Behandeling van kinderen met een Diabetische ketoacidose (DKA)

Initiatief: NVK Aantal modules: 8

Startpagina - Diabetische ketoacidose (DKA) bij kinderen

Waar gaat deze richtlijn over?

Een diabetische ketoacidose (DKA) kan veroorzaakt worden door type 1 diabetes mellitus (DM1), hyperosmolair hyperglykemisch non-​ketotisch syndroom (HHS), medicatie geïnduceerde diabetes mellitus en andere vormen van diabetes mellitus. DM1 is de meest voorkomende oorzaak van een DKA. In deze richtlijn wordt er derhalve gesproken over DM1. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor kinderen tot 18 jaar met een diabetische ketoacidose (DKA). In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Optimale vochtbeleid bij een kind met DM1 en DKA
  • Optimale insulinebeleid bij een kind met DM1 en DKA
  • Communicatie met ouders en kind
  • Tijdige verwijzing bij nieuwe DM1
  • Interpretatie van laboratoriummarkers
  • Verwijzing naar de kinder intensive care (PICU)

In de bijlage van de richtlijn is het (praktische) protocol voor de behandeling van kinderen met een DKA opgenomen.

 

Voor wie is deze richtlijn bedoeld?

Deze richtlijn is geschreven voor zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van kinderen tot 18 jaar met een diabetische ketoacidose.

 

Voor patiënten

Een ander woord voor diabetes mellitus is suikerziekte. Als iemand diabetes mellitus heeft, kan het lichaam het bloedsuiker niet goed zelf regelen. Er bestaan diverse vormen van suikerziekte, waarvan de meest belangrijke zijn: diabetes mellitus type 1 en diabetes mellitus type 2. Sommige kinderen met diabetes mellitus type 1 krijgen ketoacidose. Ketoacidose betekent dat je bloed verzuurd is. Dat kan gebeuren als je niet genoeg insuline hebt, waarmee je de glucose in je bloed kunt gebruiken als brandstof voor je lichaam. Je lichaam gaat dan bijvoorbeeld vetten gebruiken als brandstof. Er kunnen dan zogenaamde ketonen vrij komen. Deze ketonen verzuren het bloed. Zo kan er ketoacidose ontstaan.

Meer informatie over ketoacidose is te vinden op Thuisarts: 

Meer informatie over ketoacidose is te vinden op de website van de patiëntenvereniging: https://www.dvn.nl.

 

Hoe is de richtlijn tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de kinderartsen, internist-endocrinologen, klinisch chemici, verpleegkundigen en huisartsen. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door inbreng van de Diabetesvereniging Nederland.

 

Status van de richtlijn

Uiterlijk in 2023 bepaalt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde of de modules van deze richtlijn nog actueel zijn.

Volgende:
Vochtbeleid DKA in ziekenhuis