectie, moet carbamazepine gestopt worden (Bertolino, 1990; Sobotka e.a., 1990). Patiënten moeten worden geïnstrueerd om mogelijke hematologische complicaties (infectie, koorts, ecchymose) te rapporteren aan hun behandelaar (Sobotka e.a., 1990).

Hematologische bijwerkingen bij valproïnezuur zijn zeldzaam (Lackmann, 2004).

 

Teratogene effecten

Lithiumgebruik in het eerste trimester heeft een 10-20 keer vergrote kans op cardiovasculaire malformaties vergeleken met de algemene bevolking, maar het absolute risico blijft laag: ongeveer 1 op 1000 kinderen (Cohen, 2007). Het bewijs van teratogene bijwerkingen van lithium is zwak en wordt overgewaardeerd (Cohen e.a., 1994; McKnight e.a., 2012). Het gebruik van valproïnezuur in het eerste trimester is geassocieerd met een dosisafhankelijk risico van 5-9% op neuralebuisdefecten (Yonkers e.a., 2004). Prenatale blootstelling aan valproïnezuur verhoogt ook het risico op atriumseptumdefect (ASD), gespleten gehemelte, hypospadieën, polydactylie en craniosynostose (Cohen, 2007; Jentink e.a., 2010b; Tomson & Battino, 2008), alsmede verlaagde verbale IQ-scores (Adab e.a., 2001; Cohen, 2007; Nguyen e.a., 2009).

 

Carbamazepinegebruik in het eerste trimester verhoogt het risico op spina bifida tot 1% (Jones e.a., 1989). Een verhoogd risico op anomalie van veneus pulmonaris, gespleten lip en gehemelte, hernia diafragmatica en hypospadieën kon niet aangetoond worden (Jentink e.a., 2010a). Het gebruik van lamotrigine in het eerste trimester geeft geen verhoging van het risico op geboorteafwijkingen (Cunnington e.a., 2011); het relatieve risico op een gespleten mond zou wel verhoogd zijn (Nguyen e.a., 2009). Polyfarmacie verhoogt het risico op grote geboorteafwijkingen. Geadviseerd wordt om in het eerste trimester niet meer dan één psychofarmacon voor te schrijven (Nguyen e.a., 2009; Yonkers e.a., 2004), en indien mogelijk valproïnezuur te vermijden. Uiteraard moet dit alles worden afgestemd op eventueel ander medicijngebruik door de zwangere.

Autorisatiedatum en geldigheid

Laatst beoordeeld  : 01-01-2015

Laatst geautoriseerd  : 01-01-2015

Uiterlijk in 2020 bepaalt het netwerk kwaliteitsontwikkeling ggz in samenspraak met de betrokken partijen of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen wanneer nieuwe ontwikkelingen ertoe aanleiding geven om een vervroegd herzieningstraject te starten.

Initiatief en autorisatie

Initiatief:
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Geautoriseerd door:
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Algemene gegevens

Deze richtlijn is ontwikkeld door de richtlijnwerkgroep Bipolaire stoornissen, op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (v&vn). Het is een multidisciplinaire richtlijn die aanwijzingen geeft voor screening, diagnostiek en behandeling van bipolaire stoornissen. De ontwikkeling is gefinancierd vanuit het gealloceerde budget van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (skms). Methodologisch en organisatorisch is de richtlijnontwikkeling ondersteund door het Trimbos-instituut. De ontwikkeling vond plaats in nauwe samenwerking met het Britse National Collaborative Centre for Mental Health (nccmh), het uitvoeringsorgaan van National Institute for Health and Clinical Excellence (nice) voor onderwerpen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) (vanaf hier gebruiken we ‘nice’ om nccmh aan te duiden). Nice ontwikkelde gelijktijdig de Britse richtlijn Bipolar disorder (nice, 2014). Zowel voor de afbakening van de richtlijn als voor de uitgangsvragen van de richtlijn heeft de Nederlandse richtlijnwerkgroep grotendeels de keuzen gevolgd die gemaakt zijn door nice. Dit was noodzakelijk om een nauwe samenwerking tussen beide partijen mogelijk te maken. In een toekomstige update van deze Nederlandse richtlijn kan worden besloten of de afbakening en uitgangsvragen aangepast dienen te worden voor de Nederlandse situatie.

Doel en doelgroep

Doel

Deze richtlijn is ontwikkeld als hulpmiddel. De richtlijn geeft aanbevelingen en handelingsinstructies voor de screening, diagnostiek en behandeling van zowel kinderen als adolescenten, volwassenen en ouderen met een bipolaire stoornis. De aanbevelingen zijn bedoeld ter ondersteuning van de praktijkvoering van alle professionals die betrokken zijn bij de zorgverlening voor deze groepen patiënten. De richtlijn geeft een overzicht van goed (‘optimaal’) handelen volgens de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en overige overwegingen, als waarborg voor kwalitatief hoogwaardige

zorg. De richtlijn kan tevens richting geven aan de onderzoeksagenda voor wetenschappelijk onderzoek naar bipolaire stoornissen.

 

Het doel is een leidraad bieden voor screening, diagnostiek en behandeling van een bipolaire stoornis. De multidisciplinaire ontwikkelprocedure was bedoeld om de multidisciplinaire samenwerking in de dagelijkse praktijk te bevorderen. Daarnaast kan deze richtlijn vertaald worden naar monodisciplinaire richtlijnen van afzonderlijke beroepsgroepen. De richtlijn is dan te beschouwen als een moederrichtlijn voor de richtlijnen van die beroepsgroepen, waarin men aanknopingspunten kan vinden voor lokale zorgprogramma’s en protocollen. Het opstellen van lokale zorgprogramma’s en protocollen op basis van deze richtlijn moedigt de richtlijnwerkgroep aan, omdat dat bevorderlijk is voor de implementatie van de in deze richtlijn beschreven optimale zorg.

Indien de aanbevelingen uit deze richtlijn in de concrete situatie niet aansluiten bij de wensen of behoeften van de patiënt met een bipolaire stoornis, moet het in principe mogelijk zijn beredeneerd af te wijken van de richtlijn, tenzij de wensen of behoeften van de patiënt naar de mening van de behandelaar hem of haar kunnen schaden, dan wel geen nut hebben.

 

Afbakening

Deze richtlijn betreft de diagnostiek en behandeling van jeugdigen (12 tot 23 jaar), volwassenen en ouderen (60 jaar of ouder) bij wie er sprake is van (of er een vermoeden is van) een bipolaire stoornis. In de richtlijn is gezocht naar oorspronkelijke onderzoeken zonder begindatum, en tot en met maart 2014. In sommige gevallen zijn gepubliceerde aanvullende reviews van recenter datum geraadpleegd. Nog niet gepubliceerde onderzoeken zijn niet meegenomen (wel onderzoeken ‘in press’). Zie voor meer informatie over de afbakening van de richtlijn de aanverwanten

 

Doelgroep

De ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijnen voor de ggz geschiedt primair vanuit een inhoudelijke invalshoek ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening. De gebruikers van de richtlijn zijn doorgaans allen professioneel betrokken bij de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis of voor patiënten bij wie men die aandoening vermoedt.

 

In de werkgroep waren ook patiënten- en familieverenigingen vertegenwoordigd, waarmee het perspectief van de patiënten met een bipolaire stoornis en diens betrokkenen in de richtlijn een plaats gekregen heeft. Daardoor kunnen ook niet-professionele zorgverleners en/of belangenverenigingen tot de gebruikers van de richtlijn kan behoren.

Samenstelling werkgroep

De Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen is ontwikkeld door de richtlijnwerkgroep Bipolaire stoornissen bij volwassenen, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (v&vn). De richtlijnwerkgroep, onder voorzitterschap van prof.dr. Ralph Kupka, hoogleraar bipolaire stoornissen, bestond uit psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen, allen door de beroepsverenigingen uitgenodigd en op persoonlijke titel aan het project verbonden.

 

Voorafgaande aan het ontwikkeltraject zijn kennismakingsgesprekken gevoerd met verscheidene kandidaat-leden voor de werkgroep. Uit deze groep belangstellenden zijn de huidige werkgroepleden geselecteerd. Naast de richtlijnwerkgroep is een adviesgroep samengesteld, die is gevraagd voorafgaand aan de commentaarfase schriftelijk te reageren op de conceptteksten. Leden van de adviesgroep kon tevens worden gevraagd om tijdens een werkgroepbijeenkomst mee te denken over een specifieke uitgangsvraag. De richtlijnwerkgroep is methodologisch en organisatorisch ondersteund door het technische team van het Trimbos-instituut. Dit technische team bestond uit een projectleider, een informatiespecialist, twee literatuurreviewers, een gezondheidseconoom, een notulist en een projectassistent.

 

In totaal kwam de richtlijnwerkgroep voorafgaand aan de commentaarfase 9 keer bijeen in een periode van 17 maanden (november 2012 - maart 2014). In deze periode werden, in samenwerking met nice, de stappen van de methodiek voor evidence-based richtlijnontwikkeling (ebro) doorlopen.

De informatiespecialisten van nice en van het Trimbos-instituut verrichtten in overleg met de werkgroepleden op systematische wijze literatuuronderzoek en maakten een selectie in de gevonden onderzoeken. De reviewers van nice en van het Trimbos-instituut beoordeelden de kwaliteit en inhoud van de aldus verkregen literatuur en verwerkten deze in evidencetabellen, beschrijvingen van de wetenschappelijke onderbouwing en wetenschappelijke (gewogen) conclusies.

 

Tabel 1. Leden werkgroep

Tabel 1. Leden werkgroep

 

Leden van de richtlijnwerkgroep gingen op basis van de gevonden literatuur met elkaar in discussie over praktijkoverwegingen en aanbevelingen. De werkgroepleden schreven samen met het technische team van het Trimbosinstituut de conceptrichtlijntekst, die ter becommentariëring openbaar is gemaakt. De ontvangen commentaren zijn verwerkt in een commentaartabel, die tijdens een werkgroepbijeenkomst is besproken. Na het doorvoeren van op deze bijeenkomst voorgestelde wijzigingen is de definitieve richtlijn aangeboden aan de opdrachtgever (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)). Hierop volgden autorisatie door de beroepsverenigingen, druk en verspreiding.

 

Tabel 2. Leden adviesgroep

Tabel 2. Leden adviesgroep

Methode ontwikkeling

Evidence based

Implementatie

Recent onderzoek laat zien dat er bij richtlijntrajecten voornamelijk aandacht is voor de ontwikkeling van de richtlijn. Planmatige opgezette en onderbouwde invoering komt maar heel beperkt van de grond. Hierop dient gericht te worden aangestuurd door financiers, zodat hier al bij de start geld voor beschikbaar is. De Regieraad voor richtlijntrajecten (de Regieraad Kwaliteit van Zorg te Den Haag) onderschrijft dan ook een programmatische aanpak van de ontwikkeling, invoering én evaluatie van richtlijnen inclusief (financiële en organisatorische) middelen, om het gebruik van de richtlijnen te stimuleren, te monitoren en te evalueren (Fleuren e.a., 2010). Tno, het cbo en het Trimbos-instituut besloten deze opdracht samen uit te voeren, met als doel de complementaire inzichten en expertise te vertalen in een gemeenschappelijke visie op richtlijnen. Dit heeft geresulteerd in een praktisch instrument voor een analyse van richtlijntrajecten: Kwaliteit Richtlijnontwikkeling, Invoering en Evaluatie (krie).

Werkwijze

De richtlijn is ontwikkeld volgens de methodiek van de evidence-based richtlijnontwikkeling (ebro).

 

Samenvatting literatuur per module

Deze multidisciplinaire richtlijn is een herziening van de Richtlijn bipolaire stoornissen (Nolen e.a., 2008). Bepaalde modules in deze nieuwe richtlijn zijn overgenomen uit de richtlijn uit 2008 en de inhoud is geactualiseerd. Dit geldt voor de modules: Organisatie van zorgZelfmanagement bevorderenSomatische aspecten en Kinderwens, zwangerschap, bevalling en kraambedperiode. In deze modules is voor de wetenschappelijke onderbouwing de methode gebruikt uit de richtlijn van 2008, die afwijkt van de methode in de rest van de nieuwe richtlijn uit 2015. In deze modules is relevante literatuur beschrijvend samengevat (er is geen meta-analyse gemaakt) en zijn de zoekstrategie, de selectiecriteria en de beoordelingscriteria naar aanleiding waarvan onderzoeken zijn geïncludeerd en meegewogen in de conclusies en aanbevelingen, niet expliciet beschreven. Wel is zo veel mogelijk aangegeven op welk onderzoek of welke onderzoeken de conclusies en aanbevelingen gebaseerd zijn.

 

Tabel 3 Methodologische ondersteuning

Tabel 3. Methodologische ondersteuning

 

De werkgroep heeft tijdens het ontwikkelingsproces besloten een specifieke module over ouderen toe te voegen. Deze module bevat een overzicht van eventuele benodigde aanpassingen in de diagnostiek en behandeling van ouderen. Voor dit onderwerp is geen systematische literatuurreview (inclusief systematische search, selectie en beoordeling van onderzoeken) uitgevoerd. De opbouw van deze module verschilt derhalve van de modules waarvoor een specifieke literatuurreview is gemaakt. Per submodule wordt inleidende informatie gegeven, waarin waar mogelijk een (niet-systematische) wetenschappelijke onderbouwing en praktijkoverwegingen zijn opgenomen. Deze inleidende informatie wordt, indien van toepassing, gevolgd door aanbevelingen voor de klinische praktijk. Tabel 4 vat samen welke methoden per module zijn toegepast voor het vaststellen van de wetenschappelijke evidence.

 

Tabel 4. Methoden voor vaststellen evidence per module

 Tabel 4. Methoden voor vaststellen evidence per module

Onderschrift: hoofdstuk kan vertaald worden naar module. 

 

Zoekstrategie

Om de klinische uitgangsvragen te kunnen beantwoorden, is door de informatiespecialisten van nice, in overleg met de werkgroepleden op systematische wijze literatuuronderzoek verricht en is een selectie gemaakt binnen de gevonden onderzoeken volgens vooraf vastgestelde selectiecriteria. Er is gezocht naar bestaande (buitenlandse) evidence-based richtlijnen voor de zorg voor volwassenen met een bipolaire stoornis, systematische reviews en oorspronkelijke onderzoeken. In de literatuursearches is gezocht naar literatuur in de Engelse, Nederlandse, Franse en Duitse taalgebieden. Voor het zoeken naar publicaties is gebruikgemaakt van de volgende informatiebronnen.

 • Allied and Complementary Medicine (amed).
 • Applied Social Services Index and Abstracts (assia).
 • Australian Education Index (aei).
 • British Education Index (bei).
 • Cochrane Central Register of Controlled Trials (central).
 • Cochrane Database of Absracts of Reviews of Effects (dare).
 • Cochrane Database of Systematic Reviews (cdsr).
 • Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (cinahl).
 • Education Resources in Curriculum (eric).
 • Excerpta Medica database (Embase).
 • Health Management Information Consortium (hmic).
 • Health Technology Assessment (hta) database.
 • International Bibliography of Social Science (ibss).
 • medline; medline In-Process.
 • Psycbooks.
 • Psycextra.
 • Psychological Information Database (Psycinfo).
 • Social Services Abstracts.
 • Sociological Abstracts.

 

Selectiestrategie

Bij de selectie van artikelen zijn de volgende criteria gehanteerd.

 • Geeft het gevonden onderzoek voldoende antwoord op de uitgangsvraag (evalueert het onderzoek de essentiële en belangrijke uitkomstmaten volgens grade (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)? Zie voor meer informatie over grade verderop in deze module, onder Beoordeling van de kwaliteit van het bewijs (met tabel 5).
 • Sluit de doelgroep van het gevonden onderzoek voldoende aan bij de doelgroep van de richtlijn (kinderen, adolescenten, volwassenen, en volwassenen ouder dan 60 jaar met een van de bipolaire-stemmingsstoornissen, of bij wie men een van die stoornissen vermoedt)? (Literatuur gezocht over kinderen vanaf 12 jaar.)
 • Is de bestudeerde groep voldoende groot? (Aantal wisselt per uitgangsvraag.)
 • Is er sprake van een randomised controlled trial (rct), een cohortonderzoek, een crosssectioneel onderzoek, een patiënt-controleonderzoek of een wetenschappelijk verantwoord kwalitatief onderzoek (waaronder gedegen observationeel onderzoek en caseseries)?
  • Bij een longitudinaal onderzoek: is er sprake van een voldoende lange follow-upperiode?
 • Zie voor meer informatie over de zoekstrategie het bijbehorende aanverwant en voor meer informatie over de selectiecriteria per uitgangsvraag de reviewprotocollen in de aanverwanten.

 

Tabel 5. GRADE-factoren voor downgraden en upgraden. Het niveau van de kwaliteit van het bewijs (zeer laag, laag, matig en hoog) geeft weer welke mate van vertrouwen men heeft in de schatting van het effect van een behandeling

Tabel 5. GRADE-factoren voor downgraden en upgraden. Het niveau van de kwaliteit van het bewijs (zeer laag, laag, matig en hoog) geeft weer welke mate van vertrouwen men heeft in de schatting van het effect van een behandeling

 

Extrapolatie

In deze richtlijn is extrapolatie toegepast wanneer de richtlijnwerkgroep de klinische uitgangsvraag belangrijk achtte, maar er geen primaire data over adolescenten of volwassenen met een bipolaire stoornis beschikbaar waren of deze onvoldoende werden geacht. Per klinische uitgangsvraag heeft de richtlijnwerkgroep besloten of geëxtrapoleerd kon worden vanuit literatuur over volwassenen met een bipolaire stoornis en vanuit literatuur over een populatie met schizofrenie. Wanneer werd besloten om te extrapoleren, hield de werkgroep in de gaten of de extrapolatiepopulatie op bepaalde algemene kenmerken overeenkwam met de populatie in de richtlijn (zoals op leeftijd, sekse, ernst van de stoornis) en dat andere aspecten van het probleem (zoals bijwerkingen) en uitkomsten (zoals verbeterde toegang tot diensten) gelijk waren. Extrapolatie werd alleen toegepast wanneer de kwaliteit van de data gelijkwaardig was. Modules waarin extrapolatie is toegepast zijn: Organisatie van zorg, Diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten en Diagnostiek en behandeling van ouderen.

 

Beoordeling van de kwaliteit van het bewijs

Onderzoeken werden door twee personen beoordeeld op het risico op bias met behulp van de Cochrane Collaboration Risico van Bias Assessment Tool (Higgins e.a., 2008). Verschil in beoordeling werd met een derde persoon besproken en opgelost door middel van consensus. Elk onderzoek werd beoordeeld op:

 • randomisatie en toewijzing;
 • blindering van de deelnemers, beoordelaars, en therapeuten;
 • gehanteerde methode om met uitval van deelnemers om te gaan;
 • of alle uitkomsten zijn gerapporteerd.

Risico op bias kon worden beoordeeld als hoog (serieuze kans op beïnvloeding van het resultaat), laag (waarschijnlijk geen invloed op het resultaat), of onduidelijk.

Voor het bewijs over interventies is daarna het bewijs van de onderzoeken per uitkomstmaat gegradeerd met behulp van Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (grade). De kwaliteit van het bewijs kent daarbij vier niveaus: zeer laag, laag, matig en hoog. Het onderzoeksdesign bepaalt de uitgangspositie van de kwaliteit van bewijs. Gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (rct’s) hebben over het algemeen meer bewijskracht dan observationele onderzoeken. Daarom is hun uitgangspositie hoog, terwijl de uitgangspositie van observationele onderzoeken laag is. De kwaliteit van het bewijs per uitkomstmaat wordt, behalve door de methodologische kwaliteit van de individuele onderzoeken, ook bepaald door andere factoren, zoals de mate van consistentie van de gevonden resultaten uit de verschillende onderzoeken, en de precisie van de gevonden uitkomst (zie tabel 5). Grade is niet toegepast bij vragen over screening en diagnostiek. De belangrijkste reden hiervoor is dat grade momenteel nog vooral geschikt is voor interventieonderzoeken.

 

Samenvatten van de resultaten

Van elk onderzoeksartikel is een samenvatting gemaakt in een zogeheten evidencetabel, waarin de belangrijkste kenmerken van individuele onderzoeken zijn opgenomen (bij een rct zijn dat bijvoorbeeld het doel van het onderzoek, het onderzoeksdesign, de patiëntkenmerken, de interventies, de uitkomstmaten en de resultaten). De resultaten van onderzoeken naar organisatie van zorg, screening en diagnostiek, somatische aspecten, diagnostiek en behandeling ouderen, en kinderwens en zwangerschap zijn op beschrijvende wijze samengevat (een narratieve review). Bij de uitgangsvragen over interventies was het oorspronkelijke doel om voor elke uitkomstmaat een meta-analyse uit te voeren, om de omvang van het klinisch effect van de interventie samen te vatten. De data uit oorspronkelijke onderzoeken worden hiervoor verwerkt in een forest plot, die een grafische weergave van de meta-analyse geeft (zie figuur 1 voor een voorbeeld van een forest plot).

 

Figuur 1. Voorbeeld van een forest plot met toelichting

Figuur 1. Voorbeeld van een forest plot met toelichting

De verticale lijn is de lijn van geen effect.
Elke blokje geeft de puntschatting van het interventie-effect van een onderzoek aan. De grootte van het blokje correspondeert met het gewicht van het onderzoek binnen de meta-analyse.
De horizontale lijn is een weergave van het betrouwbaarheidsinterval (95%-BI).
De diamant is een weergave van het overalleffect (gemiddeld gewogen effect). De significantie van het overalleffect wordt onder aan de plot gegeven (Z-score en P-waarde).

 

Wanneer er onvoldoende data beschikbaar waren om een meta-analyse uit te voeren, stelden de reviewers een narratieve (beschrijvende) review van het beschikbare bewijs op. Bij de interventieonderzoeken is de waardering van de kwaliteit van het bewijs met behulp van de grade-methodiek in deze narratieve reviews opgenomen. De kwaliteitsbeoordeling en een samenvattende beschrijving van de verschillende onderzoeken worden voor elke uitgangsvraag beschreven onder het kopje ‘Literatuuronderzoek’.

 

Uitgangsvragen

Deze richtlijn is ontwikkeld op geleide van uitgangsvragen die gebaseerd zijn op knelpunten die de disciplines ervaren bij screening, diagnostiek en behandeling van volwassenen met een bipolaire stoornis. Deze uitgangsvragen zijn vastgesteld door nice, op basis van een knelpuntenanalyse uitgevoerd in Groot-Brittannië. Om nauwe samenwerking met nice mogelijk te maken, heeft de Nederlandse richtlijnwerkgroep deze Britse uitgangsvragen grotendeels overgenomen voor de huidige richtlijn. Om aan te sluiten bij de bestaande monodiscipliniare Richtlijn bipolaire stoornissen (Nolen e.a., 2008), heeft de Nederlandse werkgroep daarnaast drie eigen uitgangsvragen geformuleerd: over zwangerschap bij bipolaire stoornissen, zelfmanagement, en organisatie van zorg. De werkgroep heeft tijdens het ontwikkelingsproces besloten om ook een overzicht te geven van eventuele benodigde aanpassingen in de diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten, en van ouderen. Dit is respectievelijk opgenomen in hoofdstuk 12, Diagnostiek en behandeling bij kinderen en adolescenten, en hoofdstuk 13, Diagnostiek en behandeling bij ouderen. Dit is een aanvulling op de uitgangsvragen van nice. De richtlijn is geen leerboek waarin zo veel mogelijk beschikbare kennis over een onderwerp wordt opgenomen, maar een document met praktische aanbevelingen over knelpunten uit de praktijk. Dat betekent dat praktijkproblemen zo veel mogelijk uitgangspunt zijn van de teksten in de richtlijn. Dat betekent ook dat de wijze waarop die praktijkproblemen worden opgelost, meer aandacht krijgt dan de vraag welke discipline de problemen dient aan te pakken of op te lossen. De richtlijn is een document waarin staat hoe optimale screening, diagnostiek en behandeling er inhoudelijk uitzien. Indien mogelijk wordt ook beschreven in welke vorm een interventie het beste aangeboden kan worden. Daarnaast worden in een apart hoofdstuk aanbevelingen gedaan voor de organisatie van zorg. In deze richtlijn worden de ‘klinische uitgangsvragen’ behandeld in de verschillende hoofdstukken.

 

Aanbevelingen

Aanbevelingen kunnen gegradeerd worden als sterk of zwak (voorwaardelijk). Wanneer de kwaliteit van het bewijs voor de positieve en negatieve effecten van een interventie hoog is, kan dit leiden tot een sterke aanbeveling, en omgekeerd: wanneer de bewijskracht laag tot zeer laag is, kan dit een zwakke aanbeveling opleveren. Een zwakke aanbeveling geeft meer ruimte om af te wijken en aandacht te schenken aan alternatieven die passen bij de behoeften van de patiënt, terwijl bij een sterke aanbeveling die ruimte beperkt is.

 

Echter, de kracht van het wetenschappelijke bewijs is niet de enige factor die de sterkte van de aanbevelingen bepaalt. De aanbevelingen zijn gebaseerd op enerzijds wetenschappelijk bewijs, en anderzijds op overige overwegingen, zoals: praktijkervaringen van de werkgroepleden, ervaringen en voorkeuren van patiënten met een bipolaire stoornis en familie, kosten, beschikbaarheid (in verschillende echelons) en organisatorische aspecten. Deze laatste zijn opgenomen onder het kopje ‘Overige overwegingen’ (zie tabel 6).

 

Tabel 6. Bepaling van sterkte van aanbeveling volgens GRADE

Tabel 6. Bepaling van sterkte van aanbeveling volgens GRADE

 

Methode health economics

Het doel van health economics is om bij te dragen aan de ontwikkeling van richtlijnen: door bewijs te leveren over de kosteneffectiviteit van interventies voor volwassenen met een bipolaire stoornis. Dit is bereikt door:

systematische literatuursearch naar bestaand economisch bewijs; beslissingsanalytisch economisch modelleren.

 

Systematische literatuursearches naar economisch bewijs zijn uitgevoerd voor alle gebieden die aan bod komen in de richtlijn. Het economisch modelleren (modelleren is het op grond van modellen nabootsen van de werkelijkheid met, in dit geval, als doel om de kosten en effecten van interventies te voorspellen) heeft plaatsgevonden op gebieden waarop belangrijke implicaties voor de benodigde middelen werden verwacht, waarop de huidige mate van onzekerheid over de kosteneffectiviteit significant was, en van een economische analyse werd verwacht dat deze de onzekerheid zou kunnen verminderen.

 

Deze economische modellering vond plaats volgens The guidelines manual (nice, 2012). De rationale voor prioritering van bepaalde klinische uitgangsvragen voor het economisch modelleren was beschreven in een economisch plan, opgesteld in overeenstemming met nice, de richtlijnwerkgroep, de gezondheidseconoom en andere leden van het technische team. Op basis hiervan is een economisch model ontwikkeld om de kosteneffectiviteit te bepalen van medicatie bij volwassenen met een bipolaire stoornis in een acute depressieve episode.

 

Zoekstrategie

Er is een systematische literatuurzoekstrategie uitgevoerd om al het relevante bewijs op te sporen. De zoekstrategieën zijn beperkt tot economische onderzoeken en health technology assessment reports, en zijn uitgevoerd in de volgende databanken:

 • EconLit (the American Economic Association’s electronic bibliography);
 • Health Technology Assessment- (hta-) database;
 • Embase;
 • medline; medline In-Process;
 • nhs Economic Evaluation Database (nhseed);
 • Psycinfo.

 

Daarnaast werden Google en Google Scholar doorzocht op onderzoeken die mogelijk waren gemist door de elektronische databanken. Verder werd literatuur in eerdere richtlijnen gecontroleerd. Enig relevant bewijs vanuit de klinische literatuursearch werd in deze periode aan de gezondheidseconoom beschikbaar gesteld. De zoektermen voor de economische searches zijn te vinden onder Aanverwanten.

 

Selectiestrategie

De volgende selectiecriteria zijn toegepast om vanuit de resultaten van economische searches onderzoeken te selecteren voor nadere evaluatie.

 • Er zijn alleen onderzoeken geïncludeerd van Organisation for Economic Co-operation en ontwikkelde landen (Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd), omdat het doel van de review was om economische informatie op te sporen die toepasbaar is op de Nederlandse en Britse context.
 • Selectiecriteria voor soorten klinische condities, gebruikers van zorg en interventies die worden beoordeeld waren identiek aan die in de klinische literatuurreviews.
 • Een voorwaarde voor inclusie van onderzoeken was dat deze voldoende details beschreven over methoden en resultaten en dat de gegevens en de resultaten van het onderzoeken extraheerbaar waren. Dit om het mogelijk te maken om de methodologische kwaliteit van het onderzoeken te beoordelen. Posterpresentaties en abstracts werden geëxcludeerd.
 • Zowel volledige economische evaluaties die twee of meer opties vergeleken en die kosten en consequenties beoordeelden, zijn meegenomen, als eenvoudige kostenanalyses.
 • Economische onderzoeken zijn meegenomen wanneer ze gegevens over klinische effectiviteit gebruikten vanuit een rct, een cohortonderzoek, een systematische review en meta-analyse, of klinische onderzoeken.

 

Beoordelingsstrategie

Alle economische artikelen die voldeden aan de inclusiecriteria, zijn beoordeeld op hun toepasbaarheid en kwaliteit met behulp van de methodologische checklist voor economische evaluaties van nice, die is opgenomen in de aanverwanten van deze richtlijn. De methodologische checklist voor economische evaluaties werd ook toegepast op het economische model dat specifiek voor deze richtlijn is ontwikkeld. Onderzoeken die volledig of gedeeltelijk voldeden aan de criteria voor toepasbaarheid en kwaliteit zoals beschreven in de methodologische checklist, werden nader beschouwd tijdens het proces van richtlijnontwikkeling, samen met de resultaten van het economisch model. Ook de ingevulde methodologische checklists voor alle economische evaluaties die voor deze richtlijn zijn bestudeerd, zijn opgenomen in de aanverwanten.

 

Beschrijving van de resultaten en conclusies

Het economische bewijs dat is geëvalueerd voor deze richtlijn, is weergegeven in de verschillende modulen, volgend op het relevante klinische bewijs. Methoden en resultaten van de economische modellering zijn opgenomen als aanverwant. Kenmerken en resultaten van alle geëvalueerde onderzoeken zijn samengevat in economische bewijsprofielen, samen met bijbehorende klinische bewijsprofielen volgens grade.

Volgende:
Kinderwens en zwangerschap bipolaire stoornis