Biologicals

Initiatief: NVR Aantal modules: 15

Startpagina - Biologicals

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten die een biological krijgen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Beleid voorafgaande aan het starten van een biological, zoals het vaststellen van de juiste indicatie en het informeren en betrekken van de patiënt
  • Bijwerkingen van biologicals, zoals infecties en allergische reacties 
  • Behandeling bij zwangerschapswens (vrouw en man), tijdens de zwangerschap en gedurende het geven van borstvoeding
  • Veiligheid gebruik van biologicals op het moment dat een operatie
  • Monitoring tijdens de behandeling met een biological
  • Vaccinatie, als dat nodig is, van patiënten die een biological krijgen
  • Andere onderwerpen zijn: de competenties voor de behandelaar om biologicals te mogen voorschrijven en het beleid bij een langdurig verblijf in het buitenland

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met chronische ontstekingsziektes die worden behandeld met biologicals.

 

Voor patiënten

Biologische geneesmiddelen, ook wel biologicals genoemd, bestaan uit eiwitten. Ze vormen een nieuwe groep geneesmiddelen die de werking van onder andere ontstekingseiwitten of afweercellen in het lichaam remmen.

 

Bij aanverwante informatie staat een rapportage van de focusgroep over het patiëntenperspectief.

 

Meer informatie over biologicals is te vinden op de website van het Reumafonds:

http://www.reumafonds.nl/informatie-voor-doelgroepen/patienten/behandeling/medicijnen/biologische-medicijnen

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de internisten, longartsen, maag-darm-leverartsen, dermatologen en reumatologen. Bij de ontwikkeling van de richtlijn is aandacht besteed aan het in kaart brengen van het patiëntenperspectief. In de werkgroep hebben twee patiëntenvertegenwoordigers zitting genomen.

Volgende:
Voorafgaande aan behandeling biologicals