Beleid rondom spoedoperaties

Initiatief: NVVH Aantal modules: 16

Startpagina - Beleid rondom spoedoperaties

Waar gaat deze richtlijn over?

Deze richtlijn beschrijft onder andere logistieke aspecten rondom spoedoperaties in het ziekenhuis. Als een patiënt met spoed geopereerd moet worden, wordt er vaak tussen de diverse snijdende specialisten, de dienstdoende anesthesioloog en OK-planner besproken of er acute operatiecapaciteit beschikbaar is en wie daar als eerste aanspraak op mag maken.

Het doel van deze richtlijn is het optimaliseren van het perioperatieve proces voor patiënten en behandelaars door een landelijk uniform classificatiesysteem vast te stellen voor het prioriteren van acute operaties en interventies waarbij een anesthesieteam, een medisch specialist en ondersteunend personeel aanwezig moeten zijn.

Het ontwikkelde classificatiesysteem bevat vier categorieën. Waarbij elke categorie haar eigen logistieke en planmatige consequenties heeft waar ziekenhuizen rekening mee dienen te houden. Wetenschappelijke verenigingen zijn gevraagd aandoeningen binnen haar ‘eigen’ vakgebied in vier categorieën in te delen. Dit resulteerde in verschillende spoedlijsten bestaande uit aandoeningen verdeeld over vier groepen.

Het beoogde effect van de richtlijn is een betere kwaliteit van de zorg. De werkgroep heeft geprobeerd dit te bereiken door het verhogen van de transparantie over de acceptabele wachttijd voor een acute ingreep en door het proces rondom spoedoperaties duidelijker te beschrijven. De werkgroep poogt daarmee dat de juiste patiënt met de juiste informatie op de juiste tijd en plaats door de juiste arts wordt geopereerd.

 

Bekijk ook de informatievideo via de volgende link.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten die een indicatie hebben voor een operatie die vanwege het (mogelijke) letsel en de gevolgen daarvan niet in het electieve operatieprogramma kan worden gepland.

 

Voor patiënten

Een richtlijn zorgt ervoor dat afspraken tussen artsen duidelijk zijn. Deze richtlijn gaat over hoe spoedoperaties gepland moeten worden. Er is beschreven waar men aan moet denken wanneer een patiënt met spoed een operatie ondergaan. Een spoedoperatie is anders dan een geplande ingreep omdat langer wachten bij een spoedingreep extra of onomkeerbare schade tot gevolg heeft.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor de richtlijn Beleid rondom Spoedoperaties is genomen door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. De richtlijn is ontwikkeld door een vertegenwoordiging van snijdende, beschouwende en ondersteunende specialisten. De procesmatige en methodologische ondersteuning is geleverd door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

 

Meer informatie

Bekijk de informatievideo die bij deze richtlijn is ontwikkeld.

Er is bij deze richtlijn een Webapplicatie ontwikkeld, welke is te vinden via www.spoedingrepen.nl. In de Webapp is de richtlijntekst te lezen en is een overzicht opgenomen van alle spoedingrepen ingedeeld per categorie uit het classificatiesysteem. Een overzicht van al deze aandoeningen zijn ook te vinden in de Spoedlijsten (link).

 

Er is in samenwerking met Stichting Kind en Ziekenhuis en de Patiëntenfederatie Nederland patiënteninformatie ontwikkeld. Deze patiënteninformatie staat onder de aanverwante producten vermeld.

Volgende:
Classificatiesystemen spoedoperaties