Bipolaire stoornissen

Initiatief: NVvP Aantal modules: 58

Startpagina - Bipolaire stoornissen

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met een bipolaire stoornis. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De organisatie van de zorg rondom bipolaire stoornissen
  • Screening en onderzoek voor het herkennen en vaststellen van een bipolaire stoornis bij volwassenen
  • Ondersteuning van patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten, ter bevordering van de zelfregie en het leren omgaan met de ziekte (zelfmanagement)
  • Psychosociale behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis
  • Medicamenteuze behandeling van een acute periode (manie of depressie) van patiënten met een bipolaire stoornis
  • Medicamenteuze onderhoudsbehandeling (ter voorkoming van nieuwe periodes) van patiënten met een bipolaire stoornis
  • Overige medische behandelingen van patiënten met een bipolaire stoornis
  • Lichamelijke klachten of aandoeningen die voorkomen in combinatie met, of ten gevolge van de behandeling van een bipolaire stoornis
  • Aspecten rondom een kinderwens, zwangerschap en kraamperiode bij vrouwen met een bipolaire stoornis
  • Onderzoek en behandeling van kinderen en adolescenten met een bipolaire stoornis
  • Onderzoek en behandeling van ouderen met een bipolaire stoornis

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met bipolaire stoornissen.

 

Voor patiënten

Bij een bipolaire stoornis lijdt iemand aan sterke schommelingen in de stemming. Er treden terugkerende,  langere periodes op met of een te uitgelaten stemming met overactiviteit (manie) of een zeer sombere stemming (depressie). Het is dus een ziekte met manische en depressieve periodes. De stemmings-wisselingen kunnen af en toe optreden, met periodes van een normale stemming tussendoor. Ze kunnen ook snel achter elkaar optreden. Soms kan de manie op de voorgrond staan, bij anderen juist de depressieve periodes. Bipolaire stemmingsstoornissen kunnen zich op iedere leeftijd voordoen, maar beginnen het vaakst bij jongvolwassenen. Ongeveer 1 procent van de bevolking lijdt aan een bipolaire stoornis. Het krijgen van stemmingsstoornissen is deels erfelijk bepaald, maar ook karaktereigenschappen of sociale oorzaken kunnen een rol spelen bij het ontstaan van de aandoening.

 

Meer informatie over bipolaire stoornissen is te vinden op Thuisarts:

http://www.thuisarts.nl/bipolaire-stoornis

 

Meer informatie over bipolaire stoornissen is ook te vinden op de website van de psychiaters:

http://www.nvvp.net/cms/showpage.aspx?id=1429

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van  de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen. Bij de totstandkoming van de richtlijn is aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door de inbreng van cliënt- en familievertegenwoordigers in de werkgroep. Dit gebeurde in samenwerking met de Vereniging voor Manisch-Depressieven en Betrokkenen (VMDB).

Volgende:
Organisatie van zorg bipolaire stoornissen