Behandeling Voorhuidpathologie

Initiatief: NVU Aantal modules: 12

Startpagina - Behandeling Voorhuidpathologie

Waar gaat deze richtlijn over?

De richtlijn Behandeling Voorhuidpathologie heeft tot doel te komen tot een uniforme en zo mogelijk evidence based aanpak van de meest voorkomende voorhuidproblemen bij jongens en mannen. Dit betreft zowel de diagnostiek als de behandeling.

Deze richtlijn behandelt de volgende aandoeningen van de voorhuid:

  1. Inflammatoire aandoeningen van de voorhuid.
  2. Premaligne afwijkingen van de voorhuid.
  3. Problemen bij een vernauwde voorhuid.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor jongens en mannen met voorhuidproblemen. Deze richtlijn geldt dus niet alleen voor urologen en chirurgen, maar ook voor dermatologen, kinder- en jeugdartsen, physician assistents, verpleegkundig specialisten en bij voorkeur ook voor huisartsen.

 

Voor patiënten

Deze richtlijn beschrijft hoe klachten van de voorhuid onderzocht en behandeld moeten worden. In deze richtlijn zijn drie soorten klachten van de voorhuid beschreven:

  1. ontsteking van de voorhuid,
  2. plekken op de voorhuid die in de toekomst kwaadaardige gezwellen kunnen worden
  3. Spaanse kraag: als de voorhuid vastzit achter de rand van de eikel.

https://www.thuisarts.nl/nauwe-voorhuid

https://www.thuisarts.nl/lichen-sclerosus

https://www.thuisarts.nl/eikelontsteking

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de urologie, dermatologie, heelkunde, kindergeneeskunde en pathologie.  Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van de patiëntenvereniging Stichting Lichen Sclerosus via een vertegenwoordiger van de klankbordgroep.

 

Toepassen

Er is een samenvattingskaart ontwikkeld.

Volgende:
Anamnese en lichamelijk onderzoek